Temel Risk Yönetimi Eğitimi

– Canlı ve Uzaktan

Eğitim süresi: 2 gün / 12 saat

Eğitim düzenlenme şekli: Kapalı (kurumsal) grup

Kimler Katılmalı?

Eğer siz de proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltmak ve değer katabilecek fırsatların artırmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre!

Eğitim Kazanımları?

Eğitim sonunda katılımcılarımızın, yönetim süreçlerine ve faaliyetlere yerleşebilecek riskleri öngörerek bu riskleri hızlı, etkin ve sistematik bir yaklaşımla ele alabilecek yetkinliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitim dokümanları?

Eğitim sunumu ve uygulama şablonları

Eğitim İçeriği Nedir?

  • Risk nedir, riskle ile ilgili temel kavram ve tanımlar nelerdir? Risk Tanımı, günlük hayatımızda risk, risk algısı,
  • Risk yöntemini, yaklaşımları ve proje yönetiminin diğer bilgi alanları ve süreçlerinin risk yönetimi ile etkileşimi (Riskleri belirleme, önceliklendirme, riskleri yönetme, risklerin kontrolü)
  • Risk yönetim planının hazırlanması
  • Risk kategorileri (stratejik, operasyonel, finansal vb)
  • Risk ölçeklerinin geliştirilmesi (ihtimal ve önem dereceleri ve büyüklüklerinin belirlenmesi, risk yöntemi  karnesinin kurulması,  risk metrikleri vb.)
  • Kurumsal yaklaşım ve tanımlarının yapılması, Risk başlıklarının belirlenmesi,
  • Risk yöntemine ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • Riskleri belirlenmesi – kalitetif ve kantitatif analizlerinin yapılması Stratejik riskler, (Gruplar halinde uygulamalı – Risk Yönetim Planları ve geliştirilen skalalar çerçevesinde risk tanımlarının yapılması ve büyüklüklerinin tespiti –)
  • Risk yanıt stratejilerinin ve risk yanıt planlarının oluşturulması (Gruplar halinde uygulamalı – Risk yönetim metodları (kaçınma- azaltma – transfer etme – Kabul etme veya taşıma (eskalasyon)
  • Risklerin izlenmesi ve değerlendirmesi: yanıt planlarının değerlendirilmesi (gerçekleştirilen risk yönetim faaliyetlerinin etkinliği, yeni ortaya çıkan riskler, risk- kurumsal risk yönetişim yapısı ve risk yönetişim roller)

Çalıştay: Kurum özelinde proje yönetim süreçlerinin oluşturulması (Söz konusu metodların uygulaması sırasındaeskalasyon süreçleri ve yönetişim yapısı de anlatılacak ve tartışılacaktır

EnglishTürkçe