ÇEVİK (AGILE), COVID-19 VE PROJELERİMİZ

COVID-19, zaten gündemimizde olan bir konuyu daha öne çıkardı: Holistik, yani bütünsel bakış. Corona Virüsü ile topyekün mücadele eden dünyamızda, toplum için alınan kararların tıbbi gereksinimleri tamamen desteklemesi, tıbbi gereksinimler belirlenirken doktor, sağlık çalışanları, farklı kollardan mühendisler ve analistlerin birlikte çalışması, bu gereksinimler karşılanırken pazar ve üreticilerin işin içine dahil edilmesi…

Bunların hepsi:

  • Disiplinler arası bir bakışla
  • Parçayı değil, bütünü göz önünde bulundurarak, bütünsel bir bakışla

Mümkün olabilirdi: yani: #PROJEYÖNETİMİ ile.

Ve hızlı olmak zorundaydı, “hele bi tüm soruna çözüm üretelim de, öyle uygulamaya alırız” tutumu sergileyecek durumda değildik.

  • Çözüme götürecek,
  • Tüm tarafların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmuş,
  • Tüm adımları

Hızlıca hayata geçirmek durumundaydık.

Bu da ancak“AGILE – ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ” ile mümkün olabilirdi.

COVID-19, mevcut alışkanlıklarımızda direnirken, hızla ve acilen dijitalleşme gereğini getirdi. Yani mevcut işlerimizi ve süreçlerimizi taşımıyoruz sanal ortama, işlerimizi “dijital” olarak yeniden biçimlendiriyoruz.

Bu durumda, siz de “Çevik proje yönetimi, yazılım sektörü içindir” diyenlerdenseniz, bir kez daha düşünmenizi öneririz. Zira, hepimizin işleri dijitalleşirken, projelerimizin “yazılım” veya daha geniş olarak “teknolojik” boyutu olacak.

O halde, çevik yetkinlikler kazanmak için en doğru zamandayız. Canlı – uzaktan Çevik Proje Yönetimi Eğitimimiz 9 Mayıs’ta başlıyor! Bekleriz.

 EnglishTürkçe