PMI®’ın kayıtlı eğitim kuruluşlarından biri olarak Proje Yönetimi ile ilgili herşeyi sizlere İZdüşüm olarak iki aylık bültenlerle ulaştırmaya devam ediyoruz. Mayıs – Haziran 2018 İZdüşüm ile karşınızdayız.

Facebook Adresimiz

Twitter Adresimiz

PMI TR Proje Yönetim Dünyası 16. sayısına göz attınız mı?

PMI TR tarafından 3 ayda bir yayınlanan Proje Yönetimi Dünyası’nın 16. Sayısı yayınlandı. Dijitalleşme proje yönetimini nasıl etkiliyor, Genişleyen Risk Yönetimi Evreni, sorunları ne zaman yukarıya, yani sponsora taşımalı? Tüm bu soruların yanıtlarını veren makalelerin yanı sıra Haluk Gökşen “Endüstri 4.0”, Barış Tınay, PMP “Akıllı Şehirler: İnsan ve Proje Yönetimi”, Ömür Benek, PMP “Gemiyi Rotasında Tutabilmenin Sırları” ve Eren Özdemir, PMP, ITIL “Agile Proje Yönetimi” adlı makaleleri ile Proje Yönetimi Dünyası 16. Sayısında, işte bu linkte https://www.pmi.org.tr/wp-content/uploads/pmitr-haziran-2018-web.pdf

Projeler, Programlar ve Hesap Verebilirlik ilişkisini neden bu kadar kuvvetli?

Proje ve program yönetiminin hesap verebilirlikle ilişkisi, düşündüğümüzden daha kuvvetli olabilir. Bu sebeple ABD Hükümeti 2016 yılının sonunda “Program Yönetimini İyileştirme HesapVerebilirlik Kanunu”nu onaylayarak uygulamaya aldı.Türkiye’de de Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları “Sonuç Odaklı Program Yönetimi”ni başlatıyorlar. Konuyu bir makale olarak ele aldık ve TSE Standard Dergisi’nde yayınlandı, makalenin tamamına https://lnkd.in/gebE3DVbağlantısından veya İZGE Bilgi Kütüphanesinden https://izge.com.tr/izge/Proje_Program_Yonetimi_HesapVerebilirlik.html ulaşabilirsiniz.

PMNetwork Temmuz 2018’de Türkiye özel haberi: Büyük Tutku!

PMI®’ın aylık yayını “PMNetworks”ün Temmuz 2018 sayısında Türkiye’de proje yönetimine özel bir yer ayrıldı: Grand Ambition:Büyük Tutku. Haberde, Türkiye’nin proje yönetimipotansiyeli ve proje yönetimi konusundaki artı ve eksileri, Türkiye’den projeyöneticileri tarafından değerlendirilmiş. Türkiye’deki risk, sürdürülebilirlik, proje yönetimi olgunluğu, genel olarak projelere bakış değerlendirilmiş ve zayıf yönlerimizin üstesinden gelebilmek için önerilere yer verilmiş. Büyük keyifle okuyacağınız habere katkı sağlayan değerli Proje Yönetimi Profesyonelleri Sn. Mustafa Hafızoğlu, PMP; Sn. Mustafa Cumhur Öztürk, PMP; Sn.Evrim Berk, PMP; Sn. İpek Sahra Özgüler, PMP; Sn. Ömür Benek, PMP; Sn. SerdarAtılgan, PMP ‘a çok teşekkür ederiz. Haberin tamamı için:http://www.pmnetwork-digital.com/pmnetwork/july_2018/MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=54#pg56

İş Analistliği Eğitimlerimiz başladı!

İş Analistliği Eğitimimizle karşınızdayız! PMI Yaklaşımları ile İş Analistliği ve PMI-PBA® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimlerimiz

başladı. Alınacak eğitim ile,

-“PMI® tarafından tanımlanmış “The PMI Guide to BusinessAnalysis” içeriğine sahip güncel evrensel iş analizi metodolojisi öğrenilir,

-İş Analizi alanında PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA®sertifikaları ön koşulu olan profesyonel gelişim ve eğitim gereksinimi sağlanır,

– Elde edilen bilgileri kurumunuzda uygulayarak proje iş analizisüreçlerinin iyileştirilmesi ve gereksinim belirleme faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi sağlanır.

– Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar.

– Eğitimde öğrendiklerinizi PMI-PBA® sertifikası ile taçlandırıp, potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.

– Eğitimimiz 30 saat sınıf içi eğitim ve 5 saat bireysel çalışma(self-study) olmak üzere toplam 35 saatlik PMI-PBA® sertifikasyon sınavı önkoşulu sağlamaktadır. Aynı zamanda IIBA® CBAP® ve CCBA® sertifikasyonları kapsamındaön koşul olan eğitime karşılık gelmektedir.

Eğer:

– Kuruluşunuzun süreçleriniiyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyorsanız,

– Yeni işler ve süreçler geliştiriyorsanız,

– Projenizde gereksinimleri daha doğru yönetmek ve projebaşarınızı artırmak istiyorsanız,

– İş analistliği, sistem analistliği, sistem mühendisliği gibigörevler yürütüyorsanız ve yürütmek istiyorsanız,

– Proje yöneticisi veya proje takım üyesi iseniz, kapsam vegereksinim yönetimi gibi görevler yürütüyorsanız veya yürütmek istiyorsanız

– Bunu da bir sertifika ile taçlandırmak istiyorsanız, bu eğitimve PMI-PBA® Sertifikasyonu tam size göre!

Çevik Proje Yönetimi Eğitimimiz Ağustos’ta başlıyor!

Uzun vadeli ve teslimatın en sonda oluştuğu projeler artık sizi ve ekibinizi zorluyor, değil mi?

Ürün ve hizmetlerinizi kısa döngülerle teslim ederek, müşterinizin gereksinimlerini daha iyi anlayabiliyorsunuz ve her bir teslimatta onlar da tam olarak ne istedikleri netleştirip size geri bildirim sağlayabiliyorlar. Hem de değişiklik ihtiyaçlarını üzerinden zaman geçmeden ve iş işten geçmeden farkedebiliyorsunuz. E o halde siz projelerinizi çevik yönetmeye başlamışsınız bile. Biz de PMI®’ın Çevik Proje Yönetimi Yaklaşımı ve PMI-ACP® Sertifikasyon hazırlık eğitimleriniz ve Çevik Yönetim Danışmanlıklarınız için buradayız.

Çevik yönetimin projenize istediğiniz değeri katması için eğitimlerimizi takip edin!

PMI Summit Ankara, değerli konuşmacıları ve değer katan içeriği ile Ankara’lı proje yönetimi profesyonellerine 2 keyifli gün sundu!

PM Summit Ankara’nın ardından, İZGE Eğitim Danışmanlık Ekibinden Mustafa Çağatay Yılmaz bizim için Zirve değerlendirmesini hazırladı, buyurunuz, keyifli okumalar!

İzge Eğitim ve Danışmanlık olarak sponsorlar arasında yer aldığımız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ana sponsorluğunda düzenlenen Proje Yönetim Zirvesinin bu seneki teması Öğrenen Organizasyonlaridi. 22 – 23 Haziran’da BTK’da gerçekleştirilen etkinliğe 600’ün üzerinde proje yönetimi profesyoneli katıldı. İki günde toplam 30 civarında konuşmacı ve panelist proje yönetiminin geleceğini konuştu ve katılımcılarla paylaştı. Zirve boyunca oturumlarda ‘yaşam boyu öğrenme’ üzerinde duruldu ve sadece bireylerin değil artık kurumlarında bu felsefeyi uygulaması gerekliliğine sık sık değinildi. Değerli konuşmacılarımızın birbirinden güzel oturumlarına katıldık ve zirve sonunda çantalarımızı bol bol bilgi ile doldurduk. Şimdi bunlardan birkaçından bahsedelim. 

·  Simona Bonghez – “Agile droplets in a waterfall world” Simona Bonghez

Konuşmasında Agile uygulamalarını Waterfall yaklaşımları içinde kullanmaktan bahsetti. İki yaklaşımı birbirinden ayrı görmek yerine kombine edilmeleri sonucunda daha verimli proje yönetim süreçleri yaratabileceğimizden bahsetti.   ·  İrada Sülemanova

– “Result Based Management: Logical Framework as a Project`s Roadmap” İrada Süleymanova

Konuşmasında proje yöneticilerinin projelerin küçük detaylarına takılarak büyük resmi görme yetilerini kaybettiklerinden bahsetti. Bunun önüne geçebilmek için ise Sonuç Tabanlı Yönetim yaklaşımını temel alan “Mantıksal Çerçeve Matrisi”nden bahsetti. Bu araç proje yönetimini 4×4 matris biçiminde özetlemeye yaradığından projenin yol haritası olarak tanımlandı.   – Sevgi Karaca – “İnsan Tanıma ve Yönetme Sanatı” Sevgi Karaca ise 5000 yıl öncesine dayanan Çin Yüz okuma sanatına dair bir konuşma yaptı. Konuşmasında insanların yüz tipleri ile karakter tiplerini eşleştirdi. Bu konu ile ilgili eğlenceli bir çalıştay gerçekleştirdi.

-Arzu Aydoğan – “Kurumlarda Montessori Anlayışı”

Arzu Aydoğan Montessori Anlayışından bahsetti. Bu anlayışla yetişen çocukların günümüz kalıplarına tıkılıp kalmadığı ve sorunları çok farklı açılardan ele aldığından bahsetti. Google’ın kurucusu olan Larry Page ve Sergey Brin’in küçükken bu eğitimi aldıklarını vurguladı. Buna paralel olarak Google şirketlerinde çalışma mekanlarını bu anlayışa göre dizayn etmeye başladığını söyledi ve bizlerinde kurumlarımızda bu tarz yaklaşımlar benimsememiz gerektiği üzerine vurgular yaptı.

-Prof. Dr. Acar Baltaş – “Kurumu Geleceğe Taşıyan Zihniyet Değişikliği”

Dr. Baltaş ise Kararlar ve duygular arasındaki ilişkiyi ele aldı ve duygularımızın verdiğimiz kararlar üzerindeki yoğun etkisine vurgu yaptı. Daha sonra İletişim-ilişki-bağ kurmak üzerine durdu. İnsanlarla iletişim kurarken onların duygularına hitap etmemiz gerektiğini belirtti. Ardından çevik yönetim anlayışının temel ilkelerinde duygular ve iletişimin bağını ortaya koydu ve iyi ekip özellikleri ile konuşmasını tamamladı.

-Dilek Doğan – “PMBOK6 da Neler Değişti? (Değişebilir)”

Dilek Doğan geçtiğimiz aylarda yayınlanan PMBOK6 da bir önceki versiyona göre neler değiştiği ile ilgili bizleri aydınlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmacıların konuşmalarına PMI TR Chapter’ın youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Zirvede ayrıca “Projeni Dünya ile Paylaş” yarışmasına katılan projelerin kısa bir tanıtımı da yapılmıştır. 

Yarışma, farklı kuruluşlarda proje yönetimine dair farklı uygulamaların kurumlar arasında paylaşılmasına olanak sağlayarak kuruluşların birbirinden öğrenmesi ve bu yolla proje yönetimi bilgi yönetiminin genişletilmesi hedeflenmiştir. Yarışmaya katılan projeler için PMI TR tarafından vaka çalışması yapılacak ve ayrıca projeler PMI TR’nin aylık etkinliklerinde ve Proje Yönetimi Dünyası Dergisinde tanıtılacaktır. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.pmi.org.tr‘den ulaşabilirsiniz. 

Yeni versiyon standardları ile uyumlu Proje Yönetimi ve İş Analistliği Eğitimlerimiz hızla devam ediyor.

Mayıs ve Haziran aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir yandan açık katılımlı  hafta sonu eğitimlerimizi gerçekleştirdik, diğer yandan da kurumsal eğitimlerimize devam ettik. Tüm eğitimlerimiz:

Proje Yönetimi Eğitimlerimiz:

Ankara, İstanbul, İzmir Açık Haftasonu Eğitimlerimiz

Hacettepe Teknokent Firmalarına Özel Eğitimimiz

Cyberpark Firmalarına Özel PMBOKv5 – v6 Fark Eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Eğitimi

İş Analistliği Eğitimlerimiz:

İstanbul Açık Hafta Sonu Eğitimimiz

Forte Arge Kurumsal Eğitimimiz

Bireysel veya kurumsal tüm eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için lütfen bize ulaşın.

Kalkınma Ajanslarının Teknik Destek Programlarından haberdar mısınız?

Kalkınma Ajanslarının her birinin kendi bölgelerinin önceliklerine göre:

Eğitim verme

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

Geçici uzman personel görevlendirme

Danışmanlık sağlama

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler konularında sağladığı teknik destekleri şu an açık, kuruluşunuzun merkezinin bulunduğu Kalkınma Ajansının web sayfasını ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

EnglishTürkçe