PMI® Yaklaşımları ile Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim süresi: 2 veya 3 Gün

Eğitim düzenlenme şekli: Kapalı (kurumsal) grup

Kapalı (kurumsal) eğitimlerimizin tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır. Temel Proje Yönetimi Eğitimi ile;

Proje fikrinin ortaya çıkışından itibaren, proje değer üretiminin tüm süreçlerine dair; gerek proje yönetiminde kullanılan tüm bilgiler (kapsam, zaman, maliyet, kalite yönetimi vb.), gerekse kişiler arası iletişim ve liderlik yetkinlikleri, takım olma becerileri, proje yönetişim süreçleri olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz tüm proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmeniz için proje yönetimi eğitimlerimizi sunuyoruz.

Eğitimimiz uygulamalarla beraber 3 gün, uygulamalar olmadan 2 gün olarak sağlanabilmektedir.

Kimler katılmalı?

Proje yönetimi kurumsal olgunluğunuzu geliştirme niyetindeyseniz ve proje yönetiminde yer alan personelinizin, takımınızın gelişmesini hedefliyorsanız bu eğitim size uygun olacaktır.

Eğitim kazanımları nelerdir ?

 • Tüm takımınızın, iç ve dış proje paydaşlarınızın aynı dili konuşmasını sağlar.
 • Edinilen bilgiler uygulandığında, proje başlatma, yapma, yönetme tecrübeniz artar ve verimli ve kaliteli iş süreçlerinizin oluşmasına zemin hazırlar.
 • Projelerin başarıyla yönetilme ve tamamlanma imkanı ve ihtimali artar.
 • Proje yönetim olgunluğunda artış sağlanır.
 • Projenin, değişiklikler de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarına atik ve yerinde cevap verebilir duruma gelmenize yardımcı olur.
 • Projelerinizde israf oranını azaltmak ve proje başarınızı arttırmada, proje yönetimi, iş analizi yaklaşımları ve hibrit yöntemlerin kullanılmasının ve dijitalleşmenin devreye alınmasının israfı ne kadar azalttığı ve projeleri ne kadar etkin hale getirdiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Eğitim dokümanları nelerdir?

Eğitim boyunca kullanılan sunum kitapçığı ve proje yönetimi şablonları katılımcılara ulaştırılmaktadır.

Eğitim içeriği nedir?

 • Genel Giriş (Proje yöneticiliği mesleği, PMI® ve proje yönetimi sertifikasyonları hakkında genel bilgilendirme, proje yönetimi mesleğinin geleceği)
 • Proje Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Temel Kavramları:
  • Proje Nedir?
  • Program Nedir?
  • Portföy Nedir?
  • Projelerde Değer,
  • Proje Yönetim Süreçleri ve Roller,
  • Proje Yöneticisinin Görevleri,
  • Organizasyon Türlerine Göre Proje Yönetimi,
  • Proje Yönetimi Süreç Akışı,
  • Proje Yönetimi Süreç Grupları: Başlatma, Planlama, Uygulama, Kapanış
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
 • Projeyi Başlatma ve Planlama:
  • Proje Başlatma Dokümanının Hazırlanması ve Proje Yönetim Planı Bileşenleri
  • Proje Kapsam Temel Çizgisinin Tanımlanması ve İş Kırılım Yapısının (İKY) Hazırlanması
  • Proje Zaman Temel Çizgisinin Tanımlanması
  • Proje Faaliyetlerinin Tanımlanması
  • Proje Ağı ve Zaman Çizelgesinin Oluşturulması – Kritik Yol
  • Maliyet Temel Çizgisinin Tanımlanması
 • Projenin Yürütülmesi, İzlenme & Değerlendirilmesi ve Kapanışı: Proje Bilgisi Transferi, Raporlama, Kapsam Kontrolü, Maliyet Kontrolü ve Kazanılmış Değer Analizi ve Değişikliklerin Yönetilmesi
 • Proje Kalite Yönetimi: Temel kavramları, Kalite Yönetimi Adımları&Teknikleri, Kalite ve Başarı Performans Göstergeleri
 • Proje Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Temel Adımları, Risk Kırılım Yapısı, Risk Kategorileri, Olasılık/Etki Matrisi, Risklerin Belirlenmesi&Analiz Teknikleri, Niteliksel Risk Analizi, Risk Yanıtları
 • Proje Paydaş Yönetimi: Paydaşların Belirlenmesi- İlgi / Etki Analizi Ve Paydaşların Yönetilmesi
 • Proje Tedarik Yönetimi: Tedarik Yönetiminin Planlanması, Yürütülmesi Ve Kontrolü
 • Proje Yönetimi, Yönetişimi, İletişimi ve Terziliği
 • Takım Geliştirme ve Güçlendirme: Liderlik Özellikleri, Takım Karar Alma Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Çatışma Yönetimi, Toplantı Yönetimi
 • Senaryo Üzerinden Uygulama (Uygulamalar diğer günlere yayılmış şekilde de düzenlenebilir) (Sadece 3 günlük eğitimlerde)
 • Kurumsal Proje Yönetimi Süreçlerinin İncelenmesi (Sadece 3 günlük eğitimlerde)

PMI® yaklaşımları gözetilerek içerik hazırlanmıştır. Hem PMBOK® V6 hem PMBOK® V7 den beslenilerek eğitim içeriği geliştirilmiştir.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

Eğitim Programı

– Proje Yönetimi, PMI® (Project Management Institute) ve PMP® Sertifikasyonu Hakkında Bilgilendirme

-Genel Giriş:

Proje ve Proje yönetimi nedir?

Proje Yönetimi Süreç Grupları,

Proje Yöneticisinin Rolleri,

Farklı Organizasyon Yapılanmalarında Proje Yöneticilerinin Rol ve Yetkileri

-Proje Yönetim Evreleri Genel Akışı ve Projenin Planlanması

-Projeye Başlama ve Planlama:

Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması,

Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması,

Proje Kapsam Bildirimi ve İş Kırılım Yapısının (İKY) Hazırlanması (uygulamalı)

-Projeye Başlama ve Planlama (devam):

Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi: Proje Ağı ve Takviminin Oluşturulması,

Kritik Patika Yöntemi: (örneklerle uygulamalı),

Maliyet Temel Çizgisinin Oluşturulması: Kaynak ve Maliyet Tahminleme ve Bütçenin Hazırlanması

-Projelerin Yürütülmesi

-Projelerin İzlenmesi-Değerlendirilmesi: Proje Raporlamaları Kazanılmış Değer Analizi (örneklerle uygulamalı)

-Değişikliklerin Yönetilmesi – Değişiklik Yönetim Sistemi

-Projelerin Kapatılması

-Proje Kalite, Risk, Paydaş, Tedarik Yönetimi Temel Unsurları:

Kalite yönetimi süreçleri&teknikleri, kalite maliyeti,

Risklerin ve etkilerinin belirlenmesi, risk listesi,

Paydaşların belirlenmesi- ilgi / etki analizi ve paydaşların yönetilmesi,

Tedarik yönetimi temel adımları ve sözleşme türleri

Paydaş Analizi (uygulamalı)

Risk Analizi (uygulamalı)

-Proje Yönetimi, Yönetişimi, İletişimi ve Terziliği

-Takım Geliştirme ve Güçlendirme

EnglishTürkçe