“PROJE YÖNETİMİ”,  “PROJE EKONOMİSİ” VE MESLEĞE YENİ BİR BAKIŞ

COVID-19 öncesinde de 2020’nin #projeyönetimi konusunda gayet hareketli olacağını biliyorduk. Proje yönetimi uygulamalarının son birkaç yıldaki vurgusu, rekabet – hız – globelleşme ve dijitalleşme ihtiyaçları ile biçimlendi. Ve bireyler ve kurumlar proje yönetiminde önceliklerini “değer odaklılık” olarak belirledir. Projemizin ortaya koyacağı değer, izleyeceğimiz yol – yordamdan çok daha kıymetli ve ampirik controller çok daha önemli hale geldi. Buna kısaca “çerçeveden, işe yarayana yönelmek” diyebiliriz.  Yani İngilizce ifadesi ile “From framework to whatever works”, PMI’ın PMP Sertifikasyon sınavının değişiklik içeriğinin sebebini de gayet net olarak ortaya koyuyor.

Ocak 2021’den itibaren değişecek olan sınav için değişiklik kapsamına linkteki yazımızdan ulaşabilirsiniz: https://izge.com.tr/pmp-sinav-degisikligi-ertelendi-ama-gelecek-geldi-bile/

Hatırlatma olarak şunu söyleyelim: sınav bilgi yapıları süreçler, insanlar ve iş çevresi olarak güncelleniyor. Bu başlıklardan özellikle “insanlar”, bizim ekip kurmamız, ekip halinde ilerlememizin yanısıra, çevik uygulamalardaki otonom ekipler, projelerde hizmetkar lider ve kahyalık, hiyerarşimizde yer almayan paydaşlara liderlik etmek, yönetişim süreçlerini kurgulayıp işletmeye dair pek çok bileşene sahip…

Projelerdeki “değer” in ortaya konmasında izlenen yodan ziyade, sonuca ulaşma daha önemli oldukça, ve kısa döngülerle çalışma ihtiyacı arttıkça,  “çerçeveden, işe yarayana yönelmek – from framework to whatever works” vurgusu da arttı.

Yeni sınav için PMI’ın öngördüğü eğitim başlıkları şu şekilde biçimleniyor:

Konu 1: Yüksek Performanslı Ekipler Yaratmak.

Konu 2: Projeye Başlamak (Yönetişim süreçleri ve proje yönetim planları da dahil olmak üzere).

Konu 3: Proje İşini Yapmak (Risklerin değerlendirilip yönetilmesi, iş değerinin ortaya konması, Proje Eserlerinin (Artifacts) ortaya konması, proje sorunlarının yönetilmesi, bilgi transferinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere).

Konu 4: İşi ve Ekibi Takip Etmek (Ekibe liderlik etmek, engelleri kaldırmak, çatışmayı yönetmek ve işbirliği yapmak da dahil olmak üzere).

Konu 5: “İşi (business) akılda tutmak (Uygunluk gereksinimlerini, proje fayda ve değerini yönetmek ve iç ve dış değişkenleri dikkate alarak ilerlemek, organizasyonel değişikliği desteklemek ve sürekli iyileşmeyi dikkate almak).

Projeler, iş değerini ortaya koymamızı sağlayan en iyi araçlar olmaya devam ediyor, ve proje yönetimi yetkinliklerimiz de iş değerini ortaya çıkaracak en önemli yetkinliğimiz elbette.Hibrit ömür döngüleri ve metodolojileri uygulama ihtiyacı, proje yönetimi temel bileşenine üç “kardeş” bileşen ekledi. Bunlar iş analizi,  çevik yönetim ve liderlik.

İş analizi, gerek şelale, gerekse çevik ve hibrit ömür döngülerinde, projenin ürün, hizmet veya sonucunun kurumsal değerini hem ilk kurgulama, hem de düzenli olarak gözden geçirmede çok önemli bir rol üstlenir. İş analisti, işle projenin köprüsü vaziyetindedir. Liderlik ise, hiyerarşik olarak ilişkimiz olmayan, fakat proje başarısı için birlikte hareket etmemiz kaçınılmaz olan paydaşlarımızın proje dahil edilmesindeki en kritik yetkinliktir.

Çevik yöntemler de, proje ürün, hizmet veya sonucunu ne şekilde ortaya koyacağımız konusunda bize rehberlik sağlar. Bu üç kardeş

  • Proje yönetimi
  • İş analizi
  • Çevik yönetim
  • Liderlik, etkileşim ve iletişim.

Değişen dünyada var olmak için, gerek kurumsal, gerek bireysel olarak sahip olmanız gereken üç temel yetkinlikse,  biz de İZGE olarak bu üç yetkinliğinize odaklanmanız için buradayız.

“Proje ekonomisi” ve projenizdeki değerleri ortaya koymak için, bu konularda kurumsal eğitim ve danışmanlık çözümlerimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu yazımızda çok bahsedemesek de, bütün bunları program ve portföyler bünyesinde ele almanız, risk yönetimlerini sağlamanız konularını da destekleyerek bütünsel çözümler sunuyoruz.

Bir seferde doğru iş için İZGE sizlerle!EnglishTürkçe