Proje Yönetiminde Güncel Konular Zirvesi “ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI”

Teknopark İzmir bünyesinde 28 mayıs 2021 tarihinde düzenlenen “Proje Yönetiminde Güncel Konular” Zirvesi bünyesinde 27 Mayıs tarihinde, Teknopark İzmir ve İYTE bünyesinden 4 takımından toplam 14 kişinin katılımı ile “Çevik Proje Yönetimi” Çalıştayı düzenledik.

Bu fırsat için:

Teknopark İzmir ekibine, başta Genel Müdür Sn. Prof. Dr. Metin Tanoğlu olmak üzere,

İYTE Ekibine, bu Çalıştay ve Zirvenin mimarı Sn. Prof. Dr. Hür Bersam Sidal Bolat olmak üzere,

Çalıştayda teknik olarak ve kolaylaştırıcı olarak yer alan Sn. Ceylan İşcanlı’ya

çok teşekkür ederiz.

İZGE Ekibi, Dilek Koçak, Selda Barbaros, Savaş Dayı, Yeşim Sürer,  bu çalıştayı gerçekleştirmekten onur duyduk.

Gün boyu devam eden çalıştayda, kısaca çevik proje yönetimini anlatıp, günün 2/3’ünü, takımımızdan danışmanların kolaylaştırıcılığını yaptığı takım çalışmalarına ayırdık.

Çalıştaya katılan 4 takımından sadece biri doğrudan yazılım sektöründe yer almaktaydı. Diğer üç takımın tesis kurulum ve işletimi, üretim konularında faaliyet gösterdiği, “çevik”in daha çok “yazılım” projeleriyle özdeşleştiği göz önüne alındığında hayli önemli bir bilgi. Çünkü, çalıştayın başında ve sonunda uygulanan testler ile, takımların çevik uygulamaları anlamlı bulup bulmadıkları, çalıştayda öğrendikleri yöntem ve teknikleri bundan böyle kullanıp kullanmayacakları ve öğrendiklerini pekiştirecek çevik eğitim / koçluk almayı düşünüp düşünmedikleri konusuna yönelik düzenlenmiş, ve takımların çevik kullanma lehine eğilimleri çalıştay sonunda net bir şekilde gözlenmiştir.

 

 

Sorular 5’li likert tekniği ile sorulmuş ve puanlama ifadeleri şu şekilde oluşturulmuştur:

 

1=Kesinlikle katılmıyorum,

2=Katılmıyorum

3=Kararsızım

4=Katılıyorum

5=Kesinlikle katılıyorum

Sonuçlar, anket katılımcılarının değerlendirmelerinin ortalaması alınarak elde edilmiştir.

 

TEMEL BULGULAR:

  • Çevik uygulamalarını bilme ve günlük hayatta uygulama noktasında başlangıçta “kararsız” seviyede oldukları, çalıştay tamamlanırken, öğrenmiş olma ve daha ileri uygulama isteği seviyesinin “katılıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında bir noktaya ilerlediği görülmektedir.

 

  • Projelerdeki en önemli “acı noktaları”ndan biri, ürün veya hizmet konusunda, müşteri, son kullanıcı, geliştiriciler arasında kopukluklar olması ve bu kopuklukların önemli bir bölümünün projelerin ön safhalarında hissedilmekle birlikte, ilerleyen saflarda bir “gerçek” olarak karşımıza çıkmalarıdır. İşte o zaman da düzeltmeler için çok geç olabilmektedir. Bu konuyla ilgili “ürün veya hizmetiniz konusunda tüm paydaşlar hemfikir mi?” sorusuna, ön testte, kararsızlık yanıtı gelmiş, ancak son testte sorulan, proje takımı olarak ürün / projemizle ilgili algımız netleşti ve bunu nasıl yapabileceğimizi öğrendik.” Sorusuna “kesinlikle katılıyorum”a yakın bir cevap gelmiştir. Aynı türden yanıt, minimum kullanılabilir minimum ürün, ürün öncelikleri ve müşteri gereksinimleriyle ilgili ön test / son test sorumuzda da ortaya çıkmıştır.

 

  • Belki de ön test – son test cevapları arasındaki en önemli fark, Projemizin ürünü, proje sonunda müşterimiz / son kullanıcımızın kullanımına açılacak”öntest sorusu ile “”erken ve sürekli teslim” konusundaki uygulamaların, proje uygulamalarımızı etkinleştireceğini düşünüyorum.” Sorularının cevapları arasında olmuştur. Her iki soruya verilen yanıtlar da “kesinlikle katılıyorum” a yakındır. Bu durum şunu görmemizi sağlamaktadır: Mevcuttaki proje tasarımları, ürün veya hizmetin, projenin sonunda kullanılabilir olmasını mümkün kılmaktadır, ancak, ara teslimat veya sık teslimata dönmenin önemli fayda getireceği düşüncesi oluşmuştur, çalıştay sonunda
  • Sadece son testte sorduğumuz “Çevik Yönetim ile ilgili bu başlangıç çalıştayı ardından daha çok bilgi sahibi olmak isterim.” Ve “Bundan sonra takımımda çevik uygulamalarla devam etmek isterim.” sorularına cevapların ”kesinlikle katılıyorum”a yakın çıkması, çalıştayın düzenlenme amacı olan ”çevik yaklaşımların kullanılabilirliği ve etkinliği” konusunda çok net bir fikir vermektedir.

Çalıştayın sonuç raporunun tamamına bağlantısından ulaşabilirsiniz. Çevik olma sürecinizde eğitim ve danışmanlıklarımızla her daim hizmetinizdeyiz.

 İZGE Takımı

 EnglishTürkçe