PMP® SINAV DEĞİŞİKLİĞİ ERTELENDİ, AMA GELECEK GELDİ BİLE!

PROJE YÖNETİCİSİNİN ROL TANIMI NASIL DEĞİŞİYOR? ROL TANIMINI NELER ETKİLİYOR?

Değerli Proje Yöneticileri, gerek PMP® Sertifikasyon sahibi Proje yöneticileri, gerekse PMP® Sertifikasyon sınavına hazırlananlar için, 2 Ocak 2021’e ertelenen sınav değişikliğinin sebebi ve sonuçlarını biraz inceleyelim istedik.

PMI®, yaptığı duyuru ile PMP sınavında bilgi alanları ve ömür döngülerine yönelik yaklaşımını ve dolayısıyla sınav kapsamını değiştirdiğini açıklamıştı. Bu değişikliği 16 Aralık 2019’dan itibaren sınava yansıtacaktı. İlgili tüm taraflardan gelen değerlendirmeler ve Covid-19 ile ilgili gelişmeler dikkate alınarak sınav değişikliğini 2 Ocak 2021’e ertelediğini duyurdu.

Hayli alıştığımız “başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapanış” bilgi grupları “İnsanlar(%42), Süreçler(%50) ve İş Çevresi(%8)” olarak değişiyor. Buradaki “süreçler” bilgi grubu aslında bildiğimiz “başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapanış” süreç gruplarına karşılık gelirken, “İnsanlar” özellikle iletişim yetkinlikleri, ilgili tüm tarafların doğru şekilde içerilmesine ve bu konudaki çatışmaların doğru yönetilmesine yönelik. Bu ilk iki bilgi grubu, fark etmişsinizdir, “Proje Yöneticisi Yetenek Üçgeni – Talent Triangle”ın Teknik ve Liderlik yetkinliklerine karşılık geliyor. Üçüncü bilgi grubu, yani “iş çevresi” de yetenek üçgeninin “iş ve strateji yönetimi” ayağıyla birebir örtüşüyor, ve proje yöneticisinin entegrasyon konusundaki her seviyede entegrasyonu sağlama rolü biraz daha pekişmiş oluyor.

Sınavda yapılan diğer bir değişiklik de, soruların, şelaleden çeviğe, tüm ömür döngülerine yayılmış olması.

NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bu değişikliğin temel sebebi ise, belli bir format veya süreç izlemekten ziyade, proje yönetiminin “prensipler” üzerinde var olması, koşullara uygun, esnek bir mesleğin prensiplerine vurgunun daha önemli hale gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Sınav değişikliği ertelenmiş olsa da, bu esnekliğe ve farklı türlerdeki yetkinliklerimize vurgu yapmakta çok önemli fayda gördüğümüzü belirtiriz. Teknik, liderlik ve iş ve strateji yetkinliklerine vurgumuz eğitimlerimizde hali hazırda önemli bir unsurdur. Sınava giriş için hangi tarihi hedeflerseniz hedefleyin, proje yöneticiliğinde dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamızı sağlayacak bu yetkinliklerin farkında olmamız gerektiğini değerlendiriyoruz.

PMBOK®v6 DEĞİŞİKLİK İLE GEÇERSİZ Mİ KALACAK?

Yukarıda vurguladığımız hususlara gore ve PMBOK®v7’nin hazırlıklarının başladığını da duyurdu PMI®. Yeni versiyonun da “süreç tabanlı” değil, “prensip tabanlı” olacağını bildirdi. Ancak bizde değişiklik zaten PMBOK®v6 ile geldi, sadece bu versiyonu süreç olarak okumaktan ziyade, ömür döngüleri, entegratif bakış, süreçlerin özellikle iletişimle ilgili tekniklerine vurguyu dikkate alarak değerlendirmek gerek. 2 Ocak 2021’e kadar PMBOK®v7 çıkmamış olsa da, sınav değişikliğinin önünde bu anlamda bir engel yok.

İZGE OLARAK BİZİM YAKLAŞIMIMIZ:

Proje yönetimi, bizim ihtiyaçlarımıza göre evrildi ve evrilmeye de devam edecek. Asıl olan noktanın sınav sorularının ne olduğundan ziyada, mesleğin ihtiyaçlarının ve mesleğe yaklaşımın ne olduğudur. Eğitim ve danışmanlıklarımızda, yeni yaklaşım ve bakışların tamamını sizlere ulaştırmayı görev biliriz.EnglishTürkçe