PMBOK® V6 Süreç Tabanlı Proje Yönetimi ve PMI-CAPM® Hazırlık Eğitimi

Eğitim düzenlenme şekli: Kapalı (kurumsal) grup veya kayıtlı (çevrim dışı) eğitim

Kapalı (kurumsal) eğitimlerimiz kurum isteğine göre, canlı ve uzaktan veya yüz yüze olarak (yüz yüze eğitim talepleri, mevcut Covid salgın süreci değerlendirilerek uygunluğa göre) yapılabilmekte ve eğitim tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır. Aynı zamanda, PMBOK® V6 Süreç Tabanlı Proje Yönetimi ve PMI – CAPM® Hazırlık Eğitimi, kayıtlı (çevrim dışı) olarak da kuruluşlara ve bireylere sağlanmaktadır.

PMBOK® V6 Süreç Tabanlı Proje Yönetimi ve PMI – CAPM® Hazırlık Eğitimi;

UDEMY üzerinde 16 saatlik kayıtlı (çevrim dışı) eğitim  ve sunulan yönergeler üzerinden 7 saatlik bireysel çalışma ile toplam 23 saat,

Kapalı (kurumsal) eğitimlerimizde ise canlı-uzaktan veya yüz yüze – 35 saat

olarak verilmektedir.

Bu eğitim ile,

Süreç tabanlı proje yönetimi bilgisini sunmanın yanı sıra, CAPM® (Certified Associate Project Manager) sertifikasyon sınavına yönelik ön koşulu da sağlamaktadır.

PMBOK® V6 Süreç Tabanlı Proje Yönetimi ve PMI – CAPM® Hazırlık Eğitimi, proje yönetimi olgunluğu geliştirmek için, proje yönetiminde temel ve orta seviye yetkinliğe sahip takım üyelerinin; proje yönetimi yaklaşım, yetkinlik, araç ve tekniklerini öğrenmesini sağlamak açısından etkili bir içeriğe sahiptir.

PMBOK® V6 temel bilgisi üzerine geliştirilen eğitim içeriği PMP® Sertifikasyon sınavı hazırlığı için kullanılamamakla birlikte, PMP® hedefleyen personel için ön bilgi açısından kullanılabilmektedir. (PMI®, 2021 yılındaki yeni düzenlemeler ile hem eğitim içeriğini farklılaştırmış, hem de asenkron eğitimlerin PMP® Sertifikasyonu için gereken eğitim ön koşulunu sağlamayacağını ilan etmiştir.)

Kimler katılmalı?

Proje yönetimi kurumsal olgunluğunu geliştirmek niyetindeyseniz ve proje yönetiminde yer alan personelinizin, ekibinizin gelişmesini hedefliyorsanız veya PMI – CAPM® sınavına hazırlanıyorsanız bu eğitim size uygun olacaktır.

Eğitim kazanımları nelerdir ?

 • Tüm takımınızın, iç ve dış proje paydaşlarınızın aynı dili konuşmasını sağlar.
 • Edinilen bilgiler uygulandığında, proje başlatma, yapma, yönetme tecrübeniz artar ve verimli ve kaliteli iş süreçlerinizin oluşmasına zemin hazırlar.
 • Projelerin başarıyla yönetilme ve tamamlanma imkanı ve ihtimali artar.
 • Proje yönetim olgunluğunda artış sağlanır.
 • Projenin, değişiklikler de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarına atik ve yerinde cevap verebilir duruma gelmenize yardımcı olur.
 • Projelerinizde israf oranını azaltmak ve proje başarınızı arttırmada, proje yönetimi, iş analizi yaklaşımları ve hibrit yöntemlerin kullanılmasının ve dijitalleşmenin devreye alınmasının israfı ne kadar azalttığı ve projeleri ne kadar etkin hale getirdiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Eğitim dokümanları nelerdir?

Katılımcılara eğitimde kullanılan sunumlar, proje yönetimi şablonları ulaştırılmaktadır.

Eğitim içeriği nedir?

 • Giriş
  • Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
  • Proje Yönetimi Süreç Grupları;
  • Proje Yöneticisinin Rolleri;
  • Organizasyon Tipleri ve Proje Yönetimi
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Entegrasyon Yönetimi: Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi, Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi, Proje Çalışmalarını Yönlendirme ve Yönetme, Proje Bilgisini Yönetme, Proje Çalışmalarının İzlenmesi, Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi, Proje ya da Fazın Kapatılması
 • Proje Kapsam Yönetimi: Kapsam Yönetiminin Planlanması, Gereksinimlerin Toplanması, Kapsamın Tanımlanması, İş Kırılım Yapısının Oluşturulması, Kapsamın Onaylanması, Kapsamın Kontrolü
 • Proje Zaman Yönetimi: Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi Süreçleri ve Planlanması, Proje Ağı ve Takviminin Oluşturulması – Kritik patika yöntemi
 • Proje Maliyet Yönetimi: Bütçenin Hazırlanması ve Proje İzleme ve Kontrolü: Kazanılmış Değer Analizi
 • Proje Kalite Yönetimi: Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Süreçleri, Kalite Yönetiminin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Kaynak Yönetimi: İnsan kaynağı, Ekipman ve Malzeme Yönetimi,Motivasyon Teorileri, RACI Chart, Ekip Başlatma Belgesi, Faaliyet Kaynaklarının Tahmin Edilmesi, Kaynakların Temini, Proje Takımının Geliştirilmesi ve Yönetilmedi, Kaynakların Kontrolü
 • Proje İleitşim Yönetimi: İletişim Yöntemleri, İletişim Yönetim Planı, İletişimin Yönetilmesi ve İzlenmesi
 • Proje Risk Yönetimi: Risklerin Tanımlanması, Etki Ölçeği, Olasılık/Etki Matrisi, Risklerin Belirlenmesi, Niteliksel ve Niceliksel Risk Analizleri, Risk Yanıtlarının Planlanması, Uygulaması ve İzlenmesi
 • Proje Tedarik Yönetimi: Sözleşme Türleri, Tedarikçi Seçimi, Tedarikçi Konferansları, Tedariklerin Yürütülmesi, Kontrolü ve Kapatılması
 • Proje Paydaş Yönetimi: Paydaşların belirlenmesi- İlgi / Etki Analizi ve Paydaşların Yönetilmesi, Paydaş Katılımının Planlanması, Yönetilmesi ve Kontrolü

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Udemy’de Bulunan PMBOK® V6 Süreç Tabanlı Proje Yönetimi ve PMI – CAPM® Hazırlık Eğitimimiz Hakkında;

Udemy eğitimlerimizi buradan inceleyebilirsiniz. Tüm modülleri tamamlayan katılımcılarımız CAPM® sınavı için ön koşul olan 23 saatlik eğitimi tamamlamış olurlar. Eğitimimizi tamamladığınızda katılım belgeniz tarafınıza pdf formatında ulaştırılmaktadır.

Neden CAPM® Sertifikasyonuna Sahip Olmalısınız?

PMP® sertifikası, CAPM® sertifikası ile karşılaştırıldığında çok daha fazla deneyimi öne çıkartırken, CAPM®, proje yönetimi dünyasına yeni adım atacaklara önemli bir başlangıç sağlamaktadır. Sertifika ile proje yönetimi alanında tüm dünya ile aynı dili konuşmaya başlarken, süreç tabanlı proje yönetimi bilginizde olgunluk seviyenizi bir hayli arttıracaktır.

CAPM® sertifikası son 5 yıl içerisinde önemli bir ivme ile artmaktadır, dünyadaki CAPM® sertifika sahibi 2017 yılında 30.000+ iken, 2021 yılında 55.000+ olmuştur. Bu artışta, PMP® sertifikasının bir üst seviye deneyim gereksinimine doğru evrilmesi ve temel proje yönetimi profesyoneli bilgisinin CAPM® sertifikası ile sağlanabilir olması önemli rol sahibidir.  Daha önce CAPM® sertifikası geçerliliği alınan tarihten itibaren 5 yılın sonunda yenilenemez bir şekilde sona eriyorken, sertifika sahipleri son güncelleme ile birlikte sertifika edinildikten sonra 3 yıl içerisinde 15 PDU toplayarak sertifika geçerlilik sürelerini uzatabilmektedir. Bu durum sertifikanın önemini arttırmaktadır.

CAPM ® sertifikasyon sınavı 150 sorudan oluşmakta ve 3 saat sürmektedir. CAPM® sertifikasyon sınavı gerekliliklerini https://www.pmi.org/certifications/certified-associate-capm bağlantısından inceleyebilirsiniz.

EnglishTürkçe