Kurumsal Başarı, Strateji ve Proje Yönetimi

“Sürekli bir değişim ve yenilenme içindeki iş dünyasında, proje, program ve portföy yönetimi, stratejiyi uygulamaya bağlayan köprülerdir. Doğru proje yönetimi kültürü, stratejik amacınıza ulaşmanızdaki başarınızı % 63’e kadar artırabilir.”

Proje Yönetimi kültürü, kuruluşlarda:

• Çalışanlar arasında bilgi transferi,
• Daha dikkatli risk yönetimi,
• Kuruluşu stratejik amacına taşıyacak olan “değeri” ortaya koymaktaki olgunluğu artırır.

Proje yönetim kültürünüz zayıfsa, kurumsal kaynaklarınızı boşa harcıyor olabilirsiniz. Projelere yatırılan her 1 Milyar $’ın 122 Milyon $’ı kötü uygulamalar sebebiyle çöpe atılıyor.

Proje Yönetimi, kuruluşunuzun başarısı için
• Doğru fikri seçmenizi,
• Doğru ömür döngüsünü kullanmanızı ve
• Doğru uygulamayı yapmanızı sağlar.

Proje Yönetimi olgunluğu bilgi transferinin etkinliğini % 20’ye kadar artırabilir, yani çalışanlarınız birbirinden öğrenir ve doğru şeyi öğrenir.
Proje yönetim olgunluğu yüksek olan kuruluşların % 87’si etkin risk yönetimi yapabiliyorken, düşük olan kuruluşların etkin risk Yönetimi yapma oranları % 49’da kalıyor.

Organizasyonların sadece 5’te biri kendilerini stratejik amaçlarına taşıyacak olan değer üretmeye odaklanma konusunda farkındalık sahibi. Bu 5’te bir şirketin değer üretimindeki artış oranı ise, % 63’e kadar çıkıyor!

O halde biz proje yöneticilerinin rolü değişiyor! Geçmişte, ürün veya hizmetin kuruluş bünyesinde neye hizmet ettiğine çok bakmaksızın başta tanımlanan ürün veya hizmeti “kapsamında, zamanında, maliyetinde” teslim etmeye odaklanmışken, bugün, “Ürün veya hizmete duyulan ihtiyaçta değişiklik var mı?”, “Proje, stratejik amaca nasıl hizmet ediyor?”, “Projenin ortaya koyacağı değeri nasıl güvence altına alırım?” sorularına cevap vermek zorundayız.

Bu, yanında organizasyonel ve yönetimsel değişikliği de getirecek bir zihinsel dönüşümdür.

Bu dönüşümü gerçekleştirirken sizin yanınızdayız, bize ulaşın!

*Veriler, PMI® Pulse of the profession report 2015 “Capturing the Value of Project Management’tan alınmıştır.

EnglishTürkçe