2017’DEN 2018’E PROJE, PROGRAM, PORTFÖY YÖNETİMİ VE 2017’DEN 2018’E İZGE

PMBOK® 6. Versiyon

2017 yılı proje yönetimi mesleği için, pek çok sebepten önemli bir yıldı.

6 Eylül’de PMBOK®  6. versiyonu yayınlandı.

Hem de Çevik Uygulamalar Rehberi ile birlikte. Takiben, Program Yönetimi Standardının ve Portföy Yönetimi Standardının 4. versiyonları; son olarak da İş Analistliği Rehberi’nin ilk versiyonu geldi.

Tüm mesleki rehberlerin bu yıl güncellenmesi bir sürpriz veya rastlantı değildi aslında. PMBOK® versiyon 6 ile PMI® tüm ülkelerdeki farklı sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje yönetimi ve onun etrafında biçimlenen mesleklerin gelişimini sağlıyor.

Hemen her ülkede ve her sektördeki mesleki ihtiyaçlar hepimizi şu vurgulara çekiyordu:

 • Sonuç – ürün veya hizmetle ilgili belirsizlik artıyor.
 • Hızlı ve zaman zaman kısmi teslim ihtiyacı artıyor.
 • Hızlı güncelleme ve değişikliğin her safhada yapılabilmesi ihtiyacı giderek öne çıkıyor.
 • Projelerin stratejik amaçlarla ilişkisinin sürekli olarak kurulması gerekliliği daha önemli hale geliyor.
 • Kaynak, faaliyet benzerliği, ortak hususlar sebebiyle bazı projelerin koordineli yönetilmesi ihtiyacı artıyor.

Temeldeki bu her biri kendi içinde ve birbirleriyle de ilişkili olarak gözetilmesi gereken hususlar, konuyla ilgili mesleki rehberlerin bir arada birbirleriyle ilişkili olarak güncellenmesi ile sonuçlandı.

2017 yılının proje yönetimi dünyasındaki önemi de işte buradan geliyor.

2016 yılının hemen sonunda, Amerikan Hükümetinin yasalaştırdığı “Program Yönetimi İyileştirme ve Hesap Verebilirlik Anlaşması” (Program Management Improvement and Accountability Act) sadece özel sektörün değil, hükümetler seviyesinde ülkelerin de bu mesleklerin iyi ve doğru uygulanmasının kaynak, etkinlik, etkililik konusundaki ihtiyacını çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Zaman olarak tam da bu sıralarda biz, İZGE olarak proje yönetimi, iş analistliği, stratejik yönetim gibi yetkinliklerimizi daha da görünür kılarak PMI®’ın kayıtlı eğitim kuruluşu (REP ID:4492) olduk.

Son bir yıldır, yetkinliklerimizi, proje, program ve portföy yönetiminde destek isteyen kuruluşlara eğitim ve danışmanlıklar sağlamak için daha yoğun kullandık.
2017’de biz neler yaptık?
2017 bizim için de çok yoğun bir yıl oldu.

 • Yıl boyunca, Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 17 genel katılıma açık Proje Yönetimi Eğitimlerimize 227 kişi katıldı.
 • Aralarında TAI, Profen, AQWADEM’in de bulunduğu toplam 8 kuruluşumuzda eğitimler düzenledik ve bu eğitimlerimize toplam 95 kişi katıldı.
 • Sadece AKÇA Projesi kapsamında tam 150 kişiye Stratejik Yönetim, PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi Eğitimi ve AB Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi sağladık.
 • Sivil toplum kuruluşları ile onların hibe programlarına katılmaları konusunda danışmanlık desteği sağladık.
 • Kuruluşlarımıza portföy – program – proje süreçleri geliştirmeleri konusunda danışmanlık sağladık.
 • Proje yönetimi ile ilgili olan biten ne varsa sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaştık.
 • Web sayfamızda, Bilgi Kütüphanemizde proje yönetimiyle ilgili makalelerimizle sizlere ulaştık.

2018 yılı için hedeflerimizi ise:

• Yeni versiyon mesleki rehberlere göre geliştirilmiş eğitimlerimiz ile,
• Aramıza yeni katılan eğitmenlerimiz ile, 
• Türkiye’de hala sınırlı bir yaklaşımla ele alınan program ve portföy yönetimi eğitim ve danışmanlıklarımızı güçlendirerek, 
• Doğrudan yönettiğimiz projeler yanında, yönetim desteği verdiğimiz projelerin sayısını ve bu projelere katma değerimizi artırarak, Türkiye’nin ilk akla gelen proje yönetimi firması olmaktır.

Şimdi 2018’e merhaba derken, Siz de silolarla yönetimden, proje yönetimine geçmek, esnek, çevik süreçlerle sonuca odaklı çalışma konusunda olgunluğunuzu artırmak istiyorsanız, biz buradayız, bekleriz 🙂

Bizim başarımız size sağladığımız destektir.
2018’de, birlikte nice başarı hikayesine!

EnglishTürkçe