Ekonominin gücü KOBİ, KOBİ ‘lerin gücü bilişim…

Ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlama amaçlı düzenlenen Kobi  kongresi güzel bilgi paylaşımları ile gerçekleştirildi. KOBİ Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yetkinliğinin artırılmasına yönelik görüşlerin paylaşıldığı ,

TBD 2. Ankara KOBİ ’ler ve Bilişim Kongresi” 25 Ekim 2018 de TBD ev sahipliğinde TBD,ASO,ATO ve KOSGEB iş birliği ile gerçekleştirildi. “Ekonominin itici gücü KOBİ ‘LER, KOBİ’LERİN itici gücü BİLİŞİM” mottosuna sahip olan kongrede akıllı üretimle küresel rekabet, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm konuşuldu. TBD Başkanı Rahmi Aktepe; dijital dönüşüm ve küresel rekabette etkin rol alan TBD’nin, alınan kararları destekleme ve uygulamalarda görev alma rolüne değindi. Ekonominin dijital dönüşümle desteklenmesi ve geliştirilmesine vurgu yaptı KOBİ’lerin inovasyon endeksinin artırılmasının önemi paylaşıldı.

KOBİ ‘lerin toplam istihdamın %76’sı, üretilen katma değerin %54’ünü sağladığı, %65 oranında KOBİ’lerimizin web sayfalarının bulunduğu belirtildi. Dijital dönüşümde bilginin değere dönüşmesinin hedeflendiği, KOBİ’lerde dijital dönüşümün %25’lik bir oranda gerçekleştiği belirtildi. Bu durumun küresel pazarda rekabet gücünün azalmasına neden olabileceğine dikkat çekildi. Ercan Ata (ASO),Osman Coşkun (Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu Üyesi), Ahmet Dursunoğlu(KOSGEB) açılış konuşmalarında görüşlerini paylaştılar. Kongre bünyesinde 2 panel gerçekleştirilerek fikir paylaşımlarıyapıldı.

Panelist Suat Baysan’ın KOBİ’lere önerileri; “Büyümeye değil karlılığa odaklanın Kontrol edebileceğin tepelere göz koyun. Sayısal dönüşüm bir felsefedir, methodolojidir. Teknoloji satarsak yanlış yaparız. Doğru teknoloji araçlarını kullanmaya çalışalım. Yöneticiler 3 başlığa dikkat etmelidir; Birincisi kurumsal yönetişimin önemi, ikincisi satış, pazarlama ve örgütlenmenin önemi. Bu anlamda pazar akışkanlıkları doğru incelenmeli. Üçüncüsü de liderlik ve kurumsal iletişimin önemi. Arge, üretim, insan kaynağı, satın alma süreçlerinin değişiklikleri ve adaptasyonları.

Buradan da anlıyoruz ki, KOBİ ‘lerin dönüşüm sürecini destekleyecek her türlü araç, bizim için had safhada önemli olacaktır. KOBİ ülkemizin itici lokomotifi olduğunun bilincinde gelecek endüstri akımları ve sayısal dönüşüm süreçlerinde geç kalmadan yerlerini almaları için süreç ve ürün iyileştirmeleri ile adaptasyonlarının sağlanması ülkemiz için önemli bir parametredir.

Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

EnglishTürkçe