Türkçe
 +90 312 227 01 57
Anasayfa   Kamu İçin Program Yönetimi

Kamu İçin Program Yönetiminin Önemi Artıyor!Amerikan Hükümeti, Program Yönetimi Geliştirme ve Hesap Verebilirlik Kanununu oy birliği ile kabul etti.
ABD Başkanının imzasından sonra kanunun uygulamaya alınması:
• Federal Hükümette, program yöneticileri için tanımlı meslek ve kariyer patikalarının artması,
• Standart tabanlı program yönetim politikasının Hükümet genelinde uygulamaya alınması,
• Politika yönetimine üst düzey yöneticilerin dahil olması, strateji ve politikaların bu doğrultuda ortaya konması,
• İyi uygulamaların kuruluşlar arası program yönetim konseyi veya benzeri bir kuruluş aracılığıyla yaygınlamasının sağlanması

gibi sonuçlar doğuracaktır.