Kombine Çevik Proje Yönetimi ve İş Analizi Eğitimi – Canlı ve Uzaktan

Çevik, 2001 yılında “Çevik Manifesto” ile, ürün veya hizmetin önemli bileşenlerini önceliklendirerek, kısa döngülerle ortaya koymaya; ve bunu yaparken ürün / hizmet ve ekibin otonomluğuna odaklanarak sadeleştiren felsefeye verilen isimdir.

İş Analizi, kurumsal değer, ürün, hizmet ve iş süreçlerinin doğru anlaşılması, anlatılması ve hayata geçirilmesinde kritik bilgidir.

Şelale, artımlı veya çevik ömür döngüsüne sahip olsun, tüm projelerin başarısında iş analizliği anahtar noktada durur.

İZGE, bu sebeple, çevik ve iş analizinde temel yetkinlikler kazanmanız için iki eğitimi combine olarak sunmaktadır.

Her iki eğitim ayrı ayrı da alınabilir.

Uzaktan eğitim ortamı olarak “ZOOM” platformu kullanılmaktadır. Eğitim boyunca sesli ve görüntülü etkileşim devam etmektedir.  Uygulamalar için grup odaları oluşturulabilmekte, böylelikle grup konsantrasyon ve etkileşimi sağlanabilmektedir. COVID-19 sürecinde online gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin geri bildirimleri hayli olumludur, katılımcı görüşleri linkinden söz konusu geri bildirimlere ulaşılabilir. Kurumunuzca kullanılan bir canlı – uzaktan eğitim platformu üzerinden de eğitimlerimizi gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır.

Uzaktan sınıf içi etkileşim sözlü ve yazılı anlık soru-cevaplar şeklinde ve odalar üzerinden grup çalışmaları olarak sağlanmaktadır. Eğitmenlerimiz, çeşitli uygulamalar üzerinden örnekler ve anlatımları gerçekleştirmektedir.

Eğitim sonunda katılım e-sertifikalarınız düzenlenerek pdf olarak paylaşılır.

TEMEL ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ (2 GÜN – 12 SAATLİK)

Çevik ömür döngülü projelerde “Çevik” Rekabet ve teknoloji sebebiyle, her gün, daha da hızlı ve müşterinin / son kullanıcının ve pazarın ihtiyacını zamanında karşılama zorunluluğumuzun arttığını göz önünde bulundurduğumuzda çevik yaklaşımlar:

*Ürün ve hizmete odaklanmamızı,
*Kısa döngülerle teslimatta bulunmamızı,
*Uzun süreli projelerde sonuçtan uzaklaşmanızı engelleyerek,
*Rekabet avantajı elde etmemizi sağlar.
*Duruma göre hızla aksiyon alma kapasiteniz artacaktır.

Hem iki kat hızlı, hem de daha az maliyetli olabilirsiniz.

Bu eğitim ile, PSM I ve II sınavları hazırlığı için gereken bilgiyi edinmiş olursunuz.

PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner)  sınavını için gereken bilgi ile de donanmış olmakla birlikte, sınavın ö koşulu olan 21 saatlik eğitimin 12 saatini edinmiş olursunuz.

Eğitim içeriği: 

– Çevik prensipleri ve çevik zihin yapısı

– Değer temelli iş / Değer temelli teslimat

– Paydaş katılımının sağlanması

– Ekip performansı

– Adapte edilebilir planlama / değişim temelli planlama

– Problemleri tespit etme ve çözme

– Sürekli iyileştirme

Eğitim alt başlıklarında:

-Ömür döngüsü seçimi,

-Çevik tahminleme,

-Planlama ve izleme – değerlendirme teknikleri,

– Ekip yönetim teknikleri,

-Sürekli iyileştirme teknikleri incelenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bu tekniklerin büyük bölümü Scrum alt tekniklerini içermektedir.

 

Temel Çevik Proje Yönetimi Eğitim Programı

Sabah Oturumu

1.Agile Manifesto

2.Projelerde Ömür Döngüsü Belirleme

Öğleden Sonra Oturumu

3.Çevik Yöntemleri Uygulama ve Bilgi Alanlarına Giriş

3.1.Çevik İlkeleri ve Çevik Zihniyet

3.2. Paydaş Katılımı

Sabah Oturumu

3.3. Ekip Performansı

3.4. Uyarlanabilir Planlama

3.5. Problemlerin Tespiti ve Çözülmesi

Öğleden Sonra Oturumu

3.6.Sürekli İyileştirme

4.Çevik İzleme ve Kontrol

5. Organizasyonel olarak dikkate alınacak noktalar, yönetişim ve çevik projelerde tedarikler

TEMEL İŞ ANALİZİ EĞİTİMİ (2 GÜN -12 SAATLİK)

The PMI Guide to Business Analysis” uyumlu 2 günlük ve toplam 12 saatlik interaktif eğitim ve 5 saatlik sunulan yönergeler üzerinden bireysel çalışma ile toplamda 17 saatlik eğitimimiz proje iş analizi süreçlerinin kavranması, iyileştirilmesi ve gereksinim belirleme faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesini sağlayan temel bilgileri içermektedir.

Eğitim sonunda gerek iş strateji ve değeri belirleme, gerek proje bazlı ürün  ve hizmet geliştirme noktasında tasarlamadan, gerçekleşmeye ihtiyaç duyduğunuz teknik ve yöntemler ile kullanabileceğiniz yetkinliklerin neler olduğu konusunda bilgiye sahip olacaksınız.

Eğitim dokümanları İngilizce, eğitim dili Türkçedir. Dokümanlar eğitim öncesinde pdf olarak katılımcılarımızla paylaşılır.

PMI-PBA® (Profession in Business Analysis)  sınavını için gereken bilgi ile de donanmış olmakla birlikte, sınavın ön koşulu olan 35 saatlik eğitimin 17 (12 online+5 self study) saatini edinmiş olursunuz. 

Öğrenilecek Araç ve Teknikleren Örnekler:

 • Persona Analizi
 • RACI
 • Güç/İlgi Matrisi
 • Tahminleme Teknikleri
 • Burndown Chart
 • SWOT Analizi
 • GAP Analizi
 • Kullanıcı Hikayeleri (user story)
 • Prototipleme
 • Bağlam Diyagramı
 • Veri Sözlüpü
 • Karar Ağacı
 • Varlık-Bağıntı Çizeneği
 • Kullanım senaryoları (Use-Case)
 • Ekosistem haritalama
 • INVEST
 • Kanban
 • İzlenebilirlik Matrisi

Örnek ve Uygulamalar;

 • Gereksinim toplama (elicitation) bir senaryo üzerinden grup çalışması olarak ele alınacaktır. Paydaş tespiti ve araç ve teknikler tartışılacaktır.
 • Videolarla zenginleştirilmiş içerik
 • Örnek soru çözümleri

PMI® Yaklaşımı ile Temel İş Analizi Eğitimi 2 Günlük Eğitim Programı

Sabah Oturumu

-Sınav ve Sertifikasyon Üzerine Genel Bilgilendirme

-İş Analizine Giriş

-İş Analistliği Rolü

Öğleden Sonra Oturumu

– Paydaş Katılımının Yönetilmesi

– Gereksinimlerin Toplanması

Sabah Oturumu

-Gereksinimlerin Analizi

Öğleden Sonra Oturumu

-Gereksinimlerin Takibi ve İzlenmesi

EnglishTürkçe