PROJE YÖNETİMİ – 2: STRATEJİ HARİTALARI VE PROJELER

E o halde varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? Bu soru savunma sektörü özelinde daha mühim görünüyor. Ülke güvenliği ve devamı için diğer sektörlerin belki de bir adım önünde savunma sektörünün yer alması gerekiyor.

 

  • Hız,
  • Her hangi bir duruma hazır olma ve
  • Rekabet edebilirlik,

varlığını korumak için ihtiyaç duyduğu bileşenler olarak karşımıza çıkıyor.

Proje yönetimi  “hız”, “hazır olma durumu” ve “rekabet edebilirlik” konusunda bizi nasıl destekleyebilir? Proje yönetimi, bu noktada bir nevi “yakıt” bizim için. Bir başka deyimle, hızı, hazır olma durumunu ve rekabet edebilirliği sağlamak için bir tür “imkan tanıyan” veya “enabler” denebilir.

Ve projeler “değer” üretmemizi sağlar. Projenin taahhüt ettiği değer, işimize “ne” kattığı ve stratejilerimiz doğrultusunda ilerlememizde bize “ne “ kattığıdır. Bu konu, belki de ayrı bir makale ile, strateji haritalarını inceleyerek daha detaylı bakmamız gerekir. Çok genel hatlarıyla bakacak olursak, kuruluşumuzun yürüttüğü tüm işler ve projeler, stratejik hedeflerine farklı perspektiflerden katkı sağlarlar.

Finansal sürdürülebilirlik, elbette varlığımızı devam ettirmemizi sağlayacaktır. Ancak gelirlerimizin artması, veya pazar payımızın artması için:

 

  • Bizim hitap ettiğimiz müşterilerimize sürekli ve açık kanallarla erişebiliyor olmamız,
  • Hizmetimizden veya ürünümüzden memnun olmaları ve talebin sürekliliğini sağlayabiliyor olmamız,  müşteri perspektifinde yer alan projelerin ve işlerin gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır.
  • Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlayarak, hatta müşteride yeni istek ve ihtiyaç doğurarak finansal olarak güçlenebilmek için ise “içsel Perspektif”te düzenlemelerimiz, süreçlerimiz ve iş yapış şekillerimiz, yenilikçi yönümüzün aksamadan devam etmesi gerekir.
  • Sürekli olarak müşteriye giden yollarımızı açık tutarak iyileştirmenin yolu ise “öğrenme ve büyüme perspektifi”nde insan, bilgi ve organizasyon sermayelerine yatırım yapmaktan geçiyor.

Bir projenin değerini ise, işte bu perspektiflere kattıkları ile ölçmek mümkün.

EnglishTürkçe