PMBOK® Guide V6 İle Neler Değişiyor?

5. versiyonu uygulamada olan PMBOK® Guide V6 geliyor!

PMI®’ın proje yönetimi rehberlik ve standardını ortaya koyan PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) kitabı güncelleniyor. 2016 ve 2017’nin ilk yarısında görüşlere açılan taslaklarının ardından PMBOK® Guide v6. 2017 sonlarında uygulamaya alınmış, 2018 başında baskısı yapılmış olacak.

 

Yeni versiyon son halini almamış olmakla birlikte, temel değişiklikler:

• Proje ömür döngülerinde tekrarlayıcı ve çevik yöntemlere vurgu artırılmıştır
Bunda özellikle de, projeden beklenen faydanın maksimize veya optimize edilmesi gerekliliği, projenin organizasyonun stratejisi ile uymluluğunun giderek daha fazla öne çıkması etkili olmuştur.

• PMI® Yetenek Üçgeni
PMBOK® Guide v6., proje yöneticilerinin rolüne dair bir bölüm içerecek şekilde düzenlenmektedir. Bu bölümde PMI® Yetenek üçgeni ve proje yöneticilerinin teknik, liderlik ve stratejik anlamda daha yetkin kılan becerilerden bahsedilmektedir.

• Temel Kavramlar 
PMBOK® Guide, bundan önceki versiyonlarında da, proje yönetimi için bir “rehberlik” sunduğunu, ANSI (American National Standart Institute) tarafından standart olarak kabul edilen süreçlerinin her projedeki uygulamasının projenin ihtiyacına göre biçimleneceğini vurgulamıştır. Altıncı versiyonunda, şu anda ilk 3 bölümde incelediği genel kavramları, daha da genişleterek Section – I olarak ayırmış görünüyor. Section – II ise, proje yönetim süreçlerini süreç gruplarına göre organize ederek içerir hale getirmiş.

• Süreçler, Süreç Grupları ve Bilgi Alanları 
Süreç grupları aynı kalırken, 6. Versiyonda iki bilgi alanının isimleri değişmiş görünüyor: “Proje Zaman Yönetimi”nin ismi, “Proje Takvim Yönetimi” olarak değiştirilmiştir. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi de “Proje Kaynak Yönetimi” olarak ve insan kaynağının yanında diğer tüm kaynakların yönetimini içerek şekilde güncellenmiştir.

PMBOK® Guide V6 üç yeni süreç eklenmektedir:

• Proje Uygulama Süreç Grubu içerisine, Entegrasyon Bilgi alanında “Proje Bilgisini Yönet” süreci

• Yine proje uygulama süreç grubu içerisine Risk Yönetimi Bilgi Alanında “Risk Yanıtlarını Uygula” süreci

• İzleme ve Kontrol Süreç Grubuna, Proje Kaynak Yönetimi Bilgi Alanında “Kaynakları Kontrol Et” süreci

“Aktivite Kaynaklarını Tahminle” süreci hala Planlama Süreç Grubunda, ancak, eski haliyle “Proje Zaman Yönetimi”, yeni haliyle “Proje Takvim Yönetimi” bilgi alanında değil, “Proje Kaynak Yönetimi Bilgi Alanı”nda yer alacaktır.

Beşinci versiyondaki süreçlerden silinen olacak mı, henüz bilmiyoruz, ama eklenenlerle süreç sayımız 50’ye çıkmış gibi görünüyor.

Ve tabii, bir de ismi değiştirlen süreçler olacak. Örneğin, proje yönetiminin “kontrol etmek”ten ziyade, “kolaylaştırmak ve izlemek”le ilgili olduğunu ortaya koyan araştırmalarla uyumlu hale gelmek için, İzleme ve Kontrol Süreç grubundaki pek çok sürecin fonksiyonu kontroden izlemeye kaydırılmış durumda. Aşağıdaki listede isim değişikliğine uğrayan süreçleri görebiliyoruz.

PMBOK® Guide 5. versiyon PMBOK® Guide 6. versiyon
Kalite Güvenceyi Sağla Kaliteyi Yönet
İnsan Kaynakları Yönetimini Planla Kaynak Yönetimini Planla
İletişimi Kontrol Et İletişimi İzle
Riski Kontrol Et Riski İzle
Paydaş Yönetimini Planla Paydaş Katılımını Planla
Paydaş Katılımını Kontrol Et Paydaş Katılımını İzle

Proje Yönetimi Plan Bileşenleri ve Proje Dokümanları

Proje Yönetimi Plan Bileşenlerinde proje dokümanlarında aşağıdaki değişiklikler gelmiştir:

• Bir sürecin girdisi olan veya o süreçte güncellenen proje yönetim planının bir bileşeni, PMBOK® Guide V6’da, sürecin girdisi veya çıktısı olarak tek başına belirtilmiyor, proje yönetim planının kendisi ya bir girdi veya bir çıktı olarak değerlendiriliyor.

• Süreçlerin girdi / çıktı tablolarının altına o süreçte girdi veya çıktı olabilecel proje yönetim planı bileşenleri sıralanıyor. Ancak, girdi olan veya süreçte güncellenen bileşenlerin projenin ihtiyaçlarına göre biçimleneceği belirtiliyor.

• Proje dokümanları da tek tek değil, “proje dokümanları” ve “proje doküman güncellemeleri” olarak girdi veya çıktı olarak belirtiliyor. Süreçlerin girdi / çıktı tablolarının altına o süreçte girdi veya çıktı olabilecek proje dokümanları sıralananıyor. Ancak, girdi olan veya süreçte güncellenen dokümanların projenin ihtiyaçlarına göre biçimleneceği belirtiliyor.

PMBOK® Guide 6. Versiyon bir kez daha görüşe sunulacaktır. Yeni değişikliklerle karşınızda olacağız.

EnglishTürkçe