Covid-19: Yeni Normal

 

Dünyanın neredeyse tamamını kontrolü altına alan koronavirüs krizi, dünya toplumları açısından bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Yaşam,çalışma, beslenme ve eğlence biçimlerimiz pandeminin dayattığı koşullar nedeniyle değişiyor. Peki yeni normal sürecinde bizleri ne bekliyor? İş dünyasındaki birçok firma dijitalleşme yarışında iken bu süreç Covid-19 ile hızlı bir ivme kazandı. Bu sürece hazır olmayan dünya üzerinde birçok firma ekonomik olarak oldukça sarsıldı. Geride bıraktığımız karantina döneminde hızlıca dijital olarak işlerimizi yönetmeye adaptasyon sağladık. Video konferans araçları, sosyal medya, e-ticarete yöneldik.

 

Endüstri 4.0, Endüstri 5.0’dan bahsederken Endüstri 6.0’a geçiyoruz.

Altıncı Sanayi Devrimi, Endüstri 6.0: İnsan Zekasının Dijitalize Edilmesi

“Endüstri 6.0, ‘toplum zekasının dijitalize edilmesi’dir. Diğer bir ifadeyle bu yeni çağı, ‘insan zekasının ve iş gücünün dijitalize edilerek yapay zeka sistemlerinin eline verilmesi”olarak tanımlamak mümkün[1].

Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Geçirdiğimiz bu süreç de bunların provası olarak kabul edilebilir. Yeni çağa uyum sağlamak, çağın gerekliliklerini yerine getirmekteki hızımıza, esnekliğimize, yeniliklere açık olmamıza, yani çevik dönüşümümüze bağlı.

Biz bu yeni normale hazır mıyız? Yeni rol tanımlarından haberdar mıyız?

Baştan beri bahsettiğimiz gibi yeni normalde çevik dönüşüm şart. Çevik dönüşümden kastımız da geçirdiğimiz değişimden en verimli şekilde faydalanarak “değer yaratmamız”. Önümüzdeki bir yılı bırakın, bir haftayı kestiremediğimiz zamanda kendimize soracağımız soru “Nasıl adapte olacağız?”. Geride bıraktığımız süreçte de çevik yöntemler ile kısa döngüde çabuk çözümler üreterek, mükemmelliğin peşinde olmadan, çalışan ürün ya da çözümlerin peşindeydik. Yeni normalimizde de çevik organizasyon yapısına dönmemiz kaçınılmaz bir gerçek artık.

Yeni normal ile beraber liderler, çalışanlar, tüm kurum ve kuruluşlar yeni sürecin içinde kendilerini yeniden konumlandıracaklar.

Bu noktada da Agile koçlara olan ihtiyaç bir gerçek. Agile koçluk (hali hazırda ülkemizde de sayısı gün geçtikçe artan) hızla değişen dünyamızda, dijitalleşmeye, çevikliğe adapte olmamızda etkin bir rol oynayacak. Agile Koç için şöyle bir tanımlamada bulunabilir; çevik dönüşüme hızla adapte olan, gitgide artan tehdit ve fırsatları öngörebilen, açık fikirli, değişime ve dönüşüme açık, çevik kültürü tecrübe eden ve bu tecrübesini ekibine aktaran, rehber kişi. Yeni normale geçtiğimiz bu süreçte değişimi proaktif olarak yönetebilecek, bunları bize aktaracak Agile koçların öncülükleri daha çok önem taşıyacak.

“MIT tarafından gerçekleştirilen bir araştırma çevik organizasyonların, çevik olmayanlara göre gelirlerini %37 oranında daha hızlı büyüttüklerini ve %30 daha karlı olduklarını ortaya koyuyor.”

Yeni dijitalleşme döneminde altyapımız ne kadar sağlam olursa olsun, en önemli olan şeylerden biri de iletişim kanallarını doğru ve etkili bir şekilde kullanmak tabi ki. Daily scrum toplantılarından bahsedelim biraz da. Bu toplantılar ile ekibimiz max 15 dakikalık günlük hedeflerimizi güncellemek için bir araya geliyor.

3 temel soruyu cevaplamak amacımız.

  • Dün ne yaptık
  • Bugün ne yapacağız
  • Bugünkü işlerimizi yaparken kimden, nasıl yardıma ihtiyacımız olacak.

Biz İzge olarak geçirdiğimiz karantina döneminde her gün aynı saatte 15 dakikalık video konferanslar ile iletişimimizi sağladık ve bu sayede evden çalışma ortamına çok rahat uyum sağladık. Uzun dönemli planlar yerine kısa döngülerle işlerimizi planladık. Ortama hızlı bir şekilde uyum sağlayarak işlerimizi takip etmeye devam edebildik.

Son olarak pandemi ve kriz sonrası her toplum değişim yaşayacaktır. Böylesine büyük çaplı bir salgından sonra da değişim- ki bazı araştırmacı, bilim insanları bu yeni dijital değişimin toplumların DNA’sına işlendiğini ve kabul edilmesi gerektiğini söylüyor-yaşamamız kaçınılmaz bir gerçektir.

Değişin Dünyanın Yeni Paydaşı: Proje Ekonomisi  başlıklı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

[1] https://www.itohaber.com/koseyazisi/211579/yakin_cag_a_elveda.htmlEnglishTürkçe