PMP® ve Proje Yönetimi Bilgi Bankası

NEDEN PROJE YÖNETİMİ?

Proje yönetiminin önemini kavramak için önce “proje” kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Latince “projectum” kelimesi, “projicere”den türemiştir ve “bir şeyi ileri atmak” demektir. Yani bir fikri ileriye atıp, sonra koşup, ürün, hizmet veya sonuca dönüşmüş haliyle onu yakalamaktır proje! Projenin tanımı da tam olarak budur: “Proje, özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişim.”(PMBOK® Guide 5. Versiyon, syf 3) Proje yönetimi ise, bilgilerin, becerilerin, araç ve tekniklerin projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.

PMI® NEDİR?

PMI (Project Management Institute) 1969’da, proje yönetimi mesleğini geliştirmek üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bugün hala aynı amaç için faaliyet göstermektedir. Dünyada 450.000’e yakın üyesi bulunmaktadır ve 200’den fazla ülkede gönüllü olarak faaliyet gösteren “chapter”ı vardır.

PMP® SERTİFİKASI NEDİR?

Proje yönetimi mesleğine hakim olduğunuzu söylüyorsanız, bunu ispatlamanızın en geçerli yolu PMP® sertifikası sahibi olmanızdır. En az 3 yıllık proje yönetimi deneyimi ve konuyla ilgili 35 saatlik eğitiminiz varsa PMP® olmak için sınava girebilirsiniz.

PMP® SERTİFİKASI NEDEN ÖNEMLİ?

Çünkü günümüz dünyasında iş hayatındaki pozisyonların pek çoğu bir projenin altında açılıyor. 2015 yılı başında 600.000’ler seviyesinde olan PMP® sertifikalı proje yöneticisi sayısı 2016 Kasım ayı itibariyle 729.000’e yükselmiştir. Anderson Ekonomik Raporu’na göre 2020’ye kadar proje yönetimi alanında 15.7 milyon yeni iş açılacak.
PMP® sahibi olmanız, sizin en temelde bu konuda çalışanlarla aynı dili konuştuğunuzu gösterir. Ekibinizi ve projenizi bu bilgiyle yöneteceğinizi gösterir. Her geçen gün daha fazla iş ilanında bu konuda yetkinlik veya sertifika sahibi olma koşulu aranmaktadır.

PMP® SINAVINDA HANGİ SORULAR ÇIKAR?

Sınav, sadece kitaptan çalışılıp girilecek bir sınav değildir. Sizin proje yönetimi deneyiminiz de bu sınav için önemlidir. PMI®’ın ilkini 1980’lerin başında oluşturduğu proje yöneticisinin rol tanımı (Project management role delineation) soruların asıl kaynaklarından biridir. Daha sonraları bu rol tanımı düzenli olarak güncellenmiş, rol tanımının yanında proje yönetimi bilgi kılavuzu (PMBOK® Guide) oluşturulmuştur. Sınavda PMBOK® Guide ile aktarılan rehberlik, rol tanımı ve deneyimleriniz en önemli üç yol göstericidir.

PMI®‘A GÖRE PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi, her biri bir diğerini besleyecek, girdi teşkil edecek çıktılar üreten süreçlerden oluşur. Bu süreçler, 5 süreç grubu ve 10 bilgi alanına aittirler. Süreç grupları, projenin daha çok “faz”ı gibi düşünülebilir. (“Faz” kelimesini ömür döngüsünde farklı bir anlam için de kullanacağız.) Başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapatma projenin süreç gruplarıdır. Bilgi alanları ise, o sürecin hangi iş grubuna ait olduğunu gösterir. Projenin bilgi alanları, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik, paydaş yönetimi bu bilgi alanlarından 9’udur. Her birinin adı, o bilgi alanında yapılan işlerle ilgili bir fikir veriyor, gördüğünüz gibi. 10.cusu ise entegrasyon yönetimidir ki, hem proje yönetimi çabalarının hem de projenin nihai ürün, hizmet veya sonucunun entegre bir şekilde ortaya çıkması için yürütülen tüm çabalar bu bilgi alanına aittir. Aslında entegrasyon yönetimi bilgi alanı diğer tüm bilgi alanlarının entegre yönetimini yapar. Aşağıda, PMI rehberliğine göre proje yönetiminde gerçekleştirilebilecek tüm süreçlerin haritasını, süreç grupları ve bilgi alanlarına göre bulabilirsiniz.

Proje Yönetim Enstitüsü,Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Klavuzu(PMBOK® Klavuzu) -Beşinci Baskı,Proje Yönetimi Enstitüsü Inc.,2013,Tablo 3-1, Sayfa 61

BU TABLOYU BİLMEK, PROJE YÖNETİMİ İÇİN GEREKEN YETKİNLİĞİ SAĞLAR MI?

Bu soruya cevabımız ancak “kısmen” olabilir. Çünkü, PMBOK® Guide ve içindeki tüm bilgiye hakim olmak sadece projenin nasıl yönetileceğini bildiğinizi gösterir, bu eylemi, proje yönetimini yapabileceğinizle ilgili bir önkoşulun yerine geldiğinin göstergesidir.

PROJE YÖNETİCİSİNİN PROJEDEKİ ROLÜ NEDİR?

PMI Rehberliğine göre, proje yöneticisi projeyle ilgili herşeyden sorumludur. Bu sorumluluklarını yerine getirirken, en çok “entegratör” ve “lider” şapkalarını takacaktır.

BİR PROJE NE ZAMAN “BAŞARILI” KABUL EDİLİR?

Güzel soru! Dünya değişirken, projeler ve projelerdeki başarının tanımı da değişiyor. Geçmişte, belirlenmiş hedeflere belirlenmiş zaman, kaynak ve maliyetle ulaşan projeler başarılı kabul ediliyordu. Bu dönemin artık kapandığını söylemek zorundayız. Artık projenin başarısı, başta belirlenen ihtiyacı en doğru şekilde karşılaması ile ölçülüyor. Hatta, bir adım daha ileri gidelim: Proje, başta belirlenen faydayı ortaya koyarsa (benefit realization) başarılı sayılabiliyor. Yani proje yöneticisine hedefler verilmiyor, proje yöneticisi bu hedefleri ihtiyaca göre proje içinde belirliyor.

BU DEĞİŞİKLİK NEDEN?

Çünkü dünya artık daha hızlı bir ivme ile değişiyor. Bugünün ihtiyacını dünün bakışıyla karşılayamıyoruz. Bu hıza ayak uydurabilmek için projelerimizin de adapte edilebilirliğini korumamız gerekiyor.

PMP® Sertifikasyon eğitimlerimizin tarihleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

EnglishTürkçe