Şirketinizde Neden Öğretmenler ile Çalışmalısınız?

Öğretmenler adeta bir yetenek havuzu. LinkedIn’ın yaptığı araştırmaya göre 4 milyondan fazla insanın unvanı “öğretmen”

Peki şirketinizde neden onlar olmalı:

1.Öğretmenler muhteşem takım lideridir

Öğretmenler sınıfta, okulun fizibilitesinden tutun da öğrencilere kadar her şey ile ilgilenirler. Bunu kurumsal bazda konuşacak olursak yaklaşık 20-30 kadar raporun yönetimine eşittir denilebilir. İçerik yönetimi, günlük çizelgeler, önceliklerin sınıflandırılması, öğrencilerin ihtiyacı olmak üzere dengeli bir sınıf ortamı yaratırlar. Bir lider olarak öğretmenlerin sorumluluklarını şöyle sıralayalım: öğrenciler, yönetim, veliler ve toplun. Kısaca takımları yönetmede ve takımın ihytiyaçlarını belirlemede bir hayli hassas ve profesyonel davranırlar ve bunu yaparken de herkesin kaynaklardan en verimli ve en yüksek kalitede faydalandığına emin olmaya çalışırlar.

2.Öğretmenler aynı zamanda proje yöneticisidir

Başarılı öğretmenler müfredat tasarlar ve okul zamanı boyunca birçok projeyi yönetirler. Bu projeler özellikle öğrencilerin ihtiyacına binaen hazırlanmakta ve sıkı kurallarla yönetilmektedir.

Bir öğretmen her zaman farklılıktaki güzelliği görür ve farklılıkları bir araya getirmeye çalışır. Bunu yaparken de çeşitli teorileri kullanır ve öğrenme süreçlerini terzi usülü gerçekleştirir.

Bunu kurumsal bazda konuşacak olursak teslimatların ve projelerin son tarih ve gereksinime bağlı olarak oluşturulması diyebiliriz.

Başarılı bir projeyi ortaya koymak bireysel ve takım gücüne bağlı bir çaba ister. Öğretmenler de tam da bu noktada sürekli olarak takım arkaşları ile tanışır ve durum güncellemelerini sağlar ve projede başarıyı getirecek olan teslimatlara bağlı kalarak değişiklikler yapar.

3.İletişim kurmada öğretmenlerin ustalık alanlarından biridir.

İyi bir öğretmen olmak demek bütün kitlelere en karmaşıl fikirleri bile aktarabiliyor olmak demektir. Bir anda öğrencisine hitap edebilirken aynı anda iş arkadaşlarına  profesyonel seminer verebilecek yetkinliktedir.

Öğretmenler muhteşem dinleyici ve sunuculardır ve iletişimin net ve sınıfın başarısı için kaçınılmaz olduğunu bilirler.

Eğitimde kullanılan bütün iletişim yetenekleri modern ofis ortamlarında da uygulanabilir. Örneğin, içeriği sağlam sunumlar ve konuşmalar yaparlar ve var olan bilgiyi kitlelere günlük bir dille aktarabilirler. Her zaman “iş üstünde” dirler ve ne zaman konuşulup ne zaman dinlenilmesi gerektiğini çok iyi bilirler. Onlar için dikkati toplamak ve onu korumak hiç de zor olmayan bir davranıştır. Bu yetenekleri sayesinde iş hayatında iletişim yeteneklerini aktarmak ve pozitif sonuçlar almak hiç de beklenmedik bir durum değildir.

 

4.Öğretmenler, problem çözmede mükemmeldirler.

Öğretmenler her gün farklı bir sorunla yüzleşirler. Kısa zaman içinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda olabildiğince hızlı kararlar alarak onların sorunları çözmeye odaklanırlar. İş ortamında iken çalışanlar müşterilerle bir çok problemle karşılaşabilir, yada problem başlamadan önce onu görmezden gelebilir yada durumun tam aksi de yaşanabilir. Öğretmen olarak problemleri çözmek şirket ortamında da birçok problemi çözmekle eşdeğerdir. Paydaşlar farklı da olsa, hızlı düşünme yeteneği, diğerlerini asiste etmede ve problem çözmede oldukça benzer olabilirler.

 

  1. Öğretmenler esnektir.

Esneklik eğitimde en kilit nokta olarak tanımlanır. Öğretmenlerden de değişikliklere karşı açık olmaları beklenir. Etkili öğretmenler sınıfların çeşitli ihtiyaçları dolayısıyla planladıkları zamanlarını esnek bir şekilde değiştirebilirler. Herhangi bir şekilde dersin “gümlesi” durumunda öğrenciler anlayana kadar süreci esnetirler. Başarıyı yakalamak için değişiklik yönetimini nasıl yapacaklarını bilirler ve bu ölçütte yeni teslimatlar üretirler.

Şirket ortamında da çalışanlar da müşterilerin ihtiyacına anlık bir şekilde karşılamak için esnek olmalıdırlar. Eğer müşteri üründen ya da hizmetten memnun değilse, çalışanlar müşterileri dinleyerek onların ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda uzlaşabilmelidirler. Öğretmenler toplumun ihtiyaçlarına da aynı kurumların müşterilerine yaptığı gibi cevap verebilmelidirler.Esneklik, iyi bir dinleyici olmak ve paylaşmak her durumda gereken sosyal becerilerdir. Öğretmenler ise başkalarının hayatlarına dokunabilmek için, toplumları, bilgileri ve bitmeyen meslek tutkuları ile besler.

Bu bağlamda şirketlerin ve iş verenlerin çalışan profili arasında öğretmenlere de yer vermesi gereklidir. Sadece sosyal becerileri değil çok çeşitli alanda gösterdikleri beceriler onları konularında deneyimli ve uzman kılar.

Kaynak: LinkedIn Talent Blog “5 Reasons Why Your Company Should Recruit Teachers

Çeviren: Dilan KÖSEEnglishTürkçe