Proje Yönetimi İZdüşümleri 2018’de neler oldu?

 

Bu nedir?

 

Efendim bu tablo şunu gösteriyor: 2015 yılında projelere ayrılan her 1 Milyar $’ın 122 Milyon $’ı, proje yönetimi konusundaki yetersizlik, yetkinsizlik, bilgisizlik sebebiyle çöpe atılırken, 2018 yılına gelindiğinde bu oran 1 Milyar $’da 99 Milyon $’a geriliyor! Bu veri nereden geldi, ne anlama geliyor? Devamı ve 2018 yılının özeti aşağıda 🙂

Projelerin gerçekten de değer kattığını nereden biliyoruz, diye sorabilirsiniz, çok haklı olarak. PMI® (Project Management Institute) 2006 yılından bu yana “Pulse of the Profession” yani “Mesleğin Nabzı” raporlarını yayınlıyor. Bu raporları ortaya koyarken üyelerine anketler yaparak bilgi topluyor, dünyanın farklı coğrafyalarından kuruluşlarla birebir görüşmeler yapıyor ve zaman içerisinde bu veri ve bilgilerin değişimini inceleyerek mesleğin işimize kattığı değeri ortaya koyuyor. Örneğin 2018 raporu “Success in Disruptive Times  – Yıkıcı Zamanlarda Başarı” hazırlanırken 4.455 proje yönetimi uygulayıcısı, 447 Kıdemli Yöneticisi ve 800 Proje Yönetim Ofisi Direktörünün katkıları ile oluşturulmuş. 

Raporlar, proje yönetimine dair veri ve bilginin sürekli birikmesini sağlayarak, zaman içerisinde kuruluşların proje yönetimi ile kazandıkları olgunluk ve bu olgunluğun sağladıkları konusunda yönelimlerin takibini mümkün kılmıştır. Bu sonuçlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Bu çalışmalara katılan organizasyonların % 58’i proje yönetiminin değerini tam olarak anladıklarını söylemektedir. Ve ayrıca, bu değerin farkında olmayan kuruluşların yarısı da her iki projelerinden birinde başarızlığa uğramaktadırlar.

Bir EPMO sahibi olan organizasyonların % 41’i EPMO’larının (Kurumsal Proje Yönetim Ofisi)organizasyon stratejisi ile ilişkilendirildiğini ifade etmektedir.

Kuruluşların % 98’i standart bir proje yönetimi uyguladıklarını ifade etmektedirler.

PMO liderlerinden % 72’si orta seviye proje yöneticileri için sertifikasyonun çok uygun olduğunu belirtmektedir.

Organizasyonların %71’i son 5 yıl içinde daha büyük ölçüde çevik hale geldiklerini belirtmektedirler. Her 3 organizasyondan biri projelerinden fayda elde konusunda yüksek olgunluğa sahip olduğunu belirtmektedir.

 

Türkiye için durum ne? 

PMI® – Pulse of the Profession Raporlarını oluşturan anketlerde Türkiye’den bireysel ve kurumsal katılımcılar bulunmakla beraber, maalesef sadece Türkiye’deki iyi veya kötü proje yönetimi uygulamalarının sağladığı veya yol açtığı sonuçlara ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Yazık ki, Türkiye ekonomisini üzerinde taşıyan KOBİ’lerin bu konudaki farkındalığı ve olgunluğunun çok yüksek olmadığını biliyoruz, ve genel olarak proje yönetimi konusunda sektörel öncüler dışında önemli bir vurgunun olmadığını da.

 

Seminerlerimiz ve konuşmalarımız ve sponsorluklarımız  ile mesleğe katkılarımız devam ediyor.

Proje, program, portföy yönetimi, stratejik yönetim, iş analistliği ve benzer konularda, Sivil Toplum Kuruluşları bünyesinde gönüllü konuşma ve paylaşımlarımız devam ediyor.

2018 yılında:

PMI® Türkiye bünyesinde, Ocak 2018’de Ankara aylık profesyonel gelişim aktivitesinde                    “Stratejiden Portföy, Program, Projeye” konulu bir konuşma gerçekleştirdik.

İki yılda bir gerçekleştirilen ve savunma sanayi kuruluşlarını bir araya getiren ve Ekim ayında gerçekleştirilen Kara Sistemleri Semineri’nde “Savunma Projelerinin Geleceği: Hibrit Proje Yönetimi”konulu bir sunumda bulunduk.

Bilgisayar Mühendisleri Odası bünyesinde Kasım 2018’de “İş Analistliği Temel Kavramları” konulu bir seminer yaptık.

 

 

Güzel şeyler de çok! 

 

Her sektörde güzel işler de çok, proje yönetiminin bu işlere katkısı da çok! 
Proje yönetimine çoğunlukla büyük şehirlerde gösterilen ilginin giderek diğer şehirlere de yayıldığını görüyoruz. Daha fazla kurum, – farklı kuruluşlarla birlikte iş yaparken,– işlerinin kesintiye uğramasını önlemek için,– hizmet veya ürünü zamanında teslim edebilmek veya kullanıma alabilmek için – değişken dünyada ayakta kalabilmek için proje yönetimi bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere harekete geçiyor.

 

PM Summit Ankara ve PM Summit İstanbul 2018, bu güzel işler arasında

 

PMI® Türkiye tarafından düzenlenen PMSummit Ankara ve İstanbul’da bu yıl da sponsor olarak yerimizi aldık. Proje yönetimi konusundaki en büyük iki etkinlik olan bu iki Zirvede toplamda 1.200’den fazla proje yönetimi profesyoneli bir araya geldi. Her yıl artan katılımcı sayıları da Türkiye’de proje yönetimi farkındalığının başka bir göstergesi.

 

 

 

2018’de İZGE’nin proje yönetimi dünyasına katkıları

– İstanbul, Ankara, İzmir’de 20’nin üstünde açık sınıf eğitimi ile PMI-PMP, ACP ve PBA Eğitimleri,

– 20’ye yakın Stratejik Yönetim, PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) ve PMI Standartları ile Proje Yönetimleri ile kurum eğitimi vererek,

– Toplam 400’e yakın kişiye ulaştık.

– Diğer yandan, proje yönetim süreçlerine yönelik yazılımımız “A’bra Spectra”nın altyapısını oluşturduk.

 

 

A’bra Spectra 2019’da bilgisayarlarınızda

Proje Yönetiminde:

– Küçük ve orta büyüklükteki kuruluşlar için proje yönetimi olgunluğunu destekleyen,

– Sektörlerindeki büyük ve uluslararası kuruluşlar ile  iş yapmaları için olgunluk seviyelerini artıran, 

– Proje başlatmasından itibaren, planlama, uygulama, izleme ve değişiklik yönetimini de içerecek şekilde süreç akışlarını destekleyen ve konfigüre edilebilir

– Yerli ve Milli “Kurumsal Proje Yönetimi Bilgi Sistemimiz”in kısa bir zaman sonra kullanılabilir olacağını bildirmekten gurur duyarız.

 

Videolarımızı takip ediyor musunuz?

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0z8qowPdik

Proje yönetimine dair tüm bilgimizi artık sadece web sitemizdeki “Bilgi Kütüphanemiz” ile değil, proje yönetimiyle ilgili olarak hazırladığımız videolarımız ile youtube kanalımızda da paylaşıyoruz. Izgeproje kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz.

PM Summit İstanbul 2018 katılımcıları ile yaptığımız röportajlarımız yayında.

 

PMP® ve PMI-PBA® Sertifikasyonuna ilişkin sorunuz mu var? Tüm cevaplar burada!

#Projeyönetimi ve #PMI ve #PMP Sertifikasyonuna dair aklınıza gelen tüm soruların cevabı burada!
Ziyaret ettiniz mi?

 

 

EnglishTürkçe