Kalder Eskişehir Şb. Y.K. Üyesi Sn. Bülent Özdoğan’ın proje yönetiminin toplam kalite yönetimi içindeki rolünü anlatan makalesini sunarız:

PROJE YÖNETİMİ (PMI® YAKLAŞIMI İLE) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDEKİ ÖNEMİ

Toplam Kalite Yönetimi (EFQM) felsefesinin temelinde amaçlar, hedefler, stratejiler ve süreçlerin; arzulanan sonuçlara uygun şekilde entegre edilmesi yatmaktadır. Elde edilmesi arzulanan sonuçlar için planlamalar yapılırken “Ne”, “Nasıl”, “Ne kadar miktarda”, “Ne kadar sürede”… vb. sorularının yanıtları aranacak, kavramsal bilgiler verilere dönüştürülerek, uygulanacak, ölçümlenip değerlendirilerek doğrulanacaktır. Bunların sonucunda birlikte tüm paydaşlar için en uygun çıktılar planlanmaya çalışılacaktır.

EFQM modeli, yukarıda ifade edilen soruların yanıtlanması için her kurum ya da işletmelere bir yöntem dayatmamakta, her kurum ya da organizasyonun kendi yapılanması ve kurumsal kültürüne en uygun, Kazanılabilir, Geliştirilebilir ve Sürdürülebilir programlar ve metotlar uygulanmasını önermektedir.

Bu bakış açısının ışığı altında PMI felsefesi; süreç tasarımında ortaya çıkan Kapsam ve Entegrasyon Yönetimi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, süreç uygulamaları sırasında ortaya çıkan ve (Değer Akış Analizi ve süreç olgunluk düzeyi belirleme ihtiyaçlarını da Kazanılmış Değer (Earned Value) belirleme yöntemleri aracılığıyla) en iyi şekilde karşılamaktadır.

EFQM konseptindeki her bir temel süreç, PMI felsefesinde yer alan proje veya program kavramlarına uygun düşmektedir. EFQM uygulamaları bir bütünlük halinde ele alındığında portfolyo yönetimi özellikleri sergilemektedir. Bütün bunların yanında PMI metodolojisi; kendi içinde Kalite Yönetimi perspektifi ve yöntemleri içermesi nedeniyle de ayrıca EFQM felsefesi ile bütünleşme yönünde en önemli avantaja sahip durumdadır.

Yukarıda belirttiğim özelliklerin tümü bir arada bana “İyi ki bu eğitimi almışım!” dedirtmişti. Özellikle kurum ya da işletmelerinde yeni bir süreç tasarlayacak ya da İK geliştirme ya da sosyal sorumluluk projesi gibi üretim dışı projeler tasarlayacak olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Benzer şekilde proje yönetimi ile uğraşanların EFQM metodolojisini öğrenmelerinin, program ve portfolyo yönetimi alanlarında kavrayışlarını çok daha üst düzeylere taşıyacağına inanmaktayım.

Dt. Bülent ÖZDOĞAN
KalDer Eskişehir Şb. Y.K. Üyesi

Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

EnglishTürkçe