Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı.

Peki iş analistini ürün sahibinden ayıran ne?

Şirketinizde ürün sahibi varken iş analisti ile çalışmak ya da tam tersi durumda ürün sahibi ile çalışmak neyi değiştirir?

Bunları cevaplamak adına ilk olarak ürün sahibi ve iş analistinin rol tanımlarına kısaca bir göz atalım:

Ürün sahibi: Scrum kökenli olsa da  çevik ve hibrit yaklaşımların kendisini sıkça görürüz. Yine Scrum tanımı gereği temeldeki rolü ekibin ve projenin değerini arttırmak olan ürün sahibinin diğer rolleri şu şekildedir:

 • -Ürün kaydının görünür, açık ve ekibin ortak anlayışına uygun olduğundan emin olmak
 • -İhtiyaç seviyesine uygun ürün kaydında yer alan iş kalemlerine ait ekibin ortak bir anlayış güttüğünden emin olmak
 • -Ürün kaydında yer alan iş kalemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamak
 • -Ürün kaydında yer alan iş kalemlerinin hedef ve çıktı doğrultusunda önceliklendirmek
 • -Ekibin geliştirdiği işin değerini optimize etmek

İş Analisti: Gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları toplamak, doğrulamak  ve teknik ekiple aradaki köprüyü kurmak temel olarak iş analistinin görevleri arasında yer alır. Diğer rollerini ise şöyle sıralayabiliriz.

 • -Kullanıcı hikayelerinin bölümlere ayrılması
 • -İş kurallarının tanımlanması
 • -Fonksiyonel olan ve olmayan gereksinimlerin belirlenmesi ve bu çerçevede akış çizelgelerinin ve verilerin modellenmesi yönelik teknik destek noktasında analizlerin yapılması

Projelerin yin ve yang ını oluşturan bu ögelerin görev tanımı gereği ortak anlayışı ne ve biri diğerinden nasıl ve ne yönde ayrılıyor buna göz atalım:

İŞ ANALİSTİ Mİ ÜRÜN YÖNETİCİSİ Mİ?Hem ürün sahibi hem de iş analistinde gördüğümüz ortak roller

 • Ürün stratejisi
 • Strateji Odaklı Yaklaşım
 • İş gerekçesi
 • Senaryo toplanması, yazılması
 • Senaryo fayda-maliyet analizi
 • Birikim listesi iyileştirme
 • Kabul testleri
 • Kolaylaştırma

 

Genelde iş analisti:

Gereksinimlere yönelik stratejilerin oluşturulması

Proje Odağı

Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin toplanması

Kullanıcı senaryolarını bölümlere ayrılması

Modelleme

İş mimarisi ile/ detaylandırılması uyumun desteklenmesi/ sağlanması

Teknik işbirlikleri için köprü oluşturulması

 

Genelde ürün yöneticisi:

İş Stratejisine yönelik stratejilerin geliştirilmesi

Müşteri odağı

Karşılaştırmalı Analizler

İş önceliklerinin belirlenmesi

İş katılımının sağlanması/ desteklenmesi

Fon akışının tasdik edilmesi

Pazar analizi

Taleplerin savunulması

Problemlerin üst seviyeye taşınması

Peki bu roller projelere nasıl yansıyor?

1.Projelerin Köprüsü:  ürün sahibi

Ürün sahibi iş çevresi ve geliştirme ekibi arasında;

 • İş hedeflerini ve ihtiyaçları belirleyerek
 • Diğer paydaşlarla bir ara bağ oluşturarak köprü kurar.

 

 

 

 

2.Projelerin Geçit Noktası: İş Analisti

İş Analisti; hedef ve ihtiyaçların kompakt bir hale getirir. İki yönlü iletişimin kısıtlanması paydaş katılımını iki yönlü olarak belli çerçevelerle sınırlar. Burada geliştirme ekibine ait iş kanalları iş analisti ile eklemlendir çünkü iş analistleri gereksinim yönetimi ve bununla ilgili yazılım ekipmanları konusunda yetkindir. Ancak,Agile Manifesto’nun  ”Çalışanlar ve geliştiriciler proje boyunca beraber çalışmalı” ilkesi, gereksinimlerin akış çizelgesinin yoğun olması ve günlük etkileşim boyunca ortaya çıkan iş öncelikleri ile ilintilidir.

 

3.Temsili Ürün Sahibi: İş Analisti

İş analisti, elbette vekaleten ürün sahibi yerine çalışabilir ancak bu noktada ürün kaydı yönetimi noktasındaki faydaları gözden kaçırabilir, ekipte pürüzlere yol açabilir.

Ürün sahibinin yokluğunda iyi bir alternative olabilir.

 

 

 

4.Ürün Sahibi Destekçisi: İş Analisti

İş analisti ürün yöneticisini destekler ancak onun aracısı olamaz. İş analisti, hikaye bölümlendirmesi ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin toplanması noktasındaki aktiviteleri destekler. Ayrıca iş kurallarınıın doğru uygulanması ve arageçiş/arayüz gereksinimlerinin sağlanmasının doğru yapıldığına dair teminatı sunar. İş analisti, ürün yöneticisi olmadığı zamanlarda geçici olarak ekipten gelen soruları cevaplar ancak ürün yöneticisinin bakış açısı ve yaklaşımı her zaman birincil otoritedir.

 

 

İyi bir iş analisti her zaman ürün yöneticisine ürün kaydı yönetim aktivite ve ekipmanları noktasında ihtiyacı olan bakış açısını sağlayarak ivme kazandırır.Her ne kadar iş analisti ve ürün sahibinin roller birçok noktada örtüşüyor olsa da kendi aralarında değişken ya da benzer bir yapı sergilemez.Tercih noktasında, ideal olan yaklaşım ise yetenekli ve uyumlu iş analisti ve ürün yöneticisinin bir arada birbirlerini destekleyerek çalışmasıdır.

Çeviren: Dilan KÖSEEnglishTürkçe