İş Zekası Nedir?

İş zekâsı (BI-Business Intelligence), kurumların bir veri tabanı üzerinde yer alan bilgilerini analiz etmelerini sağlayan ve elde ettikleri bu bilgilere dayanarak kararlar vermelerini sağlayan bir yazılım paketidir. İş Zekâsı, kurumların daha hızlı ve doğru karar almaları için verinin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, veriye kolay erişilmesini, verilerle planlama yapılmasını, stratejilerin belirlenmesini ve kritik yönetim kararlarının verilmesini sağlayacak uygulama ve teknolojilerin bütünüdür.

Veri Ambarı Nedir?

İş zekası platformunun en temel katmanı veri ambarıdır. W.H. Inmon’un tanımıyla veri ambarı, temel olarak organizasyonel karar alımında kullanılan konu yönlendirmeli, bütünleşik, zaman değişimli, kararlı/değişime uğramayan veri koleksiyonudur. En genel haliyle veri ambarı, farklı kaynaklarda tutulan verilerin ortak bir çatı altında birleştirilerek, verilerin zaman boyutunda birbiri ile konuşmasını sağlayan, tutarlı ve doğru verilerin yer aldığı sistemdir.

ETL Nedir?

ETL (Extract-Transform-Load (Çekme-Dönüştürme-Yükleme)) işlemi, heterojen kaynaklarda bulunan verilerin çekilerek, gerekli dönüştürmeler, temizlemeler ve özetlemeler yapılarak veri ambarına yüklenmesi işlemidir. Örneğin, farklı kaynaklarda tutulan cinsiyet kodlarının tek kod yapısına dönüştürülmesi, 2000 yılından önce tutulan veriler için yıl hanesinin 4 basamağa dönüştürülmesi, veri tabanı kısıtlarına uymayan kayıtların ayıklanması, mantıksal hatalar içeren kayıtların temizlenmesi.

Neden iş zekâsı platformuna ihtiyaç duyulmaktadır? Sorusunun en temel cevaplarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Büyük veri sığası üzerinde geçmişe yönelik tüm verilere erişmek mümkün değildir.
  • İhtiyaç duyulan veriler küçük zaman aralıklarına göre alınabilmekte ve resmin tümüne erişmek mümkün olmamaktadır.
  • İstatistiksel verilere ulaşmak için yazılan sorgular çok karmaşık olmakta ve nitelikli elemanlar tarafından hazırlanabilmektedir. Aynı zamanda raporların bakımı oldukça zordur.
  • İstatistiksel verilerin derlenip grafiksel ortamda görüntülenmesi neredeyse imkânsızdır.
  • Son kullanıcının, ihtiyaç duyduğu veriye kendi yetenekleri ve imkânlarıyla erişmesi mümkün değildir.
  • Hazırlanan raporların çalışma süresi oldukça uzundur, saatler hatta günler sürebilir.

OLAP (Online Analytical Processing – Çevrimiçi analitik İşleme) Nedir?

OLAP, kullanıcı tarafından anlaşılabilecek şekilde gerçek boyutlara taşınmış işlenmemiş ham veri üzerinde çeşitli bilgi görüntüleri sunarak, analistler, yöneticiler ve çalışanların veriye hızlı, tutarlı ve etkileşimli bir biçimde erişmesini sağlayan bir yazılım teknolojisi kategorisidir. OLAP Sunucu, Veri ambarında çok boyutlu küplerle ifade edilen verilerin işlendiği sunucudur.

EnglishTürkçe