Bildiğiniz üzere PMBOK® Guide V5 toplam 10 bilgi alanında 47 süreç tanımlamıştır.

Bu 47 sürecin girdileri ve çıktıları bir bütün halinde düşünüldüğünde, 75 adet birbirinden farklı terim ile karşılaşmaktayız. Sayının yüksek olması; akılda tutmayı zorlaştırdığı gibi sınav stresi ile birleştiğinde de oldukça olumsuz etkiler yaratabilir.

Bu noktada devreye yardımcı istatistiki veya grafiksel yöntemler girebilir. Verilen girdi ve çıktıların ilgili süreçlere göre gruplanması, resmi üst seviyeden görmemizi sağlar ve akılda kalıcı dikkat çeken detaylara işaret eder. Bu tip tablolarla en yoğun ve en az kullanılan girdi ve çıktılar hesaplanarak aklımızda özet bir bilginin kalmasını sağlayabiliriz.

Süreçlerin girdi, çıktı ve tekniklerinin tablo olarak gösterimini sağlayan ve bunu bizlerle paylaşan Sn. Selim Kocabay ’a çok teşekkürler!

PMBOK® Guide V5 süreçleri, girdi, çıktı ve tekniklerine buradan ulaşabilirsiniz

Örnek olarak verilen diagramda görüleceği gibi; Output olan “Aggrement” ların sadece “Conduct Procurement” süreci ile bağlantılı olduğunu görebiliriz. Buradan çıktı da sadece 3 süreç için girdi sağlamaktadır. Bu çıktının diğer süreçlere nasıl bir girdi sağladığını düşünüp, ulaştığımız sonuçları değerlendirmek, hem aklımızda kalmasını kolaylaştıracak hem de sınav ortamında daha rahat hatırlamamızı sağlayacaktır.

Başka bir açıdan baktıımızda “Work Performance Data” çıktısı “Direct and Manage Project Work” sürecinden gelirken “Human Resources” bilgi alanı hariç, diğer tüm bilgi alanlarında girdi olarak kullanılmaktadır. Dikkatlice bakıldığında bilgi alanlarının kontrol süreçlerinde bu verinin kullanıldığını görürüz. Buradan “Human Resources” bilgi alanının kontrol süreci olmadığını ve bu nedenle veriyi gidi olarak almadığı sonucuna ulaşabiliriz.

Sınava çalışırken kendi yönteminizi ve tablolarınızı oluşturmanız sizin için büyük fayda sağlar. Örnek amaçlı verilen tablomuzu hızlı bir göz gezdirme için kullanabilirsiniz.

EnglishTürkçe