PROJE YÖNETİMİ MESLEĞİ VE PMP® SERTİFİKASYON SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İZGE EĞİTİM’İN PROJE YÖNETİMİ VE PMP® HAZIRLIK EĞİTİMLERİNİN DEĞİŞİKLİĞE UYUMLULUĞUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİ:

PMP® Sınavı

PMI®, PMP® Sertifikasyon Sınavı’nda temel kılavuz olarak PMBOK Guide®’I almakla birlikte, PMBOK Guide®, hiçbir zaman Proje Yönetimi mesleğinin ve PMP® Sınavının tek ve yegâne kaynağı olmamıştır.

02 Ocak 2021 tarihinde PMP® Sınavı nda önemli bir değişiklik meydana gelecektir. Ancak bu değişiklik, PMBOK Guide® v6’dan v7’ye geçişle ortaya çıkmamıştır. Bu değişiklik, PMBOK Guide® v6’da vurgulanan, tüm dünyadaki iş yapış şekillerini ve proje yöneticisinden beklenen ve fiilen yerine getirilen rollerin ve ihtiyaçların değerlendirilmesi sonucunda oluşmuştur.

PMP® SINAVI DEĞİŞİKLİKLERİNİ EN GENEL HATLARIYLA, BAŞLIKLAR HALİNDE İNCELEYECEK OLURSAK:

1.Projelerde birlikte çalıştığımız paydaşların pek çoğunun biz proje yöneticilerinin hiyerarşik yönetiminde olmaması, dünyada küçük otonom ekipler halinde iş ve ürün geliştirmenin yaygınlaşması, hem inovasyon hem de hızın daha önemli hale gelmesi sebeplerinden, “Proje yöneticiliği” “Proje liderliği”ne evrilmektedir.

Bu anlamda hem kişiler arası ve ekip yetkinlikleri, iletişim yetkinlikleri öne çıkmaktadır. Ayrıca hiyerarşik olmamakla birlikte projenin tarafı olan farklı kuruluşları ve roller içine alan karar ve yönetim mekanizmalarına ihtiyaç artmakta, bu da “yönetişim” (“governance”) konusunda proje yöneticisinin bilgi ve yetkinlik sahibi olmasını gerektirmektedir.

 

2.Ayrıca, her proje, kuruluş ve organizasyonların varlığının devamına farklı seviyelerde de olsa katkı sağladığından, her projenin ortaya koyacağı “değer” daha fazla konuşulur hale gelmiştir. “Değer” (“value”) için, proje yöneticisinin iş stratejisi, ortamı, değişkenleri ve eğer proje bir program veya portföyün bir parçası ise, genel çerçeveyi görmesi gerekir.

 

3.Ve yukarıda bahsettiğimiz liderlik ve iletişim, yönetişim, iş ve strateji bilgisine göre ürünün ve projenin ömür döngüsünü kurgulamak, pazarda varlığın ne şekilde sürdürüleceği ve proje işlerinin ve ürünün nasıl ilerleyeceğini (şelale, artımlı, çevik ömür döngüleri) gibi hakim olmak gerekmektedir.

MESLEKTEKİ BU DEĞİŞİKLİĞİN SINAVA YANSIMASI ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTUR: DAHA ÖNCE TAMAMI 5 SÜREÇ GRUBUNA DAĞILAN SORULARIN DAĞILIMI 02 Ocak 2021’DAN İTİBAREN ŞÖYLE DEĞİŞECEKTİR:

1.İnsanlar (people) ana soru grubu (%42): Mesleki değişimdeki özellikle 1 nolu başlıkta incelendiği şekliyle sınavda soru olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca 3 nolu başlıktaki ömür döngüsü yaklaşımları da insanlar ve ekiplerin etkileşimini biçimlendirdiğinden ömür döngüleri ile de ilişkisi bulunmaktadır.

2.Süreçler (processes) ana soru grubu (%50): Halihazırda sınavın tamamı 5 süreç grubu üzerinden sorularla yapılmaktadır.02 Ocak 2021’den itibaren, en azından PMBOK Guide® v7 uygulamaya alınana kadar süreçlere ilişkin sorularda PMBOK Guide® v6 üzerinden gidileceği değerlendirilmektedir. Ancak süreçlerin işletilmesinde proje değerinin ortaya çıkışına dair soruların artacağı ön görülmektedir.

3.İş ortamı (business environment) ana soru grubu (%8): Bu bölümde de yine proje değeri, fizibilite, go-no go kararlarının üretilmesi ve gelecek yönetimiyle birlikte, projenin program ve portföy bağlamında ele alınmasına ilişkin sorular beklenmektedir.

4.Ana soru grupları dışında soruların % 50 Agile – hibrit, % 50 şelale ömür döngülerine ait olacağı belirtilmiştir.

İZGE EĞİTİM OLARAK MEVCUT EĞİTİMLERİMİZİN, 02 Ocak 2021 SINAV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINA UYUMU NEDİR?

Sınav değişikliğinin yukarıda a,b,c,d maddelerine göre incelemesine bakarak:

1.İnsanlar soru grubuna yönelik olarak, hali hazırdaki 10 bilgi alanı içerisinde kişiler arası ve ekip yetkinlikleri, iletişim, liderlik, müzakere, çatışma yönetimi ve bunlarla ilgili genel yaklaşımları ele almaktayız. Yönetişime (governance)  ilişkin kurullar oluşturma, karar süreçleri oluşturma, konuları eskale etme gibi noktalara hali hazırda da değinmekteyiz.

2.Süreçler ana soru grubu, mevcut eğitimimizde tam olarak ele alınmaktadır.

3.İş ortamı ana soru grubuna dair, eğitimimizde, strateji haritaları, proje seçim yöntemleri, “değer” konusuna değinmekteyiz.

4.Mevcut eğitimimizde proje ömür döngüsü seçimlerinin nasıl yapılması gerektiği, ömür döngüsü seçimine göre proje yönetiminin nasıl farklılaşabileceği konuları ele alınmaktadır. Ancak, 02 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak sınavda çevik proje yönetimine dair araç, teknik, yaklaşımlar da sorulacaktır. Mevcut eğitimimiz, bu konuyu içermemektedir. Eğitim katılımcılarımızı (İZGE’den geçmişte Proje Yönetimi Eğitimi almış herkes) bu bilgiyle donatmak için Nisan 2020’den itibaren online yayınlanacak “Çevik Proje Yönetimi” eğitimimize ücretsiz olarak ulaşabilecektir. Online yayınlayacağımız bu eğitimde yeni sınava yönelik genel değerlendirmede de bulunulacaktır.

 

PMBOK®GUIDE V7’nin ilk taslağının incelendiği yazımıza https://izge.com.tr/pmbokguide-v7-ilk-taslak-degisen-mesleki-yaklasimin-ilk-ongoruleri/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

PMI®’IN 02 Ocak 2021’DEN İTİBAREN PMP® SERTİFİKASYON SINAVI İÇİN ÖNERDİĞİ HAZIRLIK KİTAPLARI:

1.Agile Practice Guide, Project Management Institute

2.A Guide To the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute

3.Project Management: A System’s Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Harold KERZNER

4.Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid,  Robert K.WYSOCKI

5.Fundamentals of Technology Project Management 2nd Edition, Colleen GARTON with Erica McCoulloch

6.Project Managers Portable Book 3rd Edition, David Cleland and Lewis Ireland

7.Information Technology Project Management 7th edition, Kathy Schwalbe

8.Essential Scrum: A Practical Guide to The Most Popular Agile Process, Kenneth S.Rubin

9.Project Management: The Managerial Process, Erik Larson

10.The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right, Tom Kendrick

 

 

 Bize ulaşmak için tıklayınız.

 EnglishTürkçe