Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi

  • Temmuz 18, 2020
  • 14 Saat
  • +90- 312-227-0157

Eğitim 2 günlük (14 saatlik) olmak üzere kurgulanmıştır. Eğitimimizin planlanan tarihi 18-19 Temmuz 2020’dir.

PCM Eğitimlerinin ancak uygulamalar vasıtasıyla etkin ve verimli olduğu değerlendirildiğinde, eğitim toplam 14 saati kapsayacak şekilde, konu anlatımları ve grup çalışmaları üzerinden yürütülecektir. Grup çalışmaları, her biri 3’er kişilik oluşturulacak grupların bir proje konusu üzerinden her biri birer saatlik online çalışmalarla yürütülecek,  eğitmen her grubun çalışmalarına soruları cevaplamak üzere gruplara katılacak ve gruplar çalışmalarını tüm katılımcıların bulunduğu platformda sunarak öğrenme gerçekleşecektir.

Eğitim dokümanları katılımcılara PDF olarak ulaştırılacaktır.

Uzaktan eğitim ortamı olarak “ZOOM” platformu kullanılmaktadır. Eğitim ve danışmanlık boyunca sesli ve görüntülü etkileşim devam etmektedir.  Uygulamalar için grup odaları oluşturulabilmekte, böylelikle grup konsantrasyon ve etkileşimi sağlanabilmektedir. COVID-19 sürecinde online gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin geri bildirimleri hayli olumludur, katılımcı görüşleri linkinden söz konusu geri bildirimlere ulaşılabilir.

Eğitim İçeriği:

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi (14 saatlik – ONLINE) İçeriği

1.Proje tanımlama:

Nihai faydalanıcıların ihtiyacını belirleme ve proje fikri geliştirme: uygun fikirler, değerlendirme kriterleri ve standartları. Çalışma ile katılımcılar başvurulara uygun konuların neler olduğunu ve hangi kriterlere göre değerlendirileceğini öğrenmiş olacaklar ve eğitim boyunca üzerinde çalışmak üzere, gruplar halinde çalışarak proje fikri geliştireceklerdir.

2.Proje tanımlama ve formülleme:

Proje fikrini analiz etme: Mevcut durum, problem, hedef, strateji, paydaş analizlerinin neden ve nasıl yapılacağı anlatıldıktan sonra grup çalışması ile gruplar proje fikirlerini analiz edeceklerdir. Grup çalışmalarının sonunda tüm çalışmalar sunularak karşılıklı olacak değerlendirilecektir.

Analiz bölümünün sonunda katılımcılar analizlerini doğrudan yaparak bu konuda yetkinlik kazanacaklardır.

4’er kişilik gruplarla gerçekleştirilecek analizler:

*Mevcut durum analizi

*Problem analizi

*Hedef analizi

*Strateji Analizi

*Paydaş Analizi

3.Proje Formülasyonu:

PCM temel prensipleri ve Mantıksal Çerçeve Matrisi :Katılımcılar MÇM’nin nasıl geliştirileceğini ve proje kurgusuna nasıl hizmet ettiğini öğrenecekler. Çalışmanın sonunda katılımcılar: Projenin ana amacı, hedefleri, faaliyetleri, objektif olarak doğrulanabilir göstergeleri, doğrulama kaynakları, varsayımlar ve kaynaklarını ve birbirleriyle ilişkisini kurgulama yetkinliği kazanmış,  Seçilen müdahale yöntemleri ve proje kurgusunun bütünsel tutarlılığını değerlendirmiş olacaklardır. Çalışma amaç, hedef, faaliyet bazında 3 ayakta yürütülecektir.

*Proje Formülasyonu: Mantıksal Çerçeve Matrisi Grup Çalışması (Grup çalışması)

*Proje Formülasyonu: (devam) Farklı proje türleri için Takvim kaynaklar maliyetbütçe hazırlama (Teknik Destek ve Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri, Hibe Programları ve Doğrudan Hibe Projelerine genel bakış)

4.Proje Yönetim Araçları:

Proje devam ettiği sürece uygulamanın etkinliğini sağlamak üzere yürütülecek faaliyet ve kullanılacak araçlar konusunda katılımcıların bilgi ve uygulama yetkinlikleri artırılmış olacaktır.

*Risk Yönetim Matrisi

*Düzenli gözden geçirme toplantıları için kontrol listeleri

*İlerleme raporları ve güncellenmiş proje planları Proje İzleme

*“İzleme” “düzenli gözden geçirme” “değerlendirme” ve “denetim” tanımları ve birbirlerinden farkları

*Değerlendirmenin amacı ve temel prensipleri

*Temel değerlendirme faaliyetleri ve sorumlulukları

*Değerlendirme bilgi gereksinimleri ve değerlendirme kriterleri

5.Kapanış çalıştayı:

Öğrenilen dersler ve gelecek aksiyonlar perspektifi

 

Eğitmen:

Dilek Koçak, PMP

Daha fazla bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PAYLAŞ
2020-7-18 2020-7-18 Avrupa/ Londra Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Eğitim 2 günlük (14 saatlik) olmak üzere kurgulanmıştır. Eğitimimizin planlanan tarihi 18-19 Temmuz 2020’dir. PCM Eğitimlerinin ancak uygulamalar vasıtasıyla etkin ve verimli olduğu değerlendirildiğinde, eğitim toplam 14 saati kapsayacak şekilde, konu anlatımları ve grup çalışmaları üzerinden yürütülecektir. Grup çalışmaları, her biri 3’er kişilik oluşturulacak grupların bir proje konusu üzerinden her biri birer saatlik online çalışmalarla Belirtilmemiş
etkinliği takvime kaydet

kayıt yap

*Tüm alanlar zorunludur
Bu etkinliğe daha önce katıldınız.
EnglishTürkçe