2018 MESLEKLER RAPORU’NUN ÇARPICI SONUÇLARI

Kate Rock Rockwood kalemiyle raporun orjinal metni, PMNetwork,Ocak2018 sayısında yayınlanmıştır. Buradan da sizlerle paylaşıyoruz.

2017 – 2027 yılları arasında, araştırmaya katılan 11 ülkede toplam 22 Milyondan fazla proje bazlı işin oluşacağı öngörülüyor. Şu anda bu rakam 65 milyon civarında. Ve eğer bu pozisyonlar ihtiyaç duyulan yetkinlikle karşılanamazsa, araştırmanın gerçekleştirildiği 11 ülkede toplam 208 Milyar Dolar’lık gayrisafi milli hasıla kaybı yaşanması ihtimaller dahilinde!

Üstelik PwC tarafından 2017 yılında yapılan CEO Araştırmasına göre, CEO’lar ihtiyaç duydukları yetkinlikte profesyonel bulamadıklarını belirtiyor.

Proje yönetimi pozisyonu ihtiyacının en yüksek olduğu sektörlerdeki duruma genel olarak göz atacak olursak

TELEKOM: Tüketicilerin bağımlılık seviyesindeki mobil ihtiyaçlarını karşılamak için çevik ve özellikle scrum çalışan proje yöneticilerine ihtiyaç giderek artıyor. Telekom şirketlerinin portföyleri müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre çok hızlı değiştiği için değişiklik yönetimi daha da önem kazanıyor.

FİNANS: Finans sektöründeki temel mesleki yetkinliklerin önemine karşılık proje yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, yenilikçi, değişikliğe açık ve hizmet ve ürün teslim yönelimli yetkin profesyonellere ihtiyaç duyuluyor. Sektörde dışsal faktörlerin etkisi giderek arttığından çabuk uyumlanmak önem arz eden bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Proje yönetimi pozisyonlarında finans uzmanlığı geçmişi aranmazken finansal konulara çabuk adapte olmak için isteklilik aranır özelliklerden biri.

İNŞAAT: 2017 yılında 43 ülkeden 23’ü inşaat sektöründe teknik yetkinlik sıkıntısı yaşadığını belirtti. İşgücü maliyetinin makul seviyelerde gerçekleştiği ülkelerde dahi, makul seviyedeki işgücü maliyetleri, yetkin işgücü açığının olumsuz etkilerini tolore edemiyor. Teknik yetkinlik, bu sektörde ilk etapta ve en çok ihtiyaç duyulan yetkinlik olmaya devam ediyor.

BİLİŞİM : Koruyucu önlemler sektörde gün geçtikçe daha önemli hale geliyor ve koruyucu önlem açıklarının sonuçları daha da kötüye gidiyor. Yaşanan güvenlik ihlalleri %20’den fazla müşteri kaybına yol açmış bulunuyor. Güvenlik odaklı proje yöneticilerine duyulan ihtiyacın daha da artacağı değerlendiriliyor. Tehditlere maruz kalmış kuruluşların %90’ı savunmaya yönelik projeler başlatmaktadır. (Cisco Araştırması) Ancak maalesef teknik yetkinliği çok yüksek personel içerisinden çok disiplinli olan proje yönetimini gerçekleştirecek yetkinliğin bulunmadığı belirtiliyor. Bilişim sektöründe farklı perspektiflerden ve değişik zaman bölgelerinden insanları bir araya getirerek projeler yürütmek büyük önem arzediyor.

SAĞLIK: Sağlık portföyleri ekonomik belirsizlik sebebiyle daha karmaşık hale gelmiş durumda. Sağlık ve teknoloji 2017 yılında mesleki anlamda en çok büyüyen iki sektör oldu. (Association of Executive Search and Leadership Consultants)

2017 – 2027 yılları arasında da bu sektörlerdeki proje bazlı işlerde %17’lik bir artış bekleniyor. Esneklik ve çeviklik bu sektördeki zorunluluk. Sağlık ve teknoloji alanındaki teknik yetkinliğini proje yönetimi yetkinliği ile birleştirenler kariyerlerinde büyük zıplama yapabilir. Sanal gerçeklik gen değiştirme ve 3-D baskı sektörün sürprizleri arasında olacak.

Raporun en dikkat çekici noktası, önümüzdeki dönemin gayrisafi milli hasılasının artış beklentisi yandaki grafikteki gibidir.

Ve sektörlere göre proje yönetimi pozisyonlarındaki artış beklentisi ise soldaki grafikteki gibidir

Bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

EnglishTürkçe