Danışmanlık ve koçluk hizmetlerimizdeki bakış açımız, sizlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmenizdir. Bu yetkinlikler arasında faaliyetlerinizi etkinleştirmeye yönelik dijitalleşme ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundururuz. Danışmanlıklarımız ile ilgili referanslarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Yönetimi Danışmanlıklarımız ve Proje Yönetimi Eğitimlerimiz birbirini destekleyici ve eşgüdümlü olarak ilerler.

 

Çevik (Agile) Koçluklarımız

Çevik (Agile) Koçluğu ile; küçük takımlarla, kısa döngülerle değere odaklanma yöntemlerinizi ve kapasitenizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Koçluk sırasında önceliğimiz, takımınızın “çevik yapmasını” değil, “çevik olmasını” destekleyecek şekilde hareket etmektir.

Kullanılacak metodoloji, takımınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre belirlenir ve metodolojiden ziyade, ihtiyacınızı karşılayan yöntem size özel “terzilik” ile oluşturuyoruz.

Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimlerimiz için eğitim hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetişim Danışmanlıklarımız

İşlerimizin hemen hepsi projeye dönüşüyor ve organizasyon içinde proje yönetimi süreçlerinin varlığı, müşterimiz, son kullanıcımız, pazarımız için değer üretmemizi destekliyor. İZGE’nin proje yönetişim danışmanlıkları bu konuda kurumsal uygulama deneyiminizi artırarak, takımınızın güçlenmesini hedefliyor.

Projelerinizin süreç akışlarını, birlikte yönetilmesi gereken projelerinizin bir program bünyesinde ele alınması için ihtiyaç duyduğunuz süreçlerin geliştirilmesini, stratejik ilerlemenizi etkinleştirmek için portföy yönetişim süreçlerinizi geliştirme ve uygulamada, organizasyonel ihtiyaçlarınız, kapasiteniz göz önüne alınarak, kendi süreçlerinizi oluşturmanızda sizin için, sizinle birlikte hareket ediyoruz. Proje yönetişim süreçlerinizin etkinleştirilmesini sağlamak üzere, proje yönetimi ofisi (PYO) ihtiyacınızın belirlenmesi ve oluşturulması ve sürekliliğini sağlamak üzere düzenlemeler geliştirilmesi de proje yönetişim danışmanlıklarımızın bünyesinde yer almaktadır.

Proje Yönetimi Eğitimlerimiz için eğitim hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İş Analistliği ve Süreç Danışmanlıklarımız

İş Analistliği ve Süreç Danışmanlıklarımız ile müşteri, son kullanıcı veya pazarınız için ürün biçimlendirme, önceliklendirme ve bunu ilgili tarafları da işe dahil ederek sürekli kılma konusundaki takım yetkinliklerinizi geliştirmenize katkı vermek bu hizmetlerimizdeki önceliğimizdir. Müşteri/Pazar beklentileri ile uyumlu ürün ve hizmetin ortaya çıkartılmasında izlenmesi gereken adımları, organizasyonunuzun, sektörünüzün ve projenizin ihtiyaçlarına göre belirlemenize ve zamanla bu konuda yetkinliklerinizin gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Ayrıca, kurumsal süreçlerinizin düzenlenmesi, iyileştirilmesi, kurumsal olarak değer üretme kapasitenizin artırılmasında da rol alıyoruz. Diğer tüm danışmanlık hizmetlerimizde olduğu gibi, hem süreçlerinizin düzenlenmesinde, hem ürün / hizmetlerinizin biçimlendirilmesinde, sizin ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak, size uygun çözümlerle ilerliyoruz.

İş Analizi Eğitimlerimiz için eğitim hizmetlerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Proje
Yürütücülüklerimiz;

Uluslararası, AB, UN (Birleşmiş Milletler), WB (Dünya Bankası) vb. tarafından fonlanan IPA, Horizon, Erasmus+, COSME gibi programlar, veya Ulusal olarak fonlanan KOSGEB, TUBİTAK, Kalkınma Ajansları programlarına, ortaklarımızla veya kendi projelerimizi geliştirerek, yüklenici / ortak yüklenici olarak başvurup, doğrudan yönetimi ve yürütmesini gerçekleştiriyoruz veya ekip içerisinde takım liderliği / anahtar uzmanlıklar üstleniyoruz.

Proje Geliştirme Danışmanlıklarımız;

Uluslararası, AB, UN (Birleşmiş Milletler), WB (Dünya Bankası) vb. tarafından fonlanan IPA, Horizon, Erasmus+, COSME gibi yatırım, destek, hibe programları, veya Ulusal olarak fonlanan KOSGEB, TUBİTAK, Kalkınma Ajansları yatırım, destek, hibe programlarına, fikrinizi ve projelerinizi geliştirmenizde, yöntemleri, planlarını oluşturmada, teklif ve başvuru belgelerinin hazırlanmasını sizin için, sizinle birlikte gerçekleştiriyoruz.

Proje Uygulama Danışmanlıklarımız;

Uhdenizdeki projelerin yönetimi ve proje raporlamasının gerçekleştirilmesi, bu projelerde anahtar, kısa- uzun vadeli uzmanların temini, projenin iş kalemlerinin yürütücülüğü (alt yüklenici olarak), diğer iş kalemlerindeki tedarik, risk, kalite, takım gelişimi yönetiminin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini sizin için, sizinle birlikte gerçekleştiriyoruz.

Proje Yürütücülüklerimiz, Geliştirme ve Uygulama Danışmanlıklarımız çoğunlukla birbiriyle iç içe ve bir arada yürümektedir.

Konuyla İlgili Deneyimlerimiz;

Yer aldığımız UNDP ve AB IPA Teknik Yardım Projelerimiz;

 • “İŞKUR Veri Analitiği Stratejisi Geliştirme Projesi”, “Data Analytics Services for Turkish Employment Agency (İŞKUR)”, 2020-2021, Ana Yüklenici: Deloitte TR,
 • “İnsan Kaynakları Operasyonel Program İçin Yönetim Bilişim Sistemi İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi”, “Technical Assistance for Improving MIS Of Hrd Os”, 2016-2017, Ana Yüklenici: Almaviva
 • “Bölgesel Kalkınma Operasyonel Program İçin Yönetim Bilişim Sistemi Geliştirme Teknik Destek Projesi”,”Technical Assistance on Management Information System (MIS) For The Implementation of The Regional Competitiveness Operational Programme(Rcop)”, 2014-2016, Ana Yüklenici: KMO
 • “REACH Tüzüğü Uygulaması Teknik Destek Projesi”, “Technical Assistance For Implementation of REACH Regulation”, 2013, Ana Yüklenici: KMO
 • “MEB İstatistik Altyapısını Güçlendirme Teknik Yardım Projesi”, Technical Assistance for Strengthening the Statistical Capacity of Mone, 2011-2012, Ana Yüklenici: KMO

Kısa listede kaldığımız AB AB IPA Teknik Yardım Proje Başvurularımız

 • “Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu için Teknik Yardım Projesi”, “Technical Assistance for the Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platform”, 2019
 • “Adli İstatistiklerin Kalitesini ve Kapasitesini Arttırmak için Teknik Yardım Projesi”, “Technical Assistance for Increasing the Capacity and Quality of Judicial Statistics”
 • “TUIK Bilgi ve İletişim Teknoloji Servislerinin İyileştirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi” – Technical Assistance for Upgrading Information and Communication Technologies Services of Turkstat,

Tübitak ve KOSGEB Projelerimiz;

 • Kurumsal Proje Yönetimi Bilgi sistemi, A’bra Spectra, 2019, KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı
 • Uzaktan Sayaç Okuma Projesi, 2012, Tübitak 1507
 • Veri Ambarı Sorgulama Aracı, Cubextra, 2007, KOSGEB, Girişimcilik ve Arge Destek Programı

Hibe Destek Projelerimiz;

 • Müteşebbis Gelişim Vakfı olarak “Kayıtlı İstaihdamın Teşviki II (PREII)” hibe programı çerçevesinde yürütülen “Kayıt dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerib Gelişirilmesi Projesi (AKÇA Projesi)”, 2017, Mesvak Müteşebbis Gelişim Vakfı
 • Avrupa Birliği, “CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme(CSPN)” hibe program çerçevesinde “Herkese Daha İyi Bir Gelecek İçin Proje Yönetimi” projesi, 2017, Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMI-TR)
 • Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim hibe fonları çerçevesinde “Liseli Genç Girişimciler” projesi, 2017, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığınca ihalesi yürütülen “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP)” çerçevesinde, Sinop üniversitesi ve Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğünün “Güneş Enerjisi ve Katı Atık Tesisin Kurulumu” projesi, 2021, Sinop Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı sorumluluk alanındaki paydaş kuruluşların SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) bünyesinde proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları, 2021, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
 • Müteşebbis Gelişim Vakfı’nın Avrupa Birliği “Grant Scheme for Grassroots Civil Society Organizations (GRS)” hibe programı, “Improving MESVAK’s institutional capacity via participant Strategic Planning and developing the capacity of members – Katılımcı stratejik planlama ve üyelerinin kapasitesini geliştirmek yoluyla MESVAK’ın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi” projesi, 2017, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK)
Numaranızı bırakın sizi arayalım

İletişim formuna numaranızı ve bilgi almak istediğiniz konuyu belirtin, konuda uzman arkadaşlarımız sizi hemen arasın.

  Hangi konuda bilgi almak istiyorsunuz?


  EnglishTürkçe