PMBOK®GUIDE V7 İLK TASLAK – DEĞİŞEN MESLEKİ YAKLAŞIMIN İLK ÖNGÖRÜLERİ

Son dönemde PMI®’ın kendisi de proje yönetimi mesleğinin “süreçlerden ibaret” anlaşılmasından rahatsızdı. Tabiri caizse, “ezberci” yaklaşımdan “ezber bozan” tabana doğru giderek, hem proje yöneticilerini özgürleştirmek hem de “prensipler” koyarak, mesleği geliştirmek istiyordu.

PMBOK®Guide v7’nin ilk taslağı, PMI’ın tam olarak bu rahatsızlıklara çözüm üretmek üzere kolları sıvadığını gösteriyor.

Görücüye çıkan 24 sayfalık taslakta üç ana bölüm var:

 • Giriş
 • Değer Teslim Sistemi
 • Proje Teslimat Prensipleri

Bu bölümlenme yapısı, oluşacak tam doküman konusunda da önemli bir fikir veriyor.

En önemli vurgulardan biri “proje yöneticisi”nden ziyade “proje lideri” ifadesini kullanması. Aslında mevcut durumda “paydaş katılımının yönetilmesi” ve “yönetişim” konularını değerlendirirken de hiyerarşik olarak yönetmekten çok, liderlik etmekten bahsediyorduk ve bu bakış açısının, bu değişiklik ile literature tam olarak yerleşeceğini görüyoruz.

Bir diğer çok önemli “bakış” değişikliği, “proje yönetimi”nden,  “proje teslimatı – project delivery”na doğru oluyor.

Bu değişikliğin ana sebebi, yeni yaklaşımda, proje ile ulaşılması hedeflenen ürün / sonucun yaratacağı “değer”in, herşeyin üstünde olması. PMI®, daha once farklı rehberlerinde (Program Yönetimi, Portföy Yönetimi gibi) “değer”i tanımlamıştı, tam tanımını PMBOK®Guide v7 taslağında yeniden yapıyor: Değer, “gerçekleşen faydaların soyut veya somut sonuçlarından, bu faydayı elde ederken oluşan maliyetin çıkarılması” olarak tanımlanıyor. Bazı kuruluşlar için bu değer finansal iken, bazıları için de sosyal iyileşmeler, kamusal iyileşmeler olabilir. (Okur yazarlık oranlarının yükselmesi veya düşen bebek ölüm oranları olabilir. Bu anlamda proje – program – portföy bağlantısının geliştiğini de görüyoruz.

“Proje yönetimi” ifadesi daha çok “çıktı”lara odaklanırken, “proje teslimatı” ifadesi çıktının, sonuçla, ve “değer” ile bağlantıyı hep koruması, bu dönüşümün başlıca sebebi olarak anlaşılabilir.

 PMBOK®Guide v7’nin bölümlerine ve alt bölümlerine göz atalım:

 1. Giriş
 2. Değer Teslim Sistemi
  • Organizasyonel yönetişim sistemleri
  • Projeler hakkında
  • Projede “insanlar”
  • Projeler ve içinde bulundukları çevre
  • Proje Yönetimi – Program Yönetimi ve Ürün Yönetimi
 3. Proje Teslimat Prensipleri
  • Gayretli, Saygılı ve İlgili bir Kahya Olun
  • Hesap verebilirlik ve saygı kültürü oluşturun
  • Paydaşların ihtiyaç ve çıkarlarını anlamakla uğraşın.
  • “Değer”e odaklanın
  • Sistemin etkileşimlerinin faarkında olun ve mukabele gösterin
  • Motive edin, nüfus edin, koçluk edin ve öğrenin
  • Proje teslimat yaklaşımını durum ve bağlam tabanlı olarak oluşturun.
  • Kaliteyi, süreçler ve sonuçların bir parçası olarak yaratın.
  • Karmaşıklığı dikkate alın.
  • Fırsat ve tehditleri dikkate alın.
  • Uyarlanabilir ve esnek olun.
  • Planlanan gelecek durumuna ulaşmak için değişikliği mümkün kılın.

PROJE YÖNETİMİ MESLEĞİNİ VE PMP® SERTİFİKASYONU PMBOK®GUIDE v7 İLE NASIL ETKİLENECEK?

Bunu daha iyi anlamak için, PMI®’ın yayınladığı 2 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak PMP® Sınav İçerik Başlıkları bizim için faydalı olacaktır. Bu belgenin tamamına bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Sınav konu başlıkları ve bu başlıklardan gelecek soruların ağırlıkları şöyle açıklandı:

 • Süreçler (Processes – %50)
 • İnsanlar (People – %42)
 • İş ortamı (Business environment %8)

Bu konuyla ilgili ilk yazımıza bağlantısından ulaşabilisiniz.

Bu başlıklar, PMBOK®Guide v7 taslağıyla karşılaştırdığımızda, “iş değeri” konusuna hakim, kuruluşun yönetişim ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen, hiyerarşik yetkilerden çok liderlik yetenekleriyle hareket edebilen şeklinde ele alınıyor.

2 Ocak 2021’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK PMP® SERTİFİKASYON SINAVINA NASIL HAZIRLANMAK GEREK?

Tahminlerimiz, PMBOK®Guide v7’nin Temmuz 2020’ye kadar yayınlanmasının zor olduğu yönünde, ancak 15 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında PMI® üyeleri için yayında olacak taslak özellikle insanlar ve iş ortamı konularında PMI®’ın vugusunun ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Yukarıda başlıklar halinde verdiğimiz bu draft dokümana dair detay bilgileri vermeye devam edeceğiz.

“Süreçler” konu başlığında, hali hazırda uygulamada olan PMBOK®Guide v6 içeriğindeki süreçlerin sınav hazırlığımızda hala önemini koruyacağını düşünüyoruz. Ve süreçlerle ilgili sorular da tüm soruların %50’sini oluşturacak.

“İnsanlar” konu başlığında, “proje yöneticisi”ne bakışın “proje lideri” olarak değişmesi, hizmetkar liderlik ve kahyalık (stewardship) yaklaşımına hakim olmamızı gerektirecek. Ayrıca yine insanlar konu başlığında çevik yöntemlerdeki ekip rollerinin dahil olduğunu görüyoruz. Ürün sahipliği (product ownership) ve son kullanıcı ve müşteri tanımları da önem kazanıyor. İnsanlar konu başlığında bir de “yönetişim – governance” hususları daha çok öne çıkacak. Yani proje – program -portföylerin yönetiminde karar alırken görüşlere nasıl başvurulacak, karşılıklı karar verme nasıl sağlanacak, hiyerarşik yetkilendirmeler dışında paydaşları nasıl dahil edeceğiz noktası da başka bir vurgu noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer konu başlığı “iş ortamı”, soru ağırlığı düşük olsa da, aslında “değer”in biçimlendirilmesi ve proje devam ettiği müddetçe değerin “uyumlandırması”nın sağlanması hususlarının içeriyor.

Sınava hazırlanırken, bu noktaları göz önünde bulundurmalıyız, ayrıca aşağıdaki noktaları dikkate almalıyız:

 • PMBOK®Guide v6, özellikle süreçler konu başlığında yön vermeye devam edecektir,
 • PMI®’ın yayınlayacağı PMBOK®Guide v7 taslaklarını takibe de devam etmeliyiz,
 • PMI®’ın sayfasında yayınladığı okuma listesine göz atmamızda da fayda var.

 

PMBOK®Guide v6 UYUMLU OLARAK ALDIĞINIZ EĞİTİM GEÇERSİZ VEYA YETERSİZ Mİ OLACAK?

Eğitiminiz kesinlikle geçersiz olmayacak! Ama içeriği ve bakış açısı eksik olabilir.

Bizler İZGE olarak, eğitimlerimizde “değişime açık olmak, ömür döngüsü, değer yaratma, esneklik” konularına dokunuyor olsak da, 15 Ocak’ta yayınlanan PMBOK®Guide v7 draftı, PMI®’ın konuyu nasıl ele aldığı yönünde hayli bilgi sağladı, ve şu ana kadar eğitimlerimizde yer vermediğimiz ama sınavda karşımıza çıkacak konular hakkında bizi hayli yönlendiriyor. Bu yönlendirmeler ışığında Mart 2020 sonunda yayınlayacağımız ve daha önceki eğitimlerimizin katılımcılarının ücretsiz erişebilecekleri online bir modül yayınlayacağız. Tüm bunlar tabi, PMI’ın açıkladığı bilgiler ışığında gerçekleşecek, PMI® konuyla ilgili daha detay bilgi verdikçe, kendimizi ve size yeni bilgiler ışığında yönlendirmeye devam edeceğiz.

Yazar: Dilek KoçakEnglishTürkçe