PROJE YÖNETİMİ 2020 DİJİTAL ZİRVESİNDEN GERİYE KALANLAR VE PROJE EKONOMİSİ

9 Temmuz’da PMI TR® tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk proje yönetimi dijital zirvesinde, yerli yabancı birçok önemli konuşmacı ile “proje ekonomisi” üzerine konuşuldu. Bu yazımızda sizlerle zirvedeki izlenimlerimiz ve global seviyede proje ekonomisine bakışı değerlendirmek istedik.Tüm konuşmacıların üzerinde durduğu ilk nokta Covid-19 ile beraber gelişen çalışma şekillerimizin nasıl evrildiği üzerine oldu. Proje ekonomisine dair konuşmacıların genel kanıları şu şekildeydi: 50 sene önce çok farklı işler yaparken şu an yaptığımız işlerin tanımı günden güne değişiyor. Bu değişim hem hız hem de akışkanlık bazında otomasyonla beraber farklılık gösteriyor ve hepsi “proje şemsiyesi” altında toplanıyor.

Proje Ekonomisi
Proje Ekonomisi

Peki bu şemsiye ekonomiye hangi noktada nasıl bağlanıyor?

Öncelikle PMI®’ın da verilerinden yola çıkarak şunları söylemek isteriz:

Ekonomiyi projeler yönlendirecek. Gig ekonomisi[1]  ve büyük alt yapı değişimleri üzerine yapılan projeler dünyayı ve ekonomiyi biçimlendirecek. 2027’ye kadar, gayrı safi milli hasılanın 20.2 trilyon dolarlık kısmı proje bazlı endüstriden gelecek. (Pulse of The Profession “Success in Disruptive Times,2018).

Proje ekonomisi çerçevesinde bu değişim nasıl hissedilecek?

Kaynak kullanımı ve önceliklendirmesi odak noktası olacak ve işlerimiz “proje odaklı (projectized) “ bir hale gelecek. Bildiğimiz bütün iş tanımları değişecek ve hiçbir meslek, tanımının içinde sıkışıp kalmadan stratejik boyutta yeniden şekillenirken, hiçbir hiyerarşiyi tanımayacak! Proje yönetimi becerileri 3-4 kat daha öne çıkacak ve bunun sadece özel sektörde değil devlet kurumları ve hatta eğitimde bile yansımasını göreceğiz.

Bu noktada stratejik yönetim ve projenin fikir aşamasında iken önceliklendirmeye tabii tutulması büyük önem kazanacak. Bunu dijitalleşme ile gelişen ve projelerin olmazsa olmazı olan “operasyonlar” destekleyecek. Operasyonların stratejik bağlamda doğru yönetilmesi projeden çok proje yönetiminin anlaşılması ile mümkün kılınacak!

Diğer önemli bir nokta ise iş gerekçesi, yani business case. Peki bu terim proje ekonomisi üzerinde nasıl bir yer bulacak? İş gerekçesindeki belirlenen faydalar çok önemli, ancak zaman içinde ele aldığımız bu faydaların nasıl değiştiğini bilmek ve yeni ortaya çıkan faydaların durumunu değerlendirmek çok daha önemli. (Antonio Nieto Rodriguez, “World’s  PM Champion” PMI TR® Zirve Konuşmacısı[2] )Böyle değerlendirdiğimizde, projelerde kilometre taşları ve teslimatların uzun vadede getirileri ölçütümüz olacak.

Fayda yönetimi dinamik hale gelirken, paydaş katılımını yüksek seviyede tutmak ve değer odaklı olmak bir numaralı kural olacak.

La Sagrada Familia/ Sagrada Bazilikası’nı örnek olarak düşünebiliriz. 3 lü kısıt (zaman,kapsam, maliyet) penceresine, “bizi gelecekte ne bekliyor?” sorusunu uzun vadede yönelterek alacağımız her bir cevabın doğrultusunda “yeniden” inşaa etme odaklı bakmamız gerekecek.

Böylesine bir dünya mirası olan La Sagrada Famillia belirli bir zaman ve kapsamda konulacaktı. Ancak mimarının ölümünden sonra çok farklı bir yapıya dönüştü ama dünya genelinde her yıl milyonlarca turistin akınına uğradığı çok ünlü bir mimarı yapıt oldu.

Proje ekonomisi sadece projelerimizi değil bizi de evrilme yoluna götürecek. Bunları yaparken işlerimizi “keep it simple-basit tutmak” ilkesi ile hareket etmek ve proje ömür döngülerimizi “fayda odaklı ve sürdürülebilir” kılmak bu sürecin ilk adımı olacak.

Böylesine geniş konu yelpazesinin ve yetkin konuşmacıların konuk olduğu zirvenin destekçisi olarak yer aldığımız için gururluyuz ve PMI TR®’ye pandemi döneminde gösterdikleri özveri ve emek için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Zirve ile ilgili konuşmacı ve konu detaylarına linkten ulaşabilirsiniz: https://www.pmi.org.tr/summit/dijital2020/

 

[1] Gig Ekonomisi: Çalışanların bağımsız ve kısa süreli çalıştığı serbest piyasa ekonomisi

[2]Kendisinin “Proje Yönetim Becerilerinin Önemi” adlı konuşmasını bu linkte bulabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=0wE0kvzwjEo

 

Yazan: Dilan KÖSEEnglishTürkçe