İZGE EĞİTİM DANIŞMANLIK

TEMMUZ 2017 PROJE YÖNETİMİ DÜNYASINDAN HABERLER
Stratejik yönetim, proje ve program yönetimi, PMO kurulumları, çevik yönetim, iş analistliği eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için buradayız. Dünyada neler oluyor, farkında olmak için bizi takip edin.
www.izge.com.tr  Facebook  Linkedin, twitter

Temmuz'da neler oldu, Ağustos neler getiriyor? 

Bültenimizden başlıklar: 

 • PMI TR Ulusal Proje Yönetimi Eğilimleri Analizi Raporu
 • PMI® - 2017 Mesleğin Nabzı Raporu: Projelerdeki başarı oranı yükseliyor!
 • 2027'ye kadar 87.7 Milyon yeni proje yönetimi pozisyonu açılıyor.
 • 13 Eylül "Organizasyonel Çeviklik Konferansı 2017" Sanal Etkinliği PMI Üyelerine Özel!
 • İZGE, JCI Türkiye'nin Altın Fikirler Akademisi Sponsoru oldu.
 • Bilgeİş Projesinde ücretsiz eğitimler sizi bekliyor
 • İZGE, Sivil Toplum Sektörü Programı ile hizmetinizde!
 • PMI TR İstanbul Summit 15- 16 Eylül'de.
 • PMI®'ın sertifikasyonlarını tamıyor musunuz? 
 • Ankara, İzmir, İstanbul Eğitimlerimiz tam gaz.
 • Katılımcı görüşleri
 • PMP® Sınavına Hazırlık: ITTO: Girdiler, Teknikler, Çıktılar: Sizin için kolaylaştırıcı tablolarımızı inceleyin. 
 • İZGE - KOBİ'ler Kapasite Geliştirme Programımız
 • İZGE'nin Proje Yönetimi Kütüphanesini biliyor musunuz?
 •  
 
 

PMI TR Ulusal Proje Yönetimi Eğilimleri Analizi'ni yayınladı  

İlk kez 2016 yılı sonunda yapılan ankete 177 proje yönetimi profesyoneli katıldı. Anket sonucunda Türkiye'deki proje yönetimi sıkıntılarından en önemlileri yetkilendirme, zaman yönetimi, müşteri yönetimi, ilişki ve bütçe yönetimi olarak ortaya çıktı. 
Katılımcıların %73'ü kurumlarının proje yönetimine önem verildiğini söylerken, proje yönetimi araç ve teknikleri üzerine verilen eğitim ve uygulamaların çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. 
Analizin tam raporuna PMI TR - Proje Yönetim Dünyası Dergisinin 2017 - 1. sayısından ulaşabilirsiniz: 
http://www.pmi.org.tr/wp-content/uploads/2017/03/pmitr-mart-2017-web.pdf
Dünyada proje yönetimine ilişkin pozisyonlar hızla artarken, ülkemizin bu konuda yaptığı analizler, gelecek yıllar için alınacak kararlarda da yol gösterici olacaktır. Analiz 2017 için de yapılacak ve anket duyurusu İstanbul PM Summit'te duyurulacak. Bizi ve PMI TR'yi takipedin, proje yönetiminin Türkiye'deki gelişimine katkıda bulunun. 

PMI "2017 Pulse of the Profession Report" -  "2017 Mesleğin Nabzı Raporu" : Projelerdeki başarı oranı yükseliyor!

PMI her yıl proje yönetiminin işlere katkısı, bu konudaki olgunluğun getirileri, halihazırda kuruluşların ve proje yöneticilerinin güçlü / zayıf yanlarını tespit ve mesleğin hangi ihtiyaçlara cevap verecek şekilde nasıl değişmesi gerektiğini anlamak üzere"Pulse of the Profession" - "Mesleğin Nabzı" raporları yayınlamaktadır.

Bu raporları, doğrudan proje yöneticilerine uygulağıdı anketlerin yanı sıra, büyük kuruluşların üst ve orta düzey yöneticileri ile, proje yönetim ofisi yöneticilerine de sorarak ortaya koymaktadır.

2017 Raporu için dünyadaki farklı pek çok ülkeden ve pek çok farklı kuruluştan:

 • 3.234 proje yöneticisi,

 • 200 Üst Düzey yönetici

 • 510 Proje Yönetim Ofisi Direktörü

 • 10 Kurumsal Lider e danışılmıştır. 

2006 yılından beri düzenlenen bu raporların ilk yıllarında proje başarısı projeyi kapsamı, zamanı ve maliyetinde tamamlamakla ilgili iken, son yıllarda, projenin  bütün kuruluşa etkisi, işin toplam değerine katkısı yönünde değişmiştir.

2015 ve 2016 yılı raporlarından çıkan sonuçları 
http://www.izge.com.tr/izge/Stratejik_Bir_Yetkinlik_Olarak_Proje_Yönetimi_ve_PYO_1.html

http://www.izge.com.tr/izge/Stratejik_Bir_Yetkinlik_Olarak_Proje_Yönetimi_ve_PYO_2.html

 makalelerimizde bulabilirsiniz. 2017 yılı için özetleyecek olursak:
 

 • Proje başarı oranları yükselmektedir. Geçen yıl her 1 Milyar ABD doları yatırımdan 122 Milyon ABD doları kötü proje yönetiminden dolayı kaybolmaktayken, bugün bu rakam her " Milyar ABD doları için 97 Milyon ABD dolarına gerilemiştir. 

 • Organizasyonlar, stratejik inisiyatiflerini hayata geçirerek, daha başarılı hale gelmişler ve son 5 yıldır, ilk kez daha fazla proje hedefini ve iş amacını yakalamış ve bütçesi içerisinde tamamlanmıştır. 

2017 Mesleğin Nabzı raporunun bulguları; geçmişte öğrendiğimiz şu bilginin hala geçerli olduğunu göstermektedir: Kanıtlanmış proje, program ve portföy yönetimi pratikleri uygulandığında projeler çok daha başarılı olmaktadır.

Aynı zamanda projenin başarı tanımı da değişmektedir: 

Geleneksel kapsam - zaman ve maliyet ölçütleri artık yeterli görünmemektedir. Projeler beklenen faydayı sağlamalıdırlar. Ve böylece ilk kez proje başarısı belirlenirken, geleneksel ölçütlerin yanısıra "fayda gerçekleştirme olgunluğu" seviyelerine bakıyoruz. 
Bu geniş perspektiften, "şampiyonlar"ı ve "düşük performanslılar"ı belirledik. Aynı zamanda, daha başarılı proje performansı ortaya koyan organizasyonel pratikleri de işaret ediyoruz. 

2027'ye kadar 87,7 Milyon Yeni Proje Yönetimi pozisyonu açılacak! 

Proje yönetimi alanındaki bilgi ve deneyim sahibi işgücü "proje yeteneği" olarak tanımlanabilir. PMI®'ın 2008 yılından bu yana  AEG'ye (Andersen Economic Group) yaptırdığı analiz ve raporda bu yıl 11 ülkeden veri ve bilgiye yer verilmişmiştir. Bu ülkeler Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. 
2027yılına kadar 87,7 milyon yeni proje yönetimi pozisyonu açılması beklenirken, bu yeteneğin temin edilememesi   2017 - 2027 arasında proje bazlı endüstrilerin analiz edilen bu 11 ülkedeki gayri safi milli hasılaya katkısının 5,6 Trilyon civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
Her geçen gün daha fazla iş "proje bazlı" olarak tanımlanmakta, böylece hem katma değeri doğru belirlenmekte, hem planlanması hem uygulanması hem de ölçülmesi mümkün hale gelmektedir. Geleceğe hazırlıklı olmak için Türkiye de bu konudaki hazırlık ve olgunluğunu yükseltmelidir. Raporun tamamına  http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/job-growth-report.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

PMI® Üyeleri! Size özel ücretsiz sanal "Organizasyonel Çeviklik Konferansı 2017" için yerinizi ayırtın!

13 Eylül tarihinde PMI® üyelerine özel ve ücretsiz "Organizasyonel Çeviklik Konferansı 2017" etkinliği ile farklı ülkelerden konuşmacılar deneyimlerini ve gelecek öngörülerini paylaşacaklar. Organizasyonunuzun proje yönetimi olgunluğunu daha ileriye taşımak ve dünya trendlerini takip etmek sizin için daha kolay. Bu fırsatı yakalamak ve kayıt için: 

https://www.pmi.org/events/pmi-organizational-agility-conference-2017

İZGE olarak, JCI Türkiye'nin "Altın Fikirler Akademisi"nin Eğitim Sponsorlarındanız.


Türkiye Genç Liderler ve Girişiciler Derneği (JCI – Junior Chambers International) ulusal projesi olarak belirlenen Altın Fikirler Akademisi, tüm ulusalı kapsayacak, günümüz girişimcilik fikirlerinin iş modellerine dönüşmesine katkı sağlamak ve girişimci adaylarını yetiştirmek üzere uygulamaya alınmış bir projedir. Başvuru sonrasında girişimci adayları belli eğitimlerden geçerek fikirlerini geliştirecekler ve ümitvar fikirler ve girişimcileri bu konuda desteklenmeye devam edecektir. İZGE Eğitim olarak, girişmci adaylarına Stratejik Yönetim ve Proje Yönetimi Eğitimlerini sağlayacağız. 
 

Bilgeİş Projesi'nin 100'e yakın online ücretsiz eğitiminden faydalanın!


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen ‘İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (Bilgeİş) kapsamında, 100'e yakın online eğitime ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

KOBİ'lerin yeteneklerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak olan eğitimler, proje yönetiminden sosyal medya yönetimine, işletmeden KOBİ Desteklerine kadar uzanıyor.

İZGE olarak da "KOBİ'lerin Sertifikasyon Süreçleri Eğitimi" ile projeye destek sağlamış bulunuyoruz.

Bilgeİş portaline girmek için http://proje.bilgeis.net/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İZGE, Sivil Toplum Sektörü Programı ile de hizmetinizde.

IZGE Eğitim ve Danışmanlık olarak, sivil toplum sektöründeki hizmetlerimizle de sizinleyiz. Sivil Toplum Kuruluşlarının geliştirilmesi konusundaki hizmetlerimiz: 
 • Stratejik Planlama ve Yönetim

 • Üyelik Geliştirme

 • Gönüllülük Geliştirme

 • Fon Geliştirme

 • Organizasyon Oluşturma

 • Ağ Oluşturma

 • Yönetim ve Finansal Kapasite Geliştirme

 • Proje Geliştirme

 • Proje Yönetimi Kapasitesi Geliştirme

 • Hibe Programları Çağrı Hazırlık Çalışmaları

PMI TR İstanbul Summit için yerinizi ayırttınız mı?

PMI TR tarafından her yıl gerçekleştirilen PM Summit İstanbul bu yıl 15 - 16 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde, "Organizasyonel Proje Yönetimi" teması ile gerçekleştirilecek. Toplam 14 PDU değerindeki oturumlar, proje yönetimi trendlerini bizlere taşıyor.
Biz hazırlıklarımızı tamamladık, Zirve'deki standımıza bekleriz. Standımızdaki eğitim indirim kuponlarınızı kaçırmayın. Takvimlerinizde işaretleyin! http://www.pmi.org.tr/summit/istanbul/

PMI®'ın sertifikasyonlarının neler olduğunu biliyor musunuz, ya  da sayılarını? 

PMI®'ın en bilinen sertifikasyonu PMP® (Project Mnagement Professional®), ve dünyada 774.406 kişi bu sertifikasyona sahip, ancak PMI®'ın, PMP® dışında da sertifikaları var. 

CAPM® - Certified Associate Project Manager - Sertifikalı Proje Yöneticisi Yardımcısı
PMP® - Project Management Professional - Proje Yönetimi Profesyoneli
PfMP® - Portfolio Management Professional - Portfolyo Yönetimi Profesyoneli
PgMP® - Program Management Professional - Program Yönetimi Profesyoneli
PMI-RMP® - PMI Risk Management Professional - PMI Risk Yönetimi Profesyoneli
PMI-SP® - PMI Scheduling Professional - PMI Zaman Yönetimi Profesyoneli
PMI - ACP® - PMI Agile Certified Practitioner - PMI Öevik Sertifikalı Uygulayıcı

Her birinin ön koşulları ve hangi işler için gerekli oldukları konusundaki detaylı bilgiye pmi.org anasayfasından "certifications" başlığından ulaşabilirsiniz. 
 

Ankara, İzmir, İstanbul Eylül ayı eğitimlerimiz tam gaz! 

PMBOK® V6'yı 2017'nin son çeyreğinde yayınlamış olacak. PMP® sınavı ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde yeni versiyona göre yapılmaya başlanacak. PMP® sertifikalı proje yöneticilerin arasına katılmak için elinizi çabuk tutun. Özellikle PMP® sertifikasına hazırlanıyorsanız, eğitimin ardından kendinize bir çalışma zamanı da tanımanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. 
Açık grup (haftasonu) eğitimlerimiz her ay düzenli olarak gerçekleşiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihlerimizi yayınladık. Kurumsal eğitimleriniz ve diğer şehirlerden eğitim talepleriniz için bize ulaşın! www.izge.com.tr

Katılımcı görüşleri... Katılımcı görüşleri...

Eğitimlerimizin katılımcılarından geri bildirimleri yayınlamaktan gurur duyarız.

"İZGE Danışmanlık ve değerli eğitimciler Dilek ve Selda Hanımlar ile çalışma yaşamımda dönüm noktası olma potansiyeli taşıyan bir zamanda güzel bir rastlantı sonucu bir araya geldik. Kendime tanıdığım bir fırsat olarak tanımladığım Proje Yönetimi eğitimi kapsamında3 hafta süreyle verimli bir öğrenme/etkileşim süreci yaşama olanağı buldum. 10 yıla yaygın, proje asistanlığından proje yönetim uzmanlığına uzanan, yerel ve uluslararası ölçekte ve birbirinden farklı çerçevelerde proje yönetim deneyimi içeren çalışma yaşamımda, “proje yönetimi” işine sistematik bir bakış kazanmak; yaklaşım, teori ve uygulama açısından iyi ve kötü örneklere, bunların oluşma koşullarına ilişkin bir çerçeve edinmek eğitimin bana kattıkları arasındaydı. PMP Eğitimi, mevcut birikimin üstüne sağlam bir proje yönetimi kültürü inşa edebilmek için gereksinim duyulan temel taşları sunuyor. Çalışma yaşamımda uzmanlığımı derinleştiren PMP sertifikasyonu ve bunu olanaklı kılan PMP Eğitimi en önemli dönüm noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu fırsatı sunan İZGE’ye ve süreçteki dostça desteklerine teşekkürler."
                                                                       Ajdan Küçükçiftçi Çevik, PMP
                                                         AGEM Bilişim, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü

"Savunma Havacılık sektöründe projelerin izlenmesi ve kontrol altında tutulması için kalite yönetim sorumluluğu olan ekibimle katıldığımız proje yönetim eğitiminde projelerin izlenmesi ve kontrol altında tutulmasının hem önemini hem de çok farklı boyutlarını çok daha iyi kavrama fırsatı bulduk. bBizlere aktardığınız bilgilerin ötesinde her bir katılımcının en detay sorularını sabırla cevaplamanız, oluşturduğunuz kontrollü tartışma ortamı ve paylaştığınız deneyimler ile hala öğreneceğimiz çok şey olduğunu hatırlattınız.  Tüm ekibim adına her şey için çok teşekkür ederim.
                                                                                          Saygılarıma,
                                                        Serhat Gümüş, Şef/Tasarım Kalite Yönetimi, TAI-TUSAŞ

"30 seneyi geçkin bir süredir iş dünyasının içindeyim. Son 10 yıldır da ağırlıklı olarak uluslararası fon destekli projelerde proje yöneticisi olarak görev almaktayım. İş dünyasındaki tecrübemi İzge Danışmanlık tarafından sunulan PMI Standartlarıyla ile Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimi ile birleştirerek çok daha etkili bir proje yönetimi ortaya koymak istedim. Eğitim içerikleri, butik eğitim grubu, eğitici nitelikleri ile İzge, beklentilerimi karşılayan çok yararlı bir eğitime imza atmış oldu. Eğitim sonucu edindiğim bilgileri günlük hayattaki işlerimde uygulamak çok daha verimli çözümlere ulaşmama destek oldu."
                                                                             Aylin Nalbantoğlu
                                                                     BYS Grup Projeler Direktörü

 

PMP® Sertifikasyonuna giderken ITTO: Süreçler girdi çıktı ve teknikleri kolaylaştırıcı tablolarına ulaşın:

PMP® sınavına hazırlanırken çalışmanızı kolaylaştıracak bir yöntem ve tablo:
Bildiğiniz üzere PMBOK® V5 toplam 10 bilgi alanında 47 süreç tanımlamıştır.
Bu 47 sürecin girdileri ve çıktıları bir bütün halinde düşünüldüğünde, birbirinden farklı 75 terim (girdi - çıktı - teknik) ile karşılaşıyoruz. Sayının yüksek olması akılda tutmayı zorlaştırıyor. Süreçlerin girdi-çıktı-tekniklerini özet ve şematik olarak gösteren ve bunu bizlerle paylaşan Sn. Selim Kocabay'a çok teşekkürler.

Makalenin tamamı ve tablo için tıklayınız.

KOBİ'ler için kapasite geliştirme programımızla KOBİ'lerin yanındayız.

Proje Yönetim Dünyasında Neler Oluyor? İZGE Proje Yönetimi Bilgi Kütüphanesi'nden takip edin!

Projelerde başarı?
Proje yönetimi ve standartlar?
Projelerimizi nasıl konumlandırmalıyız? 
Proje, program, portföy ilişkileri?
ITTO (Proje yönetimi süreçleri girdi, araç ve teknikler ve çıktıları) ilişkileri,
Çevik yönetim
ve daha fazlası için kütüphanemize erişin.
Eğitmen ve danışman kadrolarımız tüm bilgilerini burada paylaşıyor:
www.izge.com.tr  ana sayfadan ve  "Eğitim ve Danışmanlık" başlığımızdan ulaşabilirsiniz.
Copyright © İZGE Yazılım Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti , All rights reserved.

info@izge.com.tr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list