İş Analizi ve PMI-PBA® Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi

– Canlı ve Uzaktan

Eğitim süresi: 5 gün / 35 saat

Eğitim düzenlenme şekli: Hem genel katılıma açık sınıf hem de kapalı (kurumsal) grup

PBA Eğitiminde Genel katılıma açık sınıflarımız hafta sonları canlı ve uzaktan olarak gerçekleştirilmektedir, kapalı (kurumsal) eğitimlerimizin tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır.

İş Analizi konusunda sağladığımız eğitimimiz:

Stratejik yönetimden başlayarak, kurumsal işlerinizin biçimlendirilmesi, değer önermelerinin oluşturulması ve projeler özelinde de hem değer önermesi hem de gereksinimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kavuşarak işlerinizi etkinleştirmenize destek olacaktır.

Bu eğitim ile, PMI® tarafından tanımlanmış “The PMI Guide to Business Analysis” içeriği ile uyumlu, güncel, evrensel iş analizi yaklaşım – araç teknik ve yöntemlerini öğrenmiş ve PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA® sertifikası ön koşulu olan 35 saatlik profesyonel gelişim ve eğitim gereksinimini tamamlamış olacaksınız. Eğitim içeriği öncelikle PMI-PBA ® Sertifikasyonu içeriğiyle uyumlu geliştirilmiş olmakla birlikte, IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonuna yönelik temel bilgiyi edinmenizi de sağlamaktadır.

“Temel İş Analizi Eğitimi” alan katılımcılar, PMI® Yaklaşımı ile İş Analizi ve PMI-PBA® Hazırlık Eğitiminin son 3 gününe katılım ile sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.

Eğitim kazanımları nelerdir?

 • Bu bilgiler, sizin, tüm ekibinizin ve müşterilerinizin iş gereksinimleri açısından aynı dili konuşmanızı sağlar.
 • Edinilen bilgiler uygulandığında, proje iş analizi süreçleri iyileşir ve gereksinim belirleme faaliyetlerinin kalitesi yükselir.
 • Güçlü bir iş analisti bir projeyi başarısızlıktan kurtarabilir.
 • Başarılı bir iş analisti ile kurumunuz iş değeri yaratma ve başarılı çıktılar elde etmede üstün performanslar sergileyebilir, bu sayede rekabet avantajı elde edilebilir.
 • İş analizi etkili şekilde uygulandığında ve proje ve programlarda yürütüldüğünde, gerçek “Değere” odaklanarak yüksek kaliteli gereksinimler üretilir; paydaşların katkısı sağlanabilir; ortaya çıkan çözüm amaçlanan değeri sağlar; ve projelerin zamanında, kapsam dahilinde ve bütçe dahilinde teslim edilmesi daha olasıdır.
 • Olgunluk seviyesi yüksek kurumlarda iş analizi uzmanları zamanlarının %83’ünü proje ve programlara iş analizi yöntemlerini uygulayarak geçiriyor.
 • Proje ihtiyaçlarına, değişikliklere atik ve yerinde cevap verebilir duruma gelmenize yardımcı olur.
 • Projelerinizde israf oranını azaltmak ve proje başarınızı arttırmada, iş analizi yaklaşımların ve hibrit yöntemlerin kullanılmasının ve dijitalleşmenin devreye alınmasının israfı ne kadar azalttığı ve projeleri ne kadar etkin hale getirdiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Eğitim dokümanları?

 • Eğitim sunumu ve 200 soruluk set (Eğitim dokümanları İngilizcedir).
 • Şablon kitapçığı

Eğitim içeriği nedir?

 • İş Analizine Genel Bakış
 • İş Analizinin Değeri,
 • Ürün Gereksinimleri,
 • Proje Yaşam Döngüleri (Öngörücü (Tahmin Edilebilen), Adapte Edilebilen, Tekrarlamalı, Artırımlı, Melez),
 • İş Analizinin Proje Yaşam Döngüsüne Uyarlanması,
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları
 • Organizasonel Yapılar
 • İş Analistinin Rolü
 • İş Analizi Bilgi Alanları
 • İş Analizi Süreç Grupları (Süreçlerde kullanılan teknikler ve üretilen çıktılar)
  • Tanımlama&Uyumlandırma
  • Başlatma
  • Planlama
  • Uygulama
  • İzleme ve Kontrol
  • Kullanıma Alma
 • İş analizi süreçlerinde kullanılması tavsiye edilen bir çok araç ve teknik hakkında bilgilendirmeler;
  • Boşluk (gap) analizi
  • SWOT analizi
  • Kök neden analizleri
  • Paydaş analizleri
  • Risk analizleri
  • Gereksinim önceliklendirme araçları (Kano, MoSCOW, Nokta Oylama, Eşleştirme)
  • Grup karar alma teknikleri
  • Kullanıcı hikakeleri(user story) ve iş listesi iyileştirme (backlog refinement)
  • Kullanıcı senaryoları (use-case)
  • Prototipleme (mockup, wireframe, storyboarding)
  • Kapasite tabloları
 • PMI ® ve PMI-PBA ® sertifikasyonu hakkında bilgilendirme
 • İhtiyaç Tespiti (problemi veya fırsatları tanımlama, mevcut durum – gelecek durum değerlendirilmesi, potansiyel seçeneklerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunulması, ürün yol haritası geliştirilmesi, iş durum bildiriminin (business case) tanımlanması)

Detaylar için günlük programa bakabilirsiniz.

Katılımcı Görüşlerimiz

Yeşim BAYRAKÇI

Proje ve analiz süreçleri konusunda oldukça bilgili ve aynı zamanda sahada deneyimli bir ekiple güzel bir eğitim deneyimiydi. Sektörde tecrübesi olan biri olarak, eğitimi faydalı ve süreçlerimizde uygulanabilir buldum. Proje ve İş analizi süreçlerinde eğitim almak isteyen kişilere kesinlikle tavsiye edebileceğim bir katılım programı. İzge Yazılım Eğitim Danışmanlık’a ve Selda hanım’a eğitim için katkıları ve emekleri için teşekkürler.

Ahu ATAKAN, PMP®

Selda hocamızın eğitimler sırasında iletişimi ve sınıf arasında kurduğumuz diyalog gerçek sınıf eğitimlerini aratmadı.

Dünya değişiyor, iş yapış şekillerimiz de öyle. Bu değişim karşısında şirket kültürünüzün buna uyum gösterebilmesi ve iş yapış şekillerinizin uzun yıllar deneyimlerin birikmesi ve birleşmesi sonucu oluşmuş uluslararası bir standartta olması hem sizin hem de kurumunuz için çok önemli bir nokta.

Evren KALAYLIKCIOĞLU

İş Analizi konusuna yeni giriş yapmış ve kafasında çok fazla soru işareti olan birisi olmama rağmen, 5 gün gibi bir sürede hepsini açıklığa kavuşturarak, eğitimin sadece bir sınav hazırlık içeriği olmaktan öteye geçirilerek gerçek iş hayatında kullanılabilir uygulamaları ile anlatılmasının bana çok daha fazla katkısı oldu. Eğitimin Selda Barbaros Hanım’ın tecrübeleri ile renklendirmesi sayesinde etkili, kalıcı ve akıcı bir içerikle, iş hayatımda almış olduğum en değerli ve en değer katan eğitimlerden olmuştur.

Selda Hanım’a, hedefleri aynı olan katılımcıları bir araya getirerek, 5 günün sonunda uzaktan eğitimle içeriğin tamamını bizleri hiç sıkmadan ve yormadan anlatarak, sorularımızın tamamını yanıtlayarak ve içeriğe ekler yaparak, yaptığımız uygulamalar ve soru-cevap oturumları ile pekişmesini sağlamasından dolayı ayrıca özel olarak teşekkür etmek isterim. Umarım başka eğitimlerde, webinarlarda ya da etkinliklerde tekrar bir araya gelme ve tecrübelerinden faydalanma imkânım olur.

Deniz ŞENER

Online eğitim yüz yüze eğitim tadında geçti. Ekibin uyumu, iletişimimiz ve etkileşimimiz çok güzeldi. Eğitimin benim adıma en avantajlı yanı ise:  Eğitim videolarının paylaşılması burada öğrendiğimiz bilgilerin sonraki zamanlarda tazelenmesi için güzel bir hatırlatıcı olarak elimizde bulunması oldu.

Eğitim Programı

Sabah Oturumu

 • Sınav ve Sertifikasyon Üzerine Genel Bilgilendirme
 • İş Analizine Giriş
 • Projelerde İş Analistinin Rolü

Öğleden Sonra Oturumu

 • İhtiyaç Tespiti

–   Problemin ya da Fırsatın Tanımlanması

–   Mevcut Durum Tespiti

–   Gelecek Durumun Tanımlanması

–   Potansiyel Seçeneklerin Belirlenmesi ve Tavsiyelerde Bulunulması

–   Ürün Yol Haritası Geliştirilmesi

–   İş Durum Bildiriminin (Business Case) Tanımlanması

–  Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Sabah Oturumu

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

–  Paydaşların Belirlenmesi

–  Paydaş Analizlerinin Yapılması

–  Paydaş Katılımı ve İletişim Yaklaşımın Belirlenmesi

–  İş Analizi Planının Ortaya Çıkartılması

–  Gelecek Durumlara Geçiş Hazırlığının Yapılması

–  Paydaş Katılımının ve İletişimlerin Yönetilmes

Öğleden Sonra Oturumu

İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması

•  Gereksinimlerin Toplanması

–   Gereksinim Ortaya Çıkarma Yaklaşımının Belirlenmesi

–   Ön Hazırlık Çalışmalarının Yapılması

–   Gereksinim Ortaya Çıkarma Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi

–   Sonuçların Doğrulanması

Sabah Oturumu

Gereksinimlerin Analizi

–   Analiz Yaklaşımının Belirlenmesi

–   Analiz Modellerinin Oluşturulması

–   Gereksinimlerin Tanımlanması

–   Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi

–   Gereksinimlerin Doğrulanması (verify)

–   Gereksinimlerin Onaylanması (validate)

–   Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi (prioritize)

–   Ürün Risklerinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi

Öğleden Sonra Oturumu

Gereksinimlerin Takibi ve İzlenmesi

–    Takip ve İzleme Yaklaşımının Belirlenmesi

–    İlişkilerin ve Bağımlılıkların Tanımlanması

–    Gereksinimlerin Kabul Edilmesi

–    Değişikliklerin Yönetilmesi

SABAH OTURUMU

 • Gereksinimlerin Takibi ve İzlenmesi
 • Soru Çözümü ve Uygulama Çözümleri

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

 • Sonuçların Değerlendirilmesi

Soru Çözümü

Yaklaşan Eğitimler

EnglishTürkçe