PMI® Yaklaşımları ile Proje Yönetimine Giriş Eğitimi

Eğitim süresi: 3 gün / 18 saat

Eğitim düzenlenme şekli: Kapalı (kurumsal) grup

Kimler Katılmalı?

Ekibiniz henüz proje yapmaya başlamış ve bu konudaki kurumsal olgunluğun henüz başında iseniz, ilk etapta bu eğitimi öneririz.

Eğitim Kazanımları ?

Eğitim sonunda PMI®’ın proje yönetimi yaklaşımları ele alınmakta ve Kapsam, Zaman, Maliyet, Paydaş Yönetimleri incelenmekte ve son gün de Kapsam, Zaman, Maliyet Temel Çizgileri (Uygulama Planları) uygulamalı olarak geliştirilmektedir. Eğitim dokümanı Türkçedir. Eğitimi son günü ayrıca kurumsal proje yönetimi süreçlerini de değerlendiririz.

Eğitim Dokümanları?

Eğitim sunumu ve uygulama şablonları (Eğitim dili Türkçedir).

Eğitim İçeriği?

  • Genel giriş (Proje ve Proje yönetimi nedir? Proje Yönetimi Süreç Grupları; Proje Yöneticisinin Rolleri; Organizasyon tipleri ve proje yönetimi)
  • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
  • Proje Entegrasyon Yönetimi: Proje Başlatma Dokümanının Hazırlanması – Proje Yönetim Planı
  • Değişikliklerin yönetilmesi
  • Proje Kapsam Yönetimi: Proje Kapsam Bildirimi ve İş Kırılım Yapısının (İKY) Hazırlanması
  • Proje Zaman Yönetimi: Proje Ağı ve Takviminin Oluşturulması – Kritik patika yöntemi
  • Proje Maliyet Yönetimi: Bütçenin Hazırlanması ve Proje izleme ve kontrolü: Kazanılmış Değer Analizi
  • Proje Paydaş Yönetimi: Paydaşların belirlenmesi- İlgi / Etki analizi ve paydaşların yönetilmesi
  • Senaryo üzerinden uygulama (Uygulamalar diğer günlere yayılmış şekilde de düzenlenebilir)

İçerik için günlük eğitim programına bakınız.

Eğitim Programı

-Genel giriş (Proje ve Proje yönetimi nedir? Proje Yönetimi Süreç Grupları; Proje Yöneticisinin Rolleri; Farklı Organizasyon Yapılanmalarında Proje Yöneticilerinin Rol ve Yetkileri)

-Proje Yönetim Evreleri Genel Akışı ve Projenin Planlanması

-Projenin Başlatılması (Başlatma Belgesinin Oluşturulması)

-Proje Yönetim Planının Oluşturulması

-Proje Kapsam Yönetimi: Proje Kapsam Bildirimi ve İş Kırılım Yapısının (İKY) Hazırlanması(uygulamalı)

-Proje Kapsam Yönetimi (devam)

-Proje Zaman Yönetimi:  Proje Ağı ve Takviminin Oluşturulması

-Kritik patika yöntemi (egzersiz uygulamalı)

-Proje Maliyet Yönetimi: Bütçenin Hazırlanması ve Proje izleme ve kontrolü: Kazanılmış Değer Analizi (egzersiz uygulamalı)

-Projelerin İzlenmesi-Değerlendirilmesi

-Değişikliklerin yönetilmesi

-Proje Paydaş Yönetimi: Paydaşların belirlenmesi – İlgi / Etki analizi ve paydaşların yönetilmesi (Egzersiz uygulamalı)

-Kurumsal Proje Yönetim Süreçlerinin Tartışılması

EnglishTürkçe