PROJE YÖNETİMİ – 1 : BUGÜNÜN DÜNYASI, NASIL BİÇİMLENDİ? YARININ DÜNYASI, NASIL BİÇİMLENİR?

“Savunma Projelerinin Geleceği: Hibrid (Melez) Proje Yönetimi”

5-6 Kasım 2018 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, iki yılda bir düzenlenen “Kara Sistemleri Semineri” gerçekleştirildi ve biz de İZGE olarak sponsorlar arasında idik.

Kara Sistemleri Seminerlerinin amacı, Kara Kuvvetleri için gereken teknoloji ve araçları geliştiren tüm paydaşları bir araya toplayarak bilgi paylaşımı ve sinerji yaratmak.

Seminerde bir de sunumumuz vardı.

Sunumun konusunu “Savunma Projelerinin Geleceği: Hibrid (Melez) Proje Yönetimi” olarak belirledik.

“Savunma Projelerinin Geleceği: Hibrid (Melez) Proje Yönetimi”

Çünkü, savunma sektöründe projelerin başarısı için, yani rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik için en önemli konulardan biri tüm alt yükleniciler ve eş seviye paydaşlar ile son kullanıcının senkronizasyonunu sağlamak olarak görünüyor. Bunu sağlamak için de projenin ürün veya hizmetinin piyasaya veya kullanıma ne şekilde alınacağını belirlemek gerekiyor.Başka bir deyişle, ürün ve hizmet projenin sonunda mı ortaya çıkacak. Yoksa ara teslimler, güncellemeler, değişiklikler mümkün olacak mı sorusuna cevap bulunmalı. Eğer olacaksa bu noktada süreç tekrarlamaları nasıl gerçekleşecek, geliştirme sürecinde tüm paydaşlar nasıl senkron olacaklar? Bu soruların hepsi proje için seçilen ömür döngüsünün konuları. Bu sebeple de melez yaklaşımlar giderek önem kazanıyor.

Dün, bugün, yarın?

Savunma projeleri, belki de pek çok sektörden hızlı olarak değişen dünyaya ayak uydurmak zorunda görünüyor. En önemli sebebi de kendi içinde rekabet ve hayatta kalma savaşı! Bunu sağlayabilmek için günümüzü yönlendiren birkaç akım ve terime göz atmakta fayda var. Bunlardan biri “Dijital dönüşüm” Ama dijital dönüşümü, var olan süreçlerimizi elektronik hale getirmek olarak gördüğümüzde çok ciddi hata yapabiliriz.

Dijital dünyanın kuralları fiziki dünyanın kurallarından çok farklı, bu yüzden dijitalleşmeyi bir “taşınma” olarak değil, bir “yeniden varolma” şeklinde ele almamız gerekiyor.

Projelerimizin ömür döngülerini etkileyen bir diğer kavram da “Vuca World”, Türkçeye şimdilik “Değişken Dünya” olarak çevirebiliriz. Vuca, İngilizcedeki “Volatile” yani “oynak”, “değişken” “stabil olmayan” koşulları ifade ediyor. U “Uncertain” yani net, belirgin olmayan koşulları ifade ediyor. C “Complex” yani pek çok bağlı değişken ile dinamik koşulları betimlerken “A” da “Ambiguous” yani daha once deneyimlemediğimiz bir örüntü var karşımızda, ve nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz.

Bugün karşımıza en çok çıkan bir diğer kavram da “üstel olarak artan bilgi miktarı”, İngilizce’de buna “Exponentially growing knowledge” adı veriliyor. Teknoloji ve internet ağı, üretilen bilginin çok hızla katlanmasına imkan veriyor.

 

Marc Rosenberg, “Marc My Words”

1900’lerin başında üretilen bilginin 2 katına çıkması yüzyıl alırken, bugün yıldan daha sure bir sürede üretilen bilgi iki katına çıkıyor, ve IBM, bu sürenin 2020 yılı sonunda 11-12 saatin altına ineceğini tahmin ediyor.

Biriken bilgi, teknolojik yenilikleri daha hızlı tetikliyor, bu teknolojik gelişmeler eğilim, yaklaşım ve iş yapış şekillerini daha fazla etkiliyor. Geldiğimiz noktada dijital dönüşüm ve sonrası için bizi bekleyen dünyanın hızı ve paternin belirsizliği konusundaki durumumuzu sizin ufkunuza bırakıyorum.

Yazının devamı: “Proje Yönetimi 2: STRATEJİ HARİTALARI VE PROJELER” olarak yayınlanacaktır.

 

EnglishTürkçe