Sıkça Sorulan Sorularda verilen yanıtlar 2 Ocak 2021 sınav değişikliği göz önüne alınarak cevaplandırılmıştır.

İZGE olarak hangi eğitimleri sağlıyoruz?

Eğitim Portföyümüzü buradan inceleyebilirsiniz.

İZGE olarak deneyim ve yetkinliğimiz neler?

2007 yılından ARGE amaçlı kurulduk, o günden bu yana, yazılım, iş zekası konusunda 10’a yakın ARGE projesini başarıyla yönettik, aynı zamanda, Avrupa Birliği IPA Projelerinde yer aldık. Son 3 yıldır proje yönetimi konusundaki birikimlerimizi eğitim ve danışmanlık olarak paylaşıyoruz. 2017’den bu yana PMI-REP®( Registered Education Provider) olarak devam eden serüvenimiz, 2021’den itibaren PMI-ATP®(Authorized Training Partner)’ye dönüştü. Proje yönetimi dünyasındaki en güncel bilgi ile oluşan eğitim içeriklerimiz ve danışmanlıklarımızla hizmetinizdeyiz!

Ayrıca referans listemizi buradan inceleyebilirsiniz.

Eğitiminizi neden bir ATP® (Authorized Training Partner - Yetkili Eğitim Ortağı)'den almalısınız?

ATP® sertifikası PMI® tarafından Proje Yönetimi Eğitimi sağlayan kurumlara verilen bir sertifikadır. PMI® tarafından yetkili eğitim ortaklarının PMP® Sertifikasyon sınavı için sağladığı müfredat, PMI® tarafından temin edilir ve eğitmenleri de PMI®’ın eğitimci eğitiminden geçerek, yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulur. ATP® olan bir kuruluş ile çalışmanız PMI® tarafından yayınlanan son bilgilere erişmenizi sağlar.

İZGE Yazılım Eğitim Danışmanlık olarak, bir taraftan PMI®’ın sağladığı içeriği sizlere ulaştırırken, bir taraftan kendi içeriğimizle de temel proje yönetimi ve çevik yönetimini destekleyen bir bölümü de bu eğitime ekledik. Toplamda 42 saatlik bir eğitimi sizlere ulaştırıyoruz. IZGE bir ATP® kuruluştur (Authorized Training Partner – ID: 4492).

Eğitimler dışında proje, program, portföy yönetimine dair sağladığımız hizmetler nelerdir?

Kurumsal olarak proje-program-portföy yönetim süreçlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi, proje yönetimi olgunluğunun iyileştirilmesi, stratejik yönetim, çevik yönetim ve dönüşüm konularında danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Özellikle kümeler içerisinde yer alan KOBİ’lerin proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmek için uyguladığımız KOBİ Olgunluk Geliştirme Modelimiz çerçevesinde KOBİ’lerin sınırlı kaynaklarını en az kayıpla ve yüksek etkinlik ve verimlilikle yönetmelerine destek sağlıyoruz. Özellikle ulusal ve uluslar arası şirketlerle ve proje bazlı alt yüklenici olarak faaliyetler yürüten KOBİ’lerin, aldıkları işleri, ana yüklenici ile sıkıntı yaşamadan ve kendi itibarlarını koruyarak ve yükselterek devam ettirmeleri konusunda iyileşmelerine destek sağlıyoruz.

Proje yönetişim danışmanlıkları, kuruluşların proje – program – portföy yönetişim süreçlerini geliştirme ve uygulamasını desteklemeye yöneliktir. Ayrıca çevik (agile) dönüşüm koçlukları içermektedir. Proje Yönetim Ofislerinin (PYO) kurulumunu ve geliştirmesini sağlamak olarak da özetlenebilir. İhtiyaç durumunda PYO süreçleri dijital araçlar üzerinden de kurgulanabilir.

Ayrıca Kurumların birey ve gruplarının proje yönetimine dair olgunluğunu geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.

Eğitimler genel başlıkları ile:

– Uluslarası sertifikasyona yönelik proje yönetimi, iş analizi ve çevik yönetim eğitimlerimiz: Proje Yönetimi ve PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi, İş Analizi ve PMI-PBA® Sertifikasyon Eğitimi, Çevik (Agile) Proje Yönetimi ve PMI-ACP® Sertifikasyon Eğitimimlerimiz bu alandaki en temel eğitimlerimizdir.

– Kurumsal ve kişisel kapasite artırımına yönelik eğitimler: Temel Proje Yönetimi Eğitimi, Program Yönetimi Eğitimi, Portföy
Yönetimi Eğitimi, Risk Yönetimi Eğitimi, PCM (Project Cycle Management – Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi, Liderlik, İletişim ve Etkileşim Eğitimleri bu eğitimlerimiz arasındadır.

 

Eğitmen ve Danışman kadromuz?

Tüm eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz hali hazırda o konuyla ilgili çalışan ve ilgili sertifikasyona sahip eğitmenler ve danışmanlar tarafından sağlanır.

PMI®’ın yetkili eğitim ortağı olarak eğitmen ve danışmanlarımız dönemsel olarak iç eğitim ve geliştirme çalışmalarına katılırlar.

Proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak size ne sağlar?

Projelerinizin fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya konmasına, teslim sonrası hizmete varana kadar:

 • Kapsamında,
 • En uygun maliyetle,
 • En uygun zamanda ve
 • İhtiyacı en iyi karşılayan şekilde yönetmenizi sağlayacak teknik ve yönetsel becerilerinizi geliştirir.
 • Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar.
 • Fikirlerin çöpe değil piyasa çıkmasına olanak sağlar.
 • Maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur, başarı projeler, mutlu müşteriler ve daha çok iş ile işinizin devamlılığına katkı sağlar!
 • Eğitimde öğrendiklerinizi PMI® – PMP® sertifikası ile taçlandırıp, potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.

Proje Yönetimi olgunluğunun kurumsal açıdan önemi:

Sürekli bir değişim ve yenilenme içindeki iş dünyasında, proje, program ve portföy yönetimi, stratejiyi uygulamaya bağlayan köprülerdir. Doğru proje yönetimi, stratejik amacınıza ulaşmanızdaki başarınızı % 63’e kadar artırabilir.

Proje Yönetimi kültürü, kuruluşlarda:

• Çalışanlar arasında bilgi transferi,
• Daha dikkatli risk yönetimi,
• Kuruluşu stratejik amacına taşıyacak olan “değeri” ortaya koymaktaki olgunluğu artırır.

Proje yönetim kültürünüz zayıfsa, kurumsal kaynaklarınızı boşa harcıyor olabilirsiniz. PMI® Pulse of the profession 2015 raporu verilerine göre Projelere yatırılan her 1 Milyar $’ın 122 Milyon $’ı kötü  uygulamalar sebebiyle çöpe atılıyor. 2020 verilerine bakıldığında ise her 1 milyar $ yatırımda ortalama 114 Milyon $ israf ediliyor.

Proje Yönetimi, kuruluşunuzun başarısı için

• doğru fikri seçmenizi,
• doğru ömür döngüsünü kullanmanızı ve
• doğru uygulamayı yapmanızı sağlar.
Proje Yönetimi olgunluğu bilgi transferinin etkinliğini % 20’ye kadar artırabilir, yani çalışanlarınız birbirinden öğrenir ve doğru şeyi öğrenir.
Proje yönetim olgunluğu yüksek olan kuruluşların % 87’si etkin risk yönetimi yapabiliyorken, düşük olan kuruluşların etkin risk yönetimi yapma oranları % 49’da kalıyor. Organizasyonların sadece 5’te biri kendilerini stratejik amaçlarına taşıyacak olan değer üretmeye odaklanma konusunda farkındalık sahibi. Bu 5’te bir şirketin değer üretimindeki artış oranı ise, % 63’e kadar çıkıyor! 2020 yılına baktığımızda ise kuruluşlarda, değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyona olanak tanıyan kapsamlı bir değer sağlama yeteneğinin geliştirilmesinin %45 öncelikli olduğunu görüyoruz.
*Veriler, PMI® Pulse of the profession report 2015 “Capturing the Value of Project Management ve PMI® Pulse of the profession report 2020 “Ahead of the Curve-Forging a Future-Focused Culture”tan alınmıştır.

Neden proje yönetimi ve PMP® sertifikasyonu?

PMP® Sertifikasyonu aslında proje yönetimi konusunda paydaşlarımızla aynı dili konuştuğunuzu göstermenin yegâne yolu. Dünya üzerinde PMP® sayısı 2020’nin sonunda 1.000.000’u aştı, bu sayı giderek artacak gibi görünüyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin “PMP® (Project Management Professional) sertifikasyonu sahibiyim” dediğiniz anda herkes anlıyor ki proje yönetiminde onlarla aynı dili konuşuyorsunuz. Bu yüzden uluslararası geçerliliği olan bu sertifikasyon, iyi bir kariyer için önemli bir belge durumundadır. Aynı şekilde dünyadaki önemli firmalar proje yöneticiliği için bu belgeyi şart olarak koşmaktadır.

PMI® – Project Management Institute – Proje Yönetim Enstitüsü nedir?

1963 yılında, proje yönetimini bir meslek olarak geliştirmek üzere Amerika’da kurulmuştur. Bir Sivil Toplum Kuruluşudur ve gönüllüleri ile mesleki gelişim faaliyetlerini yönetir. Bugün 500.000’in üstünde üyesi, 8 farklı konuda sağladığı sertifikasyonlara sahip ve 1.000.000’nun üzerinde kişi ile dünyanın proje yönetimi konusundaki en büyük ağı oluşturmaktadır. 200’den fazla ülkede 280 civarında, gönüllü bazlı faaliyet gösteren “Chapter”ı bulunmaktadır.

PMI® proje yönetimi bilgisini nasıl geliştirmiştir?

PMI® 1969 yılında proje yöneticiliğini bir meslek olarak geliştirmek üzere kurulmuştur. 1983 yılında “Etik, Standartlar, ve Akreditasyon Komitesi Final Raporu”nu yayınlamıştır. Temel mesleki kural ve standartların yer aldığı bu rapora dayanarak 1984 yılında geliştirdiği sınavı başarıyla geçenler PMP® (Project Management Profession – Proje Yönetimi Profesyoneli) sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 1996 yılında “Etik, Standartlar, ve Akreditasyon Komitesi Final Raporu”nun geliştirilmesi ile oluşan PMBOK® (Project Management Body of Knowledge – Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu) yayınlanmıştır. Bu kılavuz proje yönetimine dair “iyi uygulamalar” (good practise) ve standartlar içermektedir. PMBOK®, 2008 yılında Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü (ANSI) tarafından da standart olarak kabul edilmiştir.
www.pmi.org
PMI®’ın bugün dünyada 200 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye Chapter 2007 yılında kurulmuştur.
www.pmi.org.tr

PMI® tarafından sağlanan sertifikasyonlar nelerdir?

 • CAPM® – Certified Associate Project Manager – Yardımcı Proje Yöneticisi
 • PMP® – Project Management Profession – Proje Yönetimi Profesyoneli
 • PgMP® – Program Management Profession – Program Yönetimi Profesyoneli
 • PfMP® – Portfolio Management Profession – Portföy Yönetimi Profesyoneli
 • PMI-ACP® – Agile Certified Practitioner – Çevik Sertifikalı Uygulamacı
 • PMI-PBA® – Professinal in Business Analysis – İş Analistliği Profesyoneli
 • PMI-RMP® – Risk Management Professional – Risk Yönetimi Profesyoneli
 • PMI-SP® – Scheduling Professional – Zaman Çizelgeleme Profesyonel

Detaylı bilgi için: https://www.pmi.org/certifications

Genel katılımlı açık eğitimlerimiz hangi illerimizde?

Pandemi sebebiyle Mart 2020’den beri açık sınıf eğitimlerini canlı ve uzaktan olarak gerçekleştiriyoruz. Pandeminin seyrine bağlı olarak yüz yüze eğitime geçilecektir.

IZGE eğitimlerinin ödemeleri nasıl yapılır?

Eğitim Bedeline Dahil Olan Kalemler;

-Eğitim Hizmet Bedeli

– PMP® Hazırlık Eğitimlerinde PMI® Tarafından Sağlanan Eğitim Dokümanları

Ön kayıt için eğitim ödemesinin %20’si yapılmış olmalıdır.

Geriye kalan ödeme ise ilgili eğitim başlamadan ödenmiş olmalıdır.

Ödemeler

 • Hesaba gönderim şeklinde ve kredi kartı tek çekim şeklinde olabilmektedir.

Proje Yöneticisi Kimdir?

Bir projenin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için bir takım proje yönetimi bileşenlerinin bilincinde hareket etmek gerekir. Bu bileşenleri temel olarak ele aldığımızda ise bir projenin ne kadar önemli olduğunun nedenini anlamak en temel etken olarak görülmektedir.

Projenin hem gereksinimleri karşılayan şekilde, hem de zamanında, kendisine ayrılan bütçede ve kalitede gerçekleştirilmesini sağlamak için bilgi ve yetkinliklere sahip kişidir proje yöneticisi.

Bunun yanında, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri ile projenin kurum içerisindeki stratejik durumuna göre gerekli uyarlamaları yapan ve hem teknik anlamda hem de stratejik anlamda projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerek eş düzey, gerek ast ve gerekse üst seviyede liderlik yetkinliklerini kullanabilmesi beklenir.

Proje Yönetimi Mesleğinize Nasıl Katkı Sağlar?

Bugünün dünyasında var olmak için etkin ve etkili çalışan kuruluşlar ve bireyler olmamız gerekir. Maliyeti düşük, verimi yüksek ve en önemlisi amaca hizmet eden işler üretmek zorundayız!

Bireyler ve kuruluşlar olarak, misyonumuzu gerçekleştirmek için sürekli üretmemiz, değişmemiz, yeniden biçimlenmemiz gerekiyor. Ancak bunu başaran kuruluşlar yüksek performans sergiliyorlar. Yüksek performanslı kuruluşlar, proje, program ve portföylerle yönetimi benimsiyorlar. Bunu yapan kuruluşların yapmayanlara oranla amaçlarını 2.5 kat başarıyla gerçekleştirdikleri ve diğerlerinin verimsizlik sebebiyle sarfettiklerinin 13’te 1’ini harcadıkları ortaya çıkıyor. (PMI®-Pulse of the Profession, 2015 – Capturing the Value of Project Management)

Her ölçekte kuruluşlar –KOBİ’ler – Start-up’lar – kurumsal şirketler – kar amacı gütmeyen kuruluşlar için PMI standardı ile proje yönetimi: 

 1. Doğru işleri / projeleri seçerek amacınızla ilgili işlere odaklanmanızı
 2. Tüm ekibinizin, müşterilerinizin, son kullanıcılarınızın aynı dili konuşmanızı
 3. Projelerinizi istenilen sonuçları üreterek, istenen zamanda, istenen maliyette tamamlamanızı sağlar.

PMI® standartlarıyla proje yönetimini öğrenmenin yanısıra PMP® sertifikasına sahipseniz:
Dünyanın her yerinde, konuştuğunuz “proje yönetimi”nin diğerleriyle aynı olduğunun güvenini verirsiniz.
PMI® standartlarıyla proje yönetimi, proje yönetimine sadece teknik bir bakış getirmez. Proje yöneticisi olarak “yumuşak becerileriniz – soft skills” ve “yönetim becerileriniz”i de keskinleştirir.

Artık bireysel istihdamlarda PMP® sahibi olma ön koşulu, konsorsiyumlarda ve ihalelerde PMP® sahibi proje yöneticisi çalıştırma zorunluluğu giderek artıyor.

4. Dünya ortalamasına bakıldığında, PMP® sertifikalı proje yöneticileri sertifikasız olanlara göre % 20 daha fazla kazanıyor. (PMI® Salary Survey, 2015)

İşinde iyi bir proje yöneticisi, projenin belirtilen zaman aralığında amaçları yerine getirerek çalışmasını sağlamalı ve yaşanan süreci anahtar teslim olacak şekilde teslim etmelidir. Net olacak şekilde veriler ile birlikte faaliyeti sürdürecek proje yöneticileri, amaçlara belirlenen süre içerisinde erişim sağlamak için yakın gereksinimlere ihtiyaç duyar. Kısacası şirketlerin işleyişini planlamak ve sürdürmek için aranan pozisyona kan olabilirler.

Gelin, aramıza katılın, Proje Yönetimi Eğitimini alın, PMP® sertifikasını alın, çevrenizi, iş olanaklarınızı, iş kalitenizi yükseltin!

Projelerinizin fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya konmasına, teslim sonrası hizmete varana kadar:

Kapsamında,
En uygun maliyetle,
En uygun zamanda ve
İhtiyacı en iyi karşılayan şekilde yönetmenizi sağlayacak teknik ve yönetsel becerilerinizi geliştirir.
Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar.
Fikirlerin çöpe değil piyasa çıkmasına olanak sağlar. 
Maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur, başarı projeler, mutlu müşteriler ve daha çok iş ile işinizin devamlılığına katkı sağlar!
Eğitimde öğrendiklerinizi PMI® – PMP® sertifikası ile taçlandırıp, potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.

PMP® (Project Management Professional - Proje Yönetim Uzmanı) nedir?

Türkçe çevirisi Proje Yönetimi Uzmanı anlamına gelmektedir ve bir proje yönetimi konusundaki bilgiyi gösteren sertifikasyondur. 2020 yılı sonu itibariyle dünya üzerinde 1.000.000 civarında, Türkiye’de ise 3.000 civarında PMP® Sertifikasyonu sahibi Proje Yönetimi Uzmanı vardır.

Projeye dahil olan tüm tarafları (müşteri, firma, tedarikçi…) ortak bir yaklaşım ile bir araya getirerek, projelerin başarıyla tamamlanabilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım ve Standard, tüm dünyada kabul görmektedir. Bu yüzden uluslararası geçerliliği olan bu sertifikasyon, iyi bir kariyer için önemli bir belge durumundadır. Aynı şekilde dünyadaki önemli firmalar proje yöneticiliği için bu belgeyi şart olarak koşmaktadır.

PMP® Sertifikasyon Eğitimine Kimler Katılmalı?

Zaten projeler yönetiyorum diyorsanız!
Proje ekiplerinde yer alıyorum diyorsanız!
Geleceğin proje yönetiminde olduğunu fark etmişseniz ve dünyadaki 1.000.000 üzeri PMP® sertifikalı proje yöneticisinin arasında yer almak istiyorsanız!
Ulusal ve uluslararası arenada proje ortaklıklarınızı güçlendirmek istiyorsanız!

PMP® Sertifikasyonunu Nasıl Edinirim?

Sertifikasyon sınavına girebilmek için, 35 saatlik proje yönetimi eğitimi ve üniversite mezunları için 36 ay lise ve dengi mezunları için 60 aylık proje yönetimi deneyimi gerekmektedir. Beyan edilen deneyimler beyan tarihinden en fazla geriye dönük olarak 8 yılı kapsamalıdır.

35 saatlik proje yönetimi eğitimi, nereden alınmış olursa olsun (canlı bir eğitim olması koşuluyla) PMI® kabul edecektir. Ancak, eğitiminizi bir ATP®(Authorized Training Partner) ’dan almış olmak, eğitimin içeriğinin sınav içeriği ile uyumlu olmasını garanti altına alacaktır.

Proje yönetimi deneyiminde de, projelerin yönetim ekiplerinde, başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapanış aşamalarında karar verici, yönetici, yönlendirici rol oynamış olmak gerekmektedir. Eğer bir proje içerisinde sadece ürünün ortaya konmasında operasyonel bir iş yapmış isek, bunu proje yönetimi deneyimi olarak dikkate almayacaktır.

PMP® Sertifikasyon Sınavına Nasıl Başvurabilirim?

PMI’ın web sitesinden aşağıdaki bağlantıyı kullanarak PMP® sertifikası başvuru sayfasına ulaşabilir ve bu sayfadaki “Apply Now” butonuna tıklayıp ilgili yönergeleri takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz: https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp

PMP® Sertifikasyon Süreci Nasıl İşliyor?

 1. PMI® sertifikası almak isteyen bireyler öncelikli olarak PMI® sertifika başvurusun yapmalıdır.
 2. Başvuru ekranı 90 gün boyunca aktif olacaktır. Başvuru için deneyim ve eğitim bilgilerimizi bu ekranlardaki alanlara girmiş olmalıyız.
 3. Kontrol aşamasına gelindiğinde ise PMI başvuruları ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda bir hata olup olmadığı gözlenmektedir. Dolayısı ile bireyler eğer online ortamda bir başvuru yapmışlarsa bu süreçte eksik ya da hataların durumu analiz edilir ve 5 iş günü içinde bu süreç tamamlanarak, sınavı almaya uygun olup olmadığınız bilgisi size iletilir.

Proje Yönetimi Deneyimim Ne Kadar Süreyle Geçerli?

Deneyiminiz sınav başvurusunda geçerli olması için başvuru tarihinizden itibaren geriye dönük son 8 yıl içerisinde olmalıdır.

Aldığım PMP® Eğitimi Ne Kadar Süre Geçerli?

Eğitiminiz ömür boyu geçerli olacaktır.

PMP® Sınav Başvurusundaki Denetim (Audit) Süreci Nedir?

PMI, sınav için başvuran adaylar arasından rastgele seçim yaparak kişinin girmiş olduğu tecrübe ve eğitimleri belgelendirmesini talep etmektedir (Audit süreci). Bu sürece kalırsanız şunları çıktı olarak PMI Global’a göndermeniz gerekir:

1.       Aldığınız bu eğitimin İngilizce tanımını ve içeriğini (saati, kapsadığı konular, kim tarafından verilmiş, vb.) Üniversitede aldığınız dersi eğitim ön şartı olarak girdiyseniz üniversiteden İngilizce transcript alarak belgelendirme yapabilirsiniz.

2.       İlk başvurunuz sırasında proje yönetimine dair deneyimlerinizi PMI kendi formatında, her biri bir referans kişi tarafından yorumlanmış ve imzalanmış olarak istemektedir.

PMI, kişilerin beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eden bir kuruluştur. Sürece başvururken kabul ettiğiniz etik kuralların işletilmesi konusunda son derece hassastır. Audit sürecine kalmanız durumunda, başvururken girmiş olduğunuz tecrübeler ve eğitimleri referanslarınıza danışılarak doğrulanacağından, lütfen sınava başvuru sırasında doğrulanamayacak deneyim ve eğitimlerinizi belirtmeyiniz.

PMP® için Uygunluk Aldıktan Sonra Sınavı Ne Zaman Alabilirim?

Sınav uygunluğunuz bir yıl için geçerlidir, bir yıl içerisinde sınavınızı almış olmanız gerekir.

PMP® Sertifikasyon Sınavı Hazırlığı için Ne Kadar Süre Gerekli?

Yaklaşık 3 ay. Çalışma planınızı siz yapmalısınız, en az 2 saat hafta içi, biraz daha fazla hafta sonu çalışması koymalısınız. Sınav hazırlığına 35 saatlik PY eğitimi sonrasında başlayınız. Dolayısıyla, bilgileriniz tazeyken üstüne ekleme yapabilirsiniz.

PMP Sınavına Hazırlanırken Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

1.Her şeyden önce, sınavdaki sorularla çok yakın olduğu, sınava giren arkadaşlarımız tarafından bildirilen Cloned Questions (Klonlanmış sorular) göz atın. Böylece konu çalışırken hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiği ortaya çıkar. DİKKAT: çözün demiyoruz, sadece sorular hakkında bilginiz olsun, çalışmanızı bu doğrultuda yapın.

2.Eğitim sırasında biz sizlerin genel bilgi edinmesine ve sınav zihin yapısını edinmenize öncelik veririz. Eğitim sunumlarındaki pek çok bilgiyi hap şeklinde iletiriz. Bu yüzden eğitim sunumlarınızın ve PMI – LO üzerinde bulunan el kitabınızın (Student Manual) üzerinden dikkatlice geçin.

3.Bu esnada, piyasada sınava uygun olduklarını anladığımız bazı açık kaynak sorularla pekiştirme yapabilirsiniz. Örneğin şu video soru serileri:

https://www.youtube.com/watch?v=_m10EzIskS8

https://www.youtube.com/watch?v=C3NyDsl9-xk

Ancak eğer eğitim bilgi kaynaklarınızla çakışan soru olursa, eğitim bilgi kaynaklarınızın öncelikli olduğunu hatırlatırız.

4.Cloned questions’ı mutlaka, cevabınızın üzerinden giderek, her sorunun mantığını anlayarak çalışın.

5.Pmtraining veya prepcast sorularının kalitesi konusunda, sınavı alan arkadaşlarımızın geri bildirimleri çok iyi, ayrıca Oliver Lehmann ve Andrew Ramdayal’ın soru simulasyonları da kaliteli, buralardan soru alarak, pekiştirmelerinizi tamamlayın:

Online PMP Exams | PMP Training Prep Class & Course | PMTraining

PMP Exam Prep and PMP Training Online (project-management-prepcast.com)

https://tiaexams.com/product/pmp-exam-simulator-course/

https://www.oliverlehmann.com/free/free-pmp-practice-questions

6.İnternet ortamında eski versiyonlardan binlerce PMP sorusu karşınıza çıkabilir. DİKKAT: Eski versiyonların hepsi sizi yanıltacaktır. Kaynağınızın yeni sınav sistemiyle uyumlu olduğundan emin olun. Yeni sınava uyumlu olduğunu bildiren kaynaklar bulduğunuzda, sorulardan emin olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Sınava Nasıl Çalışmalıyım?

Her şeyden önce PMI® tarafından, eğitimi aldığınız ATP® üzerinden size ulaştırılan eğitim içeriğine dair bir Öğrenci El Kitabı(Student Manuel) olacak. Bu el kitabı 400 sayfaya yakın bir içerik. Bu içerik aslında sizin temel bilginizi destekliyor ve sahip olmanız gereken bilgiyi size ulaştırıyor. Ama bunun üstüne deneyiminiz ve PMI® yaklaşımlarıyla soruları harmanlamanız gerekiyor. Sorular demişken bundan sonra 200 değil 180 soru var. Sınav ise 230 dakikadan oluşuyor. Bu 180 sorunun sadece beş tanesi diğer testler için olgunlaştırılan sorular(pre-test). 175 tanesi sizin değerlendirileceğiniz soru. Hiç o 5 tanesinin hangisi olduğuna takılmamalısınız. Hiç önemi yok. Ama soru tipleri değişiyor. Örneğin, bir tarafta size kutular veriyor ve bu kutuların içindeki ifadelerle diğerlerini eşleştirmeniz istenebiliyor. Ya da 4 seçenekten birini ya da 5, 6 seçenekten birkaçını seçtiğiniz sorular olabiliyor. Soru tipleri buna göre evriliyor. Peki yarım cevapladıklarınızdan puan alabiliyor musunuz? Hayır yarım cevapladıklarınızdan puan alamıyorsunuz. Tam cevaplamanız gerekiyor.

Destekleyici bilgiye nereden ulaşabileceğinizi ya da sorulara nereden ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuzdur.

Öncelikle, lütfen yardımcı kitap olarak kullandığınız kitabın bu yeni sistem uyarlı olduğundan emin olun. Bu yazının oluşturulduğu tarih olan 19 Şubat 2021 itibariyle bu içeriğe uyumluluk gösteren iki yardımcı kitap var. Biri Kim Heldman’ın kitabının 10. Versiyonu, bir diğeri de Rita Mulcahy’in kitabının 10. versiyonu. Konu anlatımı desteği olarak bunlardan faydalanabilirsiniz. Ancak Öğrenci El Kitabınız olduğu müddetçe bunlara çok ilerlemenize gerek yok. Daha ziyade soru çözmeniz lazım. Sorular için gene Rita Mulcahy’in kitabının 10. versiyonundaki soru setlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca İzge olarak bizden eğitim alan arkadaşlarımıza kendi çözüm ortağımızla 1.000 soruluk bir seti açık hale getiriyoruz. Bunlar hep sınava doğru ilerlerken kullanabileceğiniz kaynaklar. PMBOK® diğer tüm kaynaklarla aynı seviyede duruyor şu anda. Eğer geçmişten konuya hakimseniz ‘Peki süreçlerdeki girdi, çıktı, araç, teknikler çıkmayacak mı?’ diye soruyor olabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir, ama çok zayıf ihtimaldir. Artık eğitimin içeriği insanlar(people), süreçler(process) ve iş çevresi(bussiness environment) üzerinde duruyor. Süreçler de eski süreçler değil. Ona da yeni bir yaklaşım geldi. O da gene bizlerin eğitim içeriğinde bahsettiğimiz, sizin Öğrenci El Kitabınızda detayına sahip olacağımız bilgiler arasında.

PMP® Sınavında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Yanınızda kimlik kartı bulundurunuz ve tüm belgelerinizde isminiz aynı olsun. Başvuruda kullandığınız isimle kimlikteki isim aynı olmalıdır!

Daha detaylı bilgi edinmek için: https://izge.com.tr/pmp-online-sinav-surecine-dair-bilgiler/

Test Sorularına Nasıl Erişebilirim?

Soruya cevapladığım 19 Şubat 2021 tarihi itibariyle soru seçiminde çok dikkatli olmalısınız. Aldığınız soruların yeni içerikli versiyona yönelik olduğundan emin olun. Ayrıca İZGE olarak bizden eğitim alan arkadaşlarımıza kendi çözüm ortağımızla 1.000 soruluk bir seti açık hale getiriyoruz. İstediğiniz tarihten itibaren 1000 soruluk soru seti erişiminize 4 ay boyunca açık olacaktır.

Sınavı Hangi Dillerde Alabilirim?

Tüm Sertifikasyon Sınavlarının temel dili İngilizcedir. 2018 itibariyle PMP® Sertifikasyon Sınavı farklı dil yardımlarıyla alınabilmektedir. Dil yardımı demek, sınav sorularının hem İngilizce hem de yardım alınacak dilde görüntülenebilmesi anlamına gelir. PMP® Sertifikasyon sınavını Türkçe dil yardımı ile de alabilirsiniz. Diğer sertifikasyon sınavlarında henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

PMP®️ Sertifikasyon Sınavını Türkçe Alabilir Miyim?

PMP®️ Sınavı, sınav takviminizi belirlerken dili Türkçe seçerek, Türkçe alabilirsiniz. Ancak, sertifikasyon sınavınında hangi dil seçilirse seçilsin, soruları hem seçtiğiniz dilde hem de İngilizce olarak görebilirsiniz. Sınav dilini Türkçe seçtiğiniz takdirde karşınızda  sorular öncelikle Türkçe gelecektir, bir pop-up penceresinden  de sorunun İngilizcesine erişebilir olacaksınız. Katılımcılarımızdan aldığımız geri bilidirimlerde, sınav dili Türkçe seçildiğinde, pop-up vasıtasıyla soruların İngilizcesine ulaşmanın, sınav sırasında zaman veya motivasyon kaybı yaratmadığı iletilmiştir.

PMP® Sınavında Kaç Soru Var, Ne Kadar Sürem Var?

2 Ocak 2021 itibariyle sınavda 200 değil 180 soru var. Bu 180 sorunun sadece beş tanesi  diğer testler için olgunlaştırılan sorular(pre-test). 175 tanesi sizin değerlendirileceğiniz soru. Hiç o 5 tanesinin hangisi olduğuna takılmamalısınız. Aynı zamanda soru tipleri de değişiyor. Örneğin, bir tarafta size kutular veriyor ve bu kutuların içindeki ifadelerle diğerlerini eşleştirmeniz istenebiliyor. Ya da 4 seçenekten birini ya da 5, 6 seçenekten birkaçını seçtiğiniz sorular olabiliyor. Soru tipleri buna göre evriliyor. Peki yarım cevapladıklarınızdan puan alabiliyor musunuz? Hayır yarım cevapladıklarınızdan puan alamıyorsunuz. Tam cevaplamanız gerekiyor.

PMP®️ Sertifikasyon sınavı molalar hariç 230 dakikadır. Her 60 sorudan sonra 10 dakika mola hakkınız vardır. 10dk dan kısa süre kullanmak isterseniz istediğiniz zaman sayacı durdurup sınava devam edebilirsiniz.

PMP®️ Sertifikasyon Sınavında Çevik ve Hibrit Sorularının Katılımcı Görüşlerine Göre Dağılım Ağırlığı Nasıldır?

PMI yeni sınav sisteminde soruların %50’sinin çevik ve hybrid tabanlı olacağını daha önce açıklamıştır. Ancak yine de sınava hazırlananlar çevik ve hybrid sorularının ne ağırlıkta ve nasıl geleceğini merak etmektedir. Bu konu ile ilgili yakın zamanda sınavı giren katılımcılarımızın bir kısmı soruların çoğunluğunun çevik ve hibrit proje yönetimi temelli geldiğini belirtirken bazı katılımcılar da bu oranın %35-40’larda olduğunu belirtiyor.

Bu konudaki tahminimiz bu yorumların daha ziyade çevik ve hibrit algımıza bağlı olarak değiştiği ve soruların da klasik, çevik ve hibrit proje yönetimi konularında daha bütünsel çerçevede oluşturulduğu yönündedir. Sorular, her bir aday için soru veri tabanından, rastgele çekilmektedir. Bu yüzden bazı adaylara daha kısa, bazı adaylara daha uzun sorular; veya bazı adaylara daha hibrit, çevik vurgusu hissettiren sorular çıkabilmektedir. Bu yüzden sınavı alanların soruların  yüzde ağırlığıyla ilgili algısı değişiklik gösterebilmektedir.

PMP® Sınavında Yanlış Cevap Doğru Cevabı Götürüyor mu?

Hayır.

PMP® Sertifikasyon Sınavı Ücreti Ne Kadar?

Sınav ücreti PMI üyesi olmayanlar için 555 USD, üyesi olanlar için 405 USD dir. PMI üyeliği ücreti yıllık 129$, ilk defa üye oluyorsanız bir defaya mahsus 10$ initiation fee ve PMI TR Chapter yıllık üyelik bedeli 25$’dır.

PMP® Sertifikasyon Sınavını Tek Seferde Geçemezsem Ne Olur?

Bir uygunluk döneminde (bir yıl) sınavı 3 kez alma hakkınız var, ancak her bir sınav için ücret ödemeniz gerekli. Eğer aynı uygunluk döneminde 3 kez sınavı alıp, geçemezseniz, PMI, sonraki bir yıl boyunca sınava başvurunuzu kabul etmez.

PMP® Sınavına Çalışırken Hangi Kaynaklardan Faydalanabilirim?

Öncelikle, lütfen yardımcı kitap olarak kullandığınız kitabın 2 Ocak 2021 yeni sistem uyarlı olduğundan emin olun. Bu yazının oluşturulduğu tarih olan 19 Şubat 2021 itibariyle bu içeriğe uyumluluk gösteren iki yardımcı kitap var. Biri Kim Heldman’ın kitabının 10. Versiyonu, bir diğeri de Rita Mulcahy’in kitabının 10. versiyonu. Konu anlatımı desteği olarak bunlardan faydalanabilirsiniz. Ancak Öğrenci El Kitabınız olduğu müddetçe bunlara çok ilerlemenize gerek yok. Daha ziyade soru çözmeniz lazım. Sorular için gene Rita Mulcahy’in kitabının 10. versiyonundaki soru setlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca İzge olarak bizden eğitim alan arkadaşlarımıza kendi çözüm ortağımızla 1.000 soruluk bir seti açık hale getiriyoruz. Bunlar hep sınava doğru ilerlerken kullanabileceğiniz kaynaklar. PMBOK® diğer tüm kaynaklarla aynı seviyede duruyor şu anda. Eğer geçmişten konuya hakimseniz ‘Peki süreçlerdeki girdi, çıktı, araç, teknikler çıkmayacak mı?’ diye soruyor olabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir, ama çok zayıf ihtimaldir. Artık eğitimin içeriği insanlar(people), süreçler(process) ve iş çevresi(bussiness environment) üzerinde duruyor. Süreçler de eski süreçler değil. Ona da yeni bir yaklaşım geldi. O da gene bizlerin eğitim içeriğinde bahsettiğimiz, sizin Öğrenci El Kitabınızda detayına sahip olacağımız bilgiler arasında.

PMI®’ın Referans Gösterdiği Kaynaklar

1.Agile Practice Guide, Project Management Institute

2.A Guide To the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute

3.Project Management: A System’s Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Harold KERZNER

4.Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid,  Robert K.WYSOCKI

5.Fundamentals of Technology Project Management 2nd Edition, Colleen GARTON with Erica McCoulloch

6.Project Managers Portable Book 3rd Edition, David Cleland and Lewis Ireland

7.Information Technology Project Management 7th edition, Kathy Schwalbe

8.Essential Scrum: A Practical Guide to The Most Popular Agile Process, Kenneth S.Rubin

9.Project Management: The Managerial Process, Erik Larson

10.The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right, Tom Kendrick

İZGE PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimlerinde Katılımcılara Hangi Dokümanları Temin Ediyor?

Toplam eğitim materyalleri:

1. PMI® tarafından;
Doğrudan sağlanan içerik ve materyal (katılımcı el kitabı – proje yönetimi şablonları vs.) dili
İngilizce’dir. Katılımcılar kendilerine ulaştırılacak erişim kodları ile PMI® yönetimindeki platform
üzerinden materyallere erişecektir.

2. İZGE tarafından;
A. Klasik ve Çevik Temel Proje Yönetimi Eğitim içerik sunumu
B. 1000 soruluk tamamı özgün ve yeni sisteme göre geliştirilmiş soru seti. (Sorular eğitim
platformu üzerinden paylaşılacak olup 4 ay süreyle erişim aktivasyonu bulunacaktır.)

C.İçeriği PMI®’dan sağlanan ve sadece ATP’ler ile paylaşılan ve İZGE tarafından gözden geçirilen 300 soruluk çözümlü soru seti

PMP® Sertifikasyon Sınavı Ne Zaman Nereden Alabilirim?

Sınav tarihleri başvuru kabulü sonrası gelen mailde yapılan yönlendirmeler ile aday tarafından belirlenmektedir. PMP® sınavı bulunduğumuz süreçte evden online olarak da alınabiliyor. Detaylı bilgi için: https://izge.com.tr/evden-pmp-sinavi-alma-sureci/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Canlı Uzaktan Olarak Aldığım Eğitimler de Ön Koşul Olan 35 Saatlik Eğitimi Sağlar Mı?

2 Ocak 2021’den itibaren Canlı&Uzaktan eğitimler veya yüz yüze sınıf eğitimine katılmanız eğitimlerin içeriğinde herhangi bir noktada değişiklik yaratmamaktadır. Burada en önemli nokta eğitimin canlı olarak gerçekleştirilmesidir. Offline kayıttan izlenen eğitimler ön koşulu sağlamamaktadır. 35 saatlik PMI®’ın proje yönetimi bilgisini/ metodolojisini esas alan ve güncel içerikli bir eğitim olmasına dikkat ediniz.

Canlı Uzaktan Eğitim Sonrasında Bizimle Eğitim Kayıtlarını Paylaşacak Mısınız?

Canlı uzaktan eğitimlerde, katıldığınız eğitimin kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2 Ocak 2021’de yapılan PMP® Sertifikasyon Değişikliğinin Sebebi Nedir?

Bu değişikliğin temel sebebi ise, belli bir format veya süreç izlemekten ziyade, proje yönetiminin “prensipler” üzerinde var olması, koşullara uygun, esnek bir mesleğin prensiplerine vurgunun daha önemli hale gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Sınav değişikliği ertelenmiş olsa da, bu esnekliğe ve farklı türlerdeki yetkinliklerimize vurgu yapmakta çok önemli fayda gördüğümüzü belirtiriz. Teknik, liderlik ve iş ve strateji yetkinliklerine vurgumuz eğitimlerimizde hali hazırda önemli bir unsurdur. Sınava giriş için hangi tarihi hedeflerseniz hedefleyin, proje yöneticiliğinde dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamızı sağlayacak bu yetkinliklerin farkında olmamız gerektiğini değerlendiriyoruz.

Daha Önce Sertifikasyonu Almış Olanların Güncel Konu Başlıklarındaki Eksiklerini Nasıl Tamamlamalıdırlar? Varsa PMI® Dışındaki Ücretsiz Kaynaklara Nereden Ulaşabiliriz?

PMI TR ve bizleri takip etmeye devam ederek, yayınlanan webinarlar, seminerler, zirveler ile kendinizi güncel tutmanız mümkün olacaktır. Zaten PDU kazanmanın temelinde yatan mantık da budur😊

Mevcut - canlı ve uzaktan sınav durumu nasıldır? Hesap makinası, müsvedde kâğıt vs. yanımızda bulundurabiliyor muyuz? Sınava son başvuru tarihi var mı?

PMP®️ Sertifikasyon sınavı molalar hariç 230 dakikadır. Her 60 sorudan sonra 10 dakika mola hakkınız vardır. 10dk dan kısa süre kullanmak isterseniz istediğiniz zaman sayacı durdurup sınava devam edebilirsiniz. İstemezseniz mola hakkınızı kullanmayabilirsiniz. Sınav esnasında yanınızda su hariç bir şey bulundurmanıza izin verilmiyor. Sınava başvuru yapıp uygunluğunuzu aldıktan sonra 1 yıl içerisinde sınava başvuruda bulunabilirsiniz.

Sınav ortamı, başvuru, hazırlık süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerimize https://izge.com.tr/evden-pmp-sinavi-alma-sureci/ Bağlantısından, sınavı alan katılımcılarımızın geri bildirimlerine https://izge.com.tr/category/pmpsinavdeneyimleri/ Bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Evden online sınav süreci nasıl olacak? Sınavı almak için nereden başvuru yapmalıyım?

Evden sınavı alma sürecinizle ilgili olarak sitemizde yer alan yazımızı linkten https://izge.com.tr/pmp-online-sinav-surecine-dair-bilgiler/ okuyabilirsiniz.

Sınavı evden alırken bağlantımın kopmasına karşı ne yapabilirim?

İnternet bağlantınızın kopması ya da elektriklerin kesilmesi sınavınızı sekteye uğratabilir. Bizim önerimiz;

 • Mutlaka önceden şarjı doldurulmuş bir laptopla (elektriklerin gitmesi durumunda kendi bataryasıyla dayanabilmeli) sınav anında hazır bulunmalı,
 • Wi-Fi yerine (elektriklerin gitmesi durumunda internet bağlantınız kopabilir) kendi telefonunuzda olan mobil veri(telefonlarınızın da tamamen şarj olduğundan emin olmalısınız) ile internet bağlantınızı sağlamalı,
 • İnternet bağlantınızın kuvvetli olması için sınavı alacağınız lokasyonun çekim gücü yüksek bir yer olduğuna dikkat etmelisiniz.

Online sınavda araç gereç kullanmamıza izin veriliyor mu? (Kağıt, kalemi hesap mak. Vb.)

Hayır, izin verilmiyor. White board ve ekranda hesap makinesi olduğu için hiçbir şeye izin verilmiyor.

PMP sınavının ön şartlarından olan son 8 yılda en az 36 ay proje liderliği ya da yönetimi tecrübesini nasıl belgelendirmek gerekiyor?

Başvurunuz esnasında takip etmeniz gereken adımları buradan da inceleyebilirsiniz https://izge.com.tr/pmp-sertifikasyon-sinav-basvuru-adimlari/ . PMI.org web sitesinde başvuru yaptığınız ekranda “Project Title/ Projenizin adını “(Örneğin: CRM Construction Project), “Organization/ Organizasyonunuzu” (Örn: xxxx Software Company) ve projedeki rolünüzü (Örn: Project Assistant/ Leader or Planning Manager) şeklinde doldurduktan sonra çalıştığınız projede aldığınız rol kapsamında 200-500 kelime arasında bilgi vermeniz gerekecek. Eğer başvurunuz sonrası denetime kalırsanız beyan ettiğiniz bilgileri gösterdiğiniz referans kişisinden(proje yöneticiniz veya üst düzey yönetici olabilir) imzalamasını isteyerek PMI®’a kargolamanız gerekecektir.

Kendi şirketimde proje yöneticisiyim. Bu durumda proje yönetimi deneyimini beyan ederken ilgili kişiler olarak kimleri belirtmeliyim?

PMI, proje yönetimi deneyiminizi belirttiğiniz esnada referanslarınızı da belirtmenizi ister. Bu referanslar sizin çalışmalarınıza şahitlik etmiş ve çalışmanız konusunda fikri olan  eş seviyede kurum içi / kurum dışı kişiler olabilir. Çalıştığınız proje paydaşları içindeki kuruluşlar ve tedarikçileriniz bu anlamda referans olarak belirtilebilecektir.

Proje yönetimi deneyimi beyanını bildirirken 10 yıl önce çalıştığım projeler var. Bunları da deneyim olarak beyanıma ekleyebilir miyim? Hangi zamanlardaki proje yönetimi deneyimlerim PMI tarafından geçerli kabul edilir?

PMI son 8 sene içerisindeki 4500 saatlik proje yönetimi deneyiminizi esas alır. Başvurduğunuz tarihten itibaren geriye dönük olarak son 8 seneyi esas alarak proje yönetimi deneyiminizi yazınız. Örneğin 2019 da sınava başvuran bir kişi için 2011’e kadar olan proje yönetimi deneyimi beyanı geçerli sayılacaktır.

Aynı anda iki projede yer aldım. Proje yönetimi deneyimi beyanı sırasında saat hesabını 2 ile mi çarpacağım yoksa özel bir ayrım yaparak süreleri bölüştürecek miyim?

PMI, aynı dönemdeki proje yönetimi deneyimlerinizi tek bir deneyim olarak kabul eder. Çünkü projelerinizdeki eforunuzu ve zamanınızı bu anlamda ölçeklendirerek (50-50 ya da 70-30 gibi) kullandığınızı esas alır. Bu yüzden farklı zamanlardaki toplam 4500 saatlik deneyime ihtiyacınız vardır.

Yönettiğim proje kapandı. Kapanan projede geçirdiğim süre proje yönetimi deneyimi beyanı içinde yer alabilir mi?

Elbette alabilir. Projenizin ya da projeyi yaptığınız kuruluşun kapanmış olması sizi etkilemeyecektir. Bu anlamda yukarıdaki soru size fayda sağlayacaktır. Ordaki cevapları dikkate alabilirsiniz.

Şu an üzerinde çalıştığım bir proje var. Sınav tarihine kadar saat bazında yeterli rakamı tutturuyor olacağım ancak başvuru sırasında bu ana sıkıntı teşkil eder mi?

Evet eder. PMI, proje yönetimi deneyimi olarak başvurduğunuz tarihleri esas alır. Başvurunuzu yaptığınız  sırada PMI, deneyimlerinizi kayıt altına alırken başlangıç ve bitiş tarihi belirtmenizi isteyecektir. Bitiş tarihi olarak içinde bulunduğumuz tarihin içinde gelecek bir tarih veremeyiz.

Sınav başvurumda denetime kalmadım fakat hala sınav günü tespit etmedim. Yeniden başvuru yapmam gerekecek mi?

PMP® sertifikasyon sınavınız için uygunluk aldıktan sonra uygunluğunuz 1 yıl boyunca geçerlidir. 1 yıl içerisinde istediğiniz zamana sınav tarihinizi alabilirsiniz. 1 yıl içerisinde başvuru yapmazsanız tekrar başvuru yapmanız gerekir.

Sınavı Türkçe alabilmek için başvuru sırasında nelere dikkat etmem gerekir?

Şu an itibariyle sınavı evden almanız da mumkun ancak yıne de sınav takvimlemeniz Pearson VUE üzerinden yapılıyor. Başvurunuz sırasında language – dil sorusuna mutlaka Türkçe diye cevap vermeniz gerekir. Bu, sınav dilinizin sadece Türkçe olacağı anlamına gelmiyor.

Sınavda İngilizce, tüm dillerin yanı sıra görebileceğiniz esas dil olarak tanımlanmıştır.(Yani İngilizce, Sınavın Default Dilidir)

Mevcut durumda (Mayıs 2020 itibariyle, mevcut durum her an değişebilir) language kısmını Türkçe olarak  işaretlediğinizde sınavda sorular ekranda Türkçe olarak görünecektir. Sınavın İngilizcesi için ekranda bulunan düğmeye basmanız gerekecektir.

Yurtdışında yaşıyorum, eğitimi aldıktan sonra sınavın online olmaması durumunda problem yaşar mıyım?

Hayır yaşamazsınız. Online sınav sistemin yakın bir zamanda kaldırılacağını düşünmüyoruz. PMI® tarafından da bu süre ile ilgili bir bilgi verilmedi. Fakat kaldırılması durumunda bulunduğunuz ülkedeki PMI® sınav merkezinden sınava girebilirsiniz.

İş analizi nedir?

İş analizi,

 • Sorunları ve fırsatları belirleyen;
 • İş gereksinimlerini belirleyen ve bu ihtiyaçları karşılamak ve stratejik karar vermeyi desteklemek için uygun çözümler öneren;
 • Gereksinimleri ve diğer ürün bilgilerini ortaya çıkartan(elicit), analiz eden, belirleyen(specify), iletişen ve yöneten;
 • Değeri ölçmek ve gerçekleştirmek ve bu sonuçları analiz etmek için fayda ve yaklaşımları tanımlayan

bilgi, beceri, araç ve teknolojilerin uygulanmasıdır.

İş analisti kimdir?

İş Analisti, İş Analizi uygulayan ve üst seviye problem çözücü olan (high level problem solver) kişidir.

Projelerinizden tutun da kurumsal yapılandırmanıza varana dek tüm işlerinizde elde etmek istediğiniz sonuca nasıl gideceğiniz konusundaki:

 1. Yol haritası çizendir.
 2. Taraflar arasındaki iletişimcidir.
 3. İhtiyacı bildirenin asıl ihtiyacının ne olduğunu anlayandır.
 4. Tüm tarafları aynı sayfada toplayandır.

İş analistinin iş sahası nelerdir?

Özellikle dijitalleşme ve dijital dönüşüm ile birlikte, iş yapış şekillerimiz, pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçları, inovasyon paternleri sürekli değişiyor. Ürün ve hizmetlerimizi hem konumlandırmak hem de geliştirmek için, iş analizi yetkinlikleri de şart hale geliyor. Pek çok kuruluşta ve proje ekibinde “iş analisti” bulunduğuna şahitlik ediyoruz.

İş analizi eğitimi bana ne tür avantajlar sağlar?

İş analizi eğitimi ile, tüm dünyada kabul gören Proje Yönetim Enstitüsünün (PMI®-Project Management Institute) “The PMI Guide to Business Analysis” ile yayınlamış olduğu iş analizi metodolojisini öğrenir ve pratikte öğrendiğiniz bilgilerin kullanımına yönelik bilgiler elde edersiniz. Ayrıca uluslararası seviyede geçerli  PMI-PBA® sertifikasyon sınavı için ön koşul olan 35 saatlik eğitimi tamamlamış olursunuz.

Sizden aldığım eğitim ne kadar süreyle geçerlidir?

Eğitiminiz ömür boyu geçerli olacaktır.

PMI-PBA® Sertifikasyon sınavına nasıl başvurabilirim?

PMI’ın web sitesinden aşağıdaki bağlantıyı kullanarak PMP sertifikası başvuru sayfasına ulaşabilir ve bu sayfadaki “Apply Now” butonuna tıklayıp ilgili yönergeleri takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz:

https://www.pmi.org/certifications/types/business-analysis-pba 

PMI-PBA® sertifikasyonu için gerekli olan ön koşullar nelerdir?

Lise mezuniyeti için;

7500 saatlik iş analizi deneyimi

35 saatlik iş analizi eğitimi

 

Üniversite mezuniyeti için;

4500 saatlik iş analizi deneyimi

35 saatlik iş analizi eğitimi

 

 

İş analizi deneyimi başvuru anından itibaren maksimum 8 yıllık bir zaman dilimi içerisinde olmalıdır.

Aktif PMP® ve / veya PgMP® sertifikasyon sahiplerinin genel proje deneyimi gerekliliklerini yerine getirdiği kabul edilmektedir.

PMI-PBA® sertifikasyon başvuru ve sınav süreci nasıldır?

 1. PMI® sertifikası almak isteyen bireyler öncelikli olarak PMI® sertifika başvurusunu yapmalıdır.
 2. Başvuru ekranı 90 gün boyunca aktif olacaktır. Başvuru için deneyim ve eğitim bilgilerimizi bu ekranlardaki alanlara girmiş olmalıyız.
 3. Kontrol aşamasına gelindiğinde ise PMI® başvuruları ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda bir hata olup olmadığı gözlenmektedir. Dolayısı ile bireyler eğer online ortamda bir başvuru yapmışlarsa bu süreçte eksik ya da hataların durumu analiz edilir ve 5 iş günü içinde bu süreç tamamlanarak, sınavı almaya uygun olup olmadığınız bilgisi size iletilir.

PMI-PBA® sınav başvurusundaki denetim süreci nedir? (Audit)

PMI®, sınav için başvuran adaylar arasından rastgele seçim yaparak kişinin girmiş olduğu tecrübe ve eğitimleri belgelendirmesini talep etmektedir (Audit süreci). Bu sürece kalırsanız , eğitim sonunda size vereceğimiz katılım sertifikasını , eğitimi aldığınızı belgelendirmek için kullanabilirsiniz. Üniversitede aldığınız dersi eğitim ön şartı olarak girdiyseniz üniversiteden İngilizce transcript alarak belgelendirme yapabilirsiniz.

Yine girmiş olduğunuz tecrübeleri de, çalışmış olduğunuz yerlerden imzalı bir antetli belge alarak belgelendirebilirsiniz. Antetli kağıt kullanılması bir zorunluluk değildir.  İçerik PMI® tarafından kabul görmez ise yeniden almanız gerekebilir.

PMI®, kişilerin beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eden bir kuruluştur. Sürece başvururken kabul ettiğiniz etik kuralların işletilmesi konusunda son derece hassastır. Audit sürecine kalmanız durumunda, başvururken girmiş olduğunuz tecrübeler ve eğitimleri belgelendirmeniz gerekeceğinden,  belgelendiremeyeceğiniz deneyim ve eğitimlerinizi lütfen sınava başvuru sırasında işlemeyiniz.

İş analizi deneyimini nasıl ibraz ederim?

Sisteme giriş yaptığınız tarihten geriye doğru en fazla 8 yıl içinde sahip olduğunuz toplamda 4500 saatlik iş analizi deneyimlerinizi beyan edebilirsiniz. Pmi.org sayfasında görev aldığınız her bir proje için proje ismi, referans olarak vereceğiniz kişinin ismi ve projedeki iş analisti görevinize dair deneyim bilginizi gireceğiniz metin alanları bulunmaktadır. Deneyim bilgisi için ayrılmış olan karakter sayısı 550’dir. Her deneyim için toplam çalışma saatinizi de girerek, 4500 saatlik deneyim bilginiz dolana kadar yeni kayıt oluşturabilirsiniz.

Sınava uygunluk aldıktan sonra sınavı ne zaman alabilirim?

Sınav uygunluğunuz bir yıl için geçerlidir, bir yıl içerisinde sınavınızı almış olmanız gerekir. Sınav takviminizi de pmi.org sayfası üzerinden belirleyeceksiniz.

Sınavda kaç soru var, ne kadar sürem var?

Sınavda toplam 200 soru var ve toplam 4 saat süreniz var. Bu 200 sorudan 25’i daha sonraki sınavlar için test edilen ve sizin değerlendirmenizin dışında kalacak olan sorulardır.

Sınavı ne zaman nereden alabilirim?

Sınav tarihleri başvuru kabulü sonrası gelen mailde yapılan yönlendirmeler ile aday tarafından belirlenmektedir. Sınavlar “Prometrik Sınav Merkezleri”nde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de sınavı Ankara, İzmir ve İstanbul’da bulunan “Prometrik Sınav Merkezleri”nden alabilirsiniz.  Aday bireysel olarak, sınav yerinin uygunluk durumuna göre dilediği tarihte sınava girebilmektedir.

Sınavı bir alışta geçemezsem ne olur?

Bir uygunluk döneminde (bir yıl) sınavı 3 kez alma hakkınız var, ancak her bir sınav için ücret ödemeniz gerekli. Tekrar alınacak sınav ücreti, üyeler için 275 USD, üye olmayanlar için 375 USD’dir. Eğer aynı uygunluk döneminde 3 kez sınavı alıp, geçemezseniz, PMI®, sonraki bir yıl boyunca sınava başvurunuzu kabul etmez.

Sınav ücreti ne kadar?

Sınav ücreti PMI® üyesi olmayanlar için 555 USD, üyesi olanlar için 405 USD dir.

PMI® üyeliği ücreti yıllık 129$, ilk defa üye oluyorsanız bir defaya mahsus 10$ initiation fee ve PMI TR Chapter yıllık üyelik bedeli 25$’dır.

İZGE’den aldığım eğitimin geçerlilik süresi var mı?

Hayır, İZGE’den veya herhangi bir kurumdan  aldığınız eğitimin geçerlilik süre sınırı yoktur. Sınav değişikliği olsa bile, PMI® yeni bir ön koşul koymadığı sürece aldığınız 35 saatlik eğitim ile PMP® sertifikasyon sınavına başvurabilirsiniz. Sadece, 2 ocak 2021’den itibaren geçerli olan sınavda karşınıza çıkan sorular yeni müfredata (ECO – Exam Content Outline – Sınav İçerik Başlıkları) göre olacağından, daha önce aldığınız eğitim bu sınav içeriğinin tamamını kapsamıyor olabilir, bu konuya dikkat etmenizi öneririz.

Eğitim içeriğinde geçen Agile gibi konuları tamamen kapsayabiliyorsunuz, değil mi? Bu yetkinlikleri kurumlar hızlıca kazanabilecek mi? Nasıl yürüteceksiniz bu süreci? Buna benzer netleşmemiş noktalar var. Yakın zamanda alınacak eğitimleri ne yönde etkiler?

Agile eğitimlerimizi bizler sınav değişikliği gelmeden önce de ayrı olarak Çevik(Agile) Proje Yönetimi ve PMI-ACP® Hazırlık Eğitimi kapsamında zaten veriyorduk. Bu süreç bizler için yeni bir süreç değil. Bu sebeple yeni sınav içeriği kısmında istenen bilgileri tamamen kapsayan bir içeriğimiz mevcut.

Eğiticilikten “trainer” a doğru bir geçiş var gibi, artık eğitimler daha çok uygulama örnekli mi?

Evet, teknik bilgiden ziyade uygulama da ön planda olacaktır.

Çalışan insanlar için eğitim saatleri esnek olabiliyor mu?

Eğitimlerimizi zaten hafta sonları gerçekleştiriyoruz. Eğer eğitimlerimizde tüm katılımcılarımız uygunluk bildirirse hafta içi akşam saatlerine de uyarlama yapabiliyoruz.

Access key* dokümanlarının alınması zorunlu, değil mi?

Evet, zorunludur. Access key, erişim anahtarının ne olduğuyla ilgili bilgi için lütfen videomuza göz atın: https://www.youtube.com/watch?v=xwSRBgdnhaI

Daha önceden eğitim alanların yeni sistemde sınava girmesi için PMI®’dan bu içeriği alması zorunlu mu?

Hayır, zorunlu değil. Sınav değişikliği olsa bile, PMI® yeni bir ön koşul koymadığı sürece aldığınız 35 saatlik eğitim ile PMP® sertifikasyon sınavına başvurabilirsiniz. Sadece, 2 ocak 2021’den itibaren geçerli olan sınavda karşınıza çıkan sorular yeni müfredata (ECO – Exam Content Outline – Sınav İçerik Başlıkları) göre olacağından, daha önce aldığınız eğitim bu sınav içeriğinin tamamını kapsamıyor olabilir, bu konuya dikkat etmenizi öneririz. Yani, önceden aldığınız eğitime ek bilgiler eklemelisiniz.

Daha önceden aldığımız eğitimlerde Agile ile ilgili konular çok yoğun değildi. Yeni sınav içeriğinde Agile içeriğini nasıl tamamlamalıyız? Rita hala geçerli mi?

Yeni içerikli eğitimlerimizde Temel Çevik Proje Yönetimine ait bilgileri bizler size vereceğiz. Yapacağımız fark eğitimlerimiz ile aradaki bu açığı kapatmayı planlıyoruz. Rita değişen versiyona göre yeni versiyonunu çıkarıyor.

Fark eğitimi için sitenizi takip etmemiz yeterli midir? Sizlerden mail gelir mi?

Bizleri www.izge.com.tr ve sosyal medya hesaplarından takip ettiğinizde bu konudaki bilgi paylaşımımızı görebilirsiniz. Ancak eğer atlayabileceğinizi düşünüyorsanız, mail adresinizi info@izge.com.tr’ye ulaştırdığınız takdirde mail ile de bilgi verebiliriz.

EnglishTürkçe