PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi

Eğitim süresi: 6 gün / 42 saat

Eğitim düzenlenme şekli: Hem genel katılıma açık sınıf hem de kapalı (kurumsal) grup

Genel katılıma açık sınıflarımız her ay, hafta sonları canlı ve uzaktan olarak gerçekleştirilmektedir. Kapalı (kurumsal) eğitimlerimiz kurum isteğine göre, canlı ve uzaktan veya yüz yüze olarak (yüz yüze eğitim talepleri, mevcut Covid salgın süreci değerlendirilerek uygunluğa göre) yapılabilmekte ve eğitim tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır.

2 Ocak 2021 tarihinde PMI®’ın yaptığı sınav değişikliğine göre düzenlenmiş içerikli eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın!

2021 yılının başından bu yana PMI®  “Yetkili Eğitim Ortağı (Authorised Training Partner (ATP))” olarak faaliyet göstermekteyiz. (ATP® ID:4492).

Uzaktan eğitimlerimiz Zoom veya MS Teams üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu platform üzerinden, interaktif bir şekilde eğitmenimizin paylaşımlarını dinleyerek, anlık olarak sözlü ve yazılı sorularınızı yöneltebilmektesiniz.

Kimler katılmalı?

“Zaten projeler yönetiyorum”, “Proje ekiplerinde yer alıyorum” diyorsanız, geleceğin, proje yönetiminde olduğunu fark etmişseniz, dünyadaki 1.200.000’den fazla PMP® sertifikalı proje yöneticileri arasında yer almak istiyorsanız, ulusal ve uluslararası arenada proje iş imkanı ve ortaklıklarınızı güçlendirmek istiyorsanız, bu eğitim tam size göre.

Proje Yönetimi konusunda, sağladığımız 42 saatlik* eğitimimiz, PMI®’ın PMP® sınavını almak için gerekli kıldığı ön koşulu (35 saatlik) sağlamaktadır. PMP® Sertifikasyonu için ön koşullarından birisi de 36 aylık proje yönetimi deneyimidir. Bu deneyime sahip değilseniz CAPM® sertifikasyonuna yönelebilirsiniz.

*PMI® tarafından sağlanan 35 saatlik eğitim içeriğine ek olarak, İZGE tarafından geliştirilen klasik ve çevik temel proje yönetimi içeriği ile eğitimimiz 42 saat olarak verilmektedir.

Eğitim kazanımları nelerdir ?

PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi, projelerinizde fikrin doğuşundan, ürün veya hizmetin ortaya konmasına ve teslim sonrası hizmete varana kadar;

-Değer ve fayda yönetimini ve bunun için ihtiyaç duyulan ömür döngüsünün belirlenmesini,

-Ekip ve paydaşların en etkin şekilde projede yer almasını,

-Proje çıktı ve sonuçlarını planlanmasını ve ihtiyaca göre değişikliklerin yönetilmesini,

-Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini,

-Takımınızın proje boyunca doğru şekilde katılımını,

-İş ve sektör ihtiyaçlarına göre projeye yön vermekle ilgili yaklaşım, araç, teknikler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiyi edinmenizi

sağlar.

Eğitimde edineceğiniz bilgi ve yetkinlikler proje yönetimi deneyimlerinize de katkı sunmaktadır.

Eğitim dokümanları nelerdir?

Eğitim materyallerinin bir kısmı PMI® tarafından, bir kısmı da İZGE tarafından sağlanmaktadır.

1. PMI® tarafından;

 • Öğrenci El Kitabı (400+ sayfa)
  • Dersler
  • Bölüm sonu açıklamaları
  • 108 soruluk çözümlü soru seti
 • Ders Videoları
 • Proje Yöneticisi Kontrol Listesi

Doğrudan sağlanan içerik ve materyal dili İngilizce’dir. Katılımcılar kendilerine ulaştırılacak erişim kodları ile PMI® yönetimindeki platform üzerinden materyallere erişecektir.

2. İZGE tarafından;

 • Klasik ve Çevik Temel Proje Yönetimi Eğitim içerik sunumu
 • İçeriği PMI®’dan sağlanan ve sadece ATP’ler ile paylaşılan ve İZGE tarafından gözden geçirilen 300 soruluk Cloned Questions çözümlü soru seti
 • Proje Yönetimi Şablonları
 • Gerekli Kılavuz Belgeler
 • Ders Kayıtları (Canlı ve uzaktan eğitimler için)

PMP® Sınavı İçeriği (2 Ocak 2021’den itibaren)

Eğitimlerimiz mevcut sınav değişikliklerine uygun ve PMI® tarafından hazırlanmış eğitim içeriğine göre gerçekleşmektedir.

Güncel sınav sisteminde;

 • Sorular 3 temel alan kapsamındadır. Alanlar ve soru ağırlıkları: İnsanlar – People %42, Süreçler – Process %50, İş çevresi – Business Environment %8.
 • Geleneksel proje ömür döngülerinin yanında %50 ağırlıklı olarak agile ve hibrit ömür döngülerine dair sorular yer almaktadır.
 • İnsan odaklı yaklaşım, liderlik, otonom ekipler ön plandadır.
 • Çevik yönetime dair teknikler yer almaktadır.
 • Süreçlerden ziyade ilke odaklı bir yaklaşımla ilerlenmektedir (Process versus Principles).

İçerik için günlük eğitim programına bakınız.

Katılımcı Görüşlerimiz

Celal ERTUĞRUL

Proje yönetimi alanında yüksek tecrübeye sahip eğitmenler ve PMI tarafından onaylı güncel içerik/eğitim materyalleri sayesinde verimli bir eğitim dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum.

Eğitmenlerimizde Sn. Selim Kocabay’ın savunma sanayi tecrübesi, verilen örnekleri iş hayatım ile ilişkilendirebilmem için çok faydalı oldu.

Eğitimin katılımcılarına yalnızca sınav/sertifikasyon hazırlığı değil, aynı zamanda “Proje Yönetimi” alanında yeni bir bakış açısı kazandırabileceğine inanıyorum.

Mehmet KAHYAOĞLU

Eğitim sürecindeki birçok pozitif yandan ziyade, eğitimin kurumunun sınava kadar olan süreçteki desteğinin sürekli olması, eğitimin kalitesi kadar önemli. Eğitim bittikten sonra 1 hafta geçmeden ilk webinarlarına katıldım ve verdikleri desteği birinci ağızdan dinledim, yararlandım. 1 yıl önce eğitime katılmış arkadaşlara da, 1 ay önce eğitimi tamamlayanlara da desteklerini esirgemiyorlar.

Gökçe KURALAY

Gerçekleştirilen eğitim için her iki eğitmenimize de teşekkür ediyorum. Yoğun bilgi bombardımanı sürecini sabırla ve odaklanma ile aştığımızı düşünüyorum. 5 günlük yoğun eğitimin benim için oldukça faydalı olduğunu ve bana birçok konuda yol gösterdiğini söylemeliyim. Dilerim PMI® Standartları birçok şirket için zorunluluk haline gelir. Böylelikle hem daha verimli ilerleyebiliriz hem de  -uluslararası standartlarda- aynı dili konuşabildiğimiz bir ortamda proje yönetimi süreçleri işler.

Rana ÇAVUŞOĞLU

Eğitmenlerin çözüm odaklı ilerleyen, stratejik ve pratik yaklaşımları sayesinde keyfli bir eğitim geçirdiğimi söyleyebilirim.

Sinan ALAGÖZ

Hocaların yaklaşımı kesinlikle çok güzeldi. Süre kullanımı çok iyiydi. İçerik ve materyallerin yanı sıra Udemy’de bize sağlamış olduğunuz avantajlar ve katılımcı sayısının belirli bir düzeyde kısıtlanması eğitim içeriğinin kalitesini arttıyor.

Eğitim Programı

Sabah Oturumu

 • Eğitim İçeriği Hakkında Bilgilendirme
  • Eğitimin Amacı
  • PMI® ve Sertifikaları
  • PMP® Sertifikası Başvuru ve Sınav Bilgileri
  • Yeni PMP® Sınav İçeriği
  • Eğitim İçeriği ve Dokümanlar
 • Klasik Proje Yönetimi Genel Çerçevesi
  • Proje Nedir?
  • Proje, Program, Portföy Bağlantısı
  • Proje Yaşam Döngüleri
  • Proje Ortamı
  • Organizasyonel Şemalar

Öğleden Sonra Oturumu

 • Klasik Proje Yönetimi Genel Çerçevesi
  • Proje Yöneticisinin Rolü
  • Proje Yönetim Planı (Plan Bileşenleri ve Temel Çizgiler): Kapsam, Zaman, Maliyet
  • Projenin Başlatılması, Planlanması, Uygulanması, İzlenmesi ve Kapatılması

Sabah Oturumu

 • Çevik Proje Yönetiminin Ana Unsurları
  • Çevik Takımlar
  • Yaygın Çevik Pratikler
  • Değer Teslimi ve Önceliklendirme
  • Adaptif (Uyarlamalı) Planlama
  • Sürekli İyileştirme
  • Lean-Kanban ve Bazı Çevik Metodolojiler

Öğleden Sonra Oturumu

 • Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma
  • Ekip Oluşturma
  • Ekibin Temel Kurallarını Belirleme
  • Proje Sözleşmelerini Müzakere Etme
  • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Güçlendirme
  • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Eğitme
  • Sanal Ekiplerin Katılımını Sağlama ve Destekleme
  • Proje Hakkında Ortak Bir Anlayış Oluşturma

Sabah Oturumu

 • Projeye Başlama
  • Uygun Proje Metodolojisini  / Yöntemlerini  ve Uygulamalarını Belirleme
  • Kapsamı Planlama ve Yönetme
  • Bütçe ve Kaynakları Planlama ve Yönetme

Öğleden Sonra Oturumu

 • Projeye Başlama (devam)
  • Zaman Çizelgesini Planlama ve Yönetme
  • Ürünlerin /Teslimatların Kalitesini Planlama ve Yönetme
  • Entegre Proje Planlama Faaliyetlerini Yönetme
  • Tedarikleri Planlama ve Yönetme
  • Proje Yönetişim Yapısını Oluşturma
  • Proje/Faz Kapanışını Planlama ve Yönetme

Sabah Oturumu

 • Uygulama (Proje İşlerini Gerçekleştirme)
  • Riskleri Değerlendirme ve Yönetme
  • Projenin İş Değerini Sağlamak için Proje Faaliyetlerini Yürütme
  • İletişimi Yönetme

Öğleden Sonra Oturumu

 • Uygulama (Proje İşlerini Gerçekleştirme-devam)
  • Paydaşların Katılımını Sağlama
  • Proje Eserleri (artifact) Oluşturma
  • Proje Değişikliklerini  Yönetme
  • Proje Sorunlarını Yönetme
  • Proje Sürekliliği için Bilgi Transferini Sağlama

Sabah Oturumu

 • Ekibi Hizada Tutma
  • Ekibe Liderlik Etmek
  • Ekip Performansını Desteklemek
  • Engelleri, Sorunları ve Blokajları Adreslemek ve Ortadan Kaldırmak
  • Çatışmaları Yönetmek

Öğleden Sonra Oturumu

 • Ekibi Hizada Tutma (devam)
  • Paydaşlarla İşbirliği Yapmak
  • İlgili Paydaşlara Mentörlük Etmek
  • Takım Performansını Teşvik Etmek İçin Duygusal Zeka Uygulamak

Sabah Oturumu

 • İşi Akılda Tutma
  • Uyumluluk Gereksinimlerini Yönetmek
  • Proje Faydasını ve Değerini Değerlendirmek ve Ortaya Koymak
  • Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini  Değerlendirmek ve Adreslemek
  • Organizasyonel Değişimi Desteklemek
  • Sürekli Süreç İyileştirmelerini Uygulamak

Öğleden Sonra Oturumu

 • PMBOK® V7 Bilgilendirmesi
 • Soru Çözümü

Yaklaşan Eğitimler

Canlı ve Uzaktan – PMI® Standartlarıyla Proje Yönetimi Ve PMP® Hazırlık Eğitimi
 • 4 Aralık 2021
 • 42 saat (Ön koşulu sağlar)
 • Canlı ve Uzaktan
Canlı ve Uzaktan – PMI® Standartlarıyla Proje Yönetimi Ve PMP® Hazırlık Eğitimi
 • 15 Ocak 2022
 • 42 saat (Ön koşulu sağlar)
 • Canlı ve Uzaktan
EnglishTürkçe