PMI® Yaklaşımları ile Çevik Yönetim ve PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) Hazırlık Eğitimi – Canlı ve Uzaktan –

Uzaktan eğitimlerimiz Zoom  üzerinden gerçekleşmektedir.  Bu platform üzerinden, interaktif bir şekilde eğitmenimizin paylaşımlarını dinleyecek ve anlık sözlü ve yazılı sorularınızı yöneltebileceksiniz.

BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?

2001 yılında “Çevik Manifesto” ile, ürün veya hizmetin önemli bileşenlerini önceliklendirerek, kısa döngülerle ortaya koymaya; ve bunu yaparken ürün / hizmet ve ekibin otonomluğuna odaklanarak sadeleştiren felsefeye verilen isimdir “Çevik” Rekabet ve teknoloji sebebiyle, her gün, daha da hızlı ve müşterinin / son kullanıcının ve pazarın ihtiyacını zamanında karşılama zorunluluğumuzun arttığını göz önünde bulundurduğumuzda çevik yaklaşımlar:

• Ürün ve hizmete odaklanmamızı,
• Kısa döngülerle teslimatta bulunmamızı,
• Uzun süreli projelerde sonuçtan uzaklaşmanızı engelleyerek,
• Rekabet avantajı elde etmemizi sağlar.
• Duruma göre hızla aksiyon alma kapasiteniz artacaktır.
Hem iki kat hızlı, hem de daha az maliyetli olabilirsiniz.

Eğitimimiz ise:

Çevik proje yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz
• bilgi ve teknikleri
• uygulamaları
sağlayarak, çevik uygulayabilecek duruma gelmenizi sağlayacaktır.

Eğitim aynı zamanda PMI’ın PMI-ACP ® (Agile Certified Practitioner) sertifikasyon sınavı için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi ve sertifikasyonun 21 saatlik eğitim ön koşulunu, hem de PSM sınavı hazırlığı için gereken bilgi ve içeriği sağlamaktadır.

BU EĞİTİM TAM SİZE GÖRE

Kısa döngülerle ilerleyen projeleriniz varsa,
Otonom ekipler halinde çalışıyorsanız,
Dijital dönüşüm vakti geldi de geçiyor diyorsanız
Projelerinizi daha etkin yönetmek ihtiyacınız varsa
Kuruluş olarak iş yapış şeklinizi dönüştürmek istiyorsanız, eğitim tam size göre!

Eğitim Takvimimizi görmek için tıklayınız.

Eğitim İçeriği;

Eğitimde, genel olarak çevik yaklaşımlar, PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) sertifikasyon sınav hazırlık içeriği ile birlikte ele alınır. Eğitim içeriği:

– Çevik prensipleri ve çevik zihin yapısı

– Değer temelli iş / Değer temelli teslimat

– Paydaş katılımının sağlanması

– Ekip performansı

– Adapte edilebilir planlama / değişim temelli planlama

– Problemleri tespit etme ve çözme

– Sürekli iyileştirme

Eğitim alt başlıklarında:

-Ömür döngüsü seçimi,

-Çevik tahminleme,

-Planlama ve izleme – değerlendirme teknikleri,

– Ekip yönetim teknikleri,

-Sürekli iyileştirme teknikleri incelenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bu tekniklerin büyük bölümü Scrum alt tekniklerini içermektedir.

Eğitim Programı

Çevik prensipleri ve çevik zihin yapısı  Çevik manifesto, çevik prensipleri, yalın, çevik ve Kanban, çevik terminolojisi ve Scrum, çevik stratejileri

Değer temelli iş / -Değer temelli teslimat Ömür döngüsü seçimi,

Değer temelli iş / -Değer temelli teslimat: Uygulamada Çevik: Kullanıcı hikayeleri, tahminleme yöntemleri (story point, Fibonacci Serileri, Planning Pocker, iterasyon (sprintler), ürün ve iterasyon backlog’ları, burndown chart, günlük toplantıları, çevik modelleme, uygulama – ekip çalıştayı

Değer temelli iş / -Değer temelli teslimat Velocity (akış), akış izleme, Değer, Antideğer, Risk Azaltma, Değer Akış Analizi, döngü ve tamamlama süreleri, dekompozisyon, pozitif değer – müşterinin sesi, değer önceliklendirme – KANO ve MoSCOW, Artımlı Teslimatlar, uygulama – ekip çalıştayı

Paydaş katılımının sağlanması Paydaşı Güçlendirmek, paydaş rolleri, paydaşın değer algısı, paydaş tipleri ve proje dahil edilmeleri, katılımcı karar alma, Çevik İş Gerekçesi, Çevik Başlatma Belgesi, İlerleme Raporları, Ürün yol haritası, paydaş beklentilerini yönetmek, uygulama – ekip çalıştayı

Ekip performansı Hizmetkar liderlik, Ekip kompozisyonu, ekip rolleri, ekibin çalışma alanları, Ekibin geliştirilmesi – DoD (Definition of Done), Ölçülebilir yetkinlik, proje ve ekip başlatma belgeleri, duygusal zeka ve hizmetkar liderlik, ekibi güçlendirme, backlog hazırlama, release / iteration / daily standup/ review – demo toplantıları ve retrospektifleri ekibin değer üretmesini sağlayan araçlar, uygulama – ekip çalıştayı

Adapte edilebilir planlama / değişim temelli planlama: Azalan faydalar kanunu, “Just Barely Good Enough” ve “The Last Responsible Minute” uyarlanabilir planlama ve önündeki engeller, pl. ufukları, yaklaşan dalga planlaması, aşamalı olarak gelişme, sürekli planlama, çevik tahminleme ve çevik ölçme, uygulama – ekip çalıştayı

Problemleri tespit etme ve çözme: İş ortamında çatışma, risk yönetimi ve stratejileri, sorun çözme

Sürekli iyileştirme: Minimum marketable feature, Kaizen, Retrospektifler

Organizasyon çevik dönüşüm: Proje Yönetim Ofisleri, ekipler ve çevik yöntemlere bakışları, çevik dönüşüm, kurumsal bağlantılar (çevik tedarik gibi)

Yaklaşan Eğitimler

EnglishTürkçe