İZGE’nin misyonunun en önemli bileşenlerinden biri, müşterilerinin dijitalleşme sürecine destek sağlamaktır.

Bu misyon ile, uygun yaşam döngüleri çerçevesinde (geleneksel, hibrit, çevik): Abra Spectra, Sayman, Cubextra projelerini bünyesinde AR-GE projeleri olarak geliştirmiştir.

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm sürecinizde, ihtiyaç analizi, yazılım geliştirme, veri analitiği ve iş zekası çözümleri ile uçtan uça anahtar teslim hizmetler sunmaktayız.

AR-GE Projelerimiz

Proje Yönetimi Bilgi Sistemimiz “A’bra Spectra”

Kendi ürünümüz olan “Proje Yönetimi Bilgi Sistemi” A’bra Spectra ile proje yönetiminde hem süreçlerinizin iyileştirilmesi, hem de kurumsal bilgi yönetiminin gerçekleştirilmesine olanak vererek kurumların projelerine değer katmayı hedefledik.

A’bra Spectra’yı , proje ekonomisi ile kurumsal yönetimini etkinleştiren tüm kuruluşların uçtan uca proje yönetimini desteklemek, ve “bir seferde doğru iş” için onların yanında olmak amacıyla geliştirdik. A’bra Spectra, kuruluşların projelerini planlamaları, uygulamaları ve izlemelerine olanak sağlayan bir proje yönetim bilgi sistemidir. Dahası, kuruluşların kendilerine göre süreçlerini düzenleyebilecekleri, bu süreçleri yürüten farklı yetkilerde kullanıcı tanımlayabilecekleri (proje yöneticisi, değişiklik yöneticisi, ekip üyesi vb.) bir ortam sunar. Sistem içerisinde projelerin planları oluşturup, durumları izlenip, değişiklik gereksinimleri ele alınabilir.

Çok Boyutlu Veri Toplama Aracı “Cubextra

Cubextra, tamamen devingen web mimarisi üzerinde Ajax altyapısı kullanılarak tasarlanmış ilk milli veri ambarı sorgu ve raporlama uygulamasıdır.

Cubextra sayesinde kurumunuz veritabanları içindeki bilgileri çok boyutlu olarak kolaylıkla sorgulayabilir ve sonuçları çok gelişmiş bir tablo üzerinde izleyebilirsiniz. Bu beraberinde size kurum içi karar destek konusunda birçok olası sorundan kurtulmanızı sağlar.

Kurumunuzda yetki derecelerine göre her farklı kullanıcı ancak sistem yöneticisinin onay verdiği modüllerle çalışabilir. Cubextra size kurum içi karar destek mekanizması sağlar ve üzerine düşen görevi tam anlamıyla profesyonelce yapar.

Doğalgaz Abone Bilgi Yönetim Sistemi “Sayman “

Enerji sektörü kapsamında uzaktan sayaç okuma sistemi için gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projemizdir. Tübitak Teydeb 1507 kapsamında desteklenmiştir.

Doğalgaz Dağıtım Firmaları için doğalgaz dağıtım sisteminin tüm aşamalarının takip edilebildiği yazılım uygulamasıdır. Proje takibi, abonelikler, sözleşmeler, tahakkuk ve tahsilat süreçleri, sayaç bakım ve kontrol işlemleri, ihbar, yardım masası gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ (AGDAŞ) bünyesinde çalışmaktadır. Microsoft Asp.NET üzerinde yazılım geliştirilmiştir ve MS SQL Server veri tabanı olarak kullanılmıştır.

Yazılım Projelerimiz

Analitik.NET, Dış İşleri Bakanlığı, Analitik Bütçe Uygulaması

Doğalgaz Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Adapazarı Doğalgaz Dağıtım AŞ ABYS çözümü

Eğitim Bilgi Yönetim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Bşk.

AB Operasyonel Program İçin Yönetim Bilgi Sistemi, Bilim Sanayi Bakanlığı IPA Birimi

İnsan Kaynakları Operasyonel Program İçin Yönetim Bilgi Sistemi, Çalışma Bakanlığı IPA Birimi

PUSULA-Performans Değerlendirme Sistemi, Karel Elektronik

Veri Analitiği ve İş Zekası Projelerimiz (veri ambarı tasarımı, ETL süreçleri, raporlama ve kumanda tabloları geliştirme);

* Mesa Hastanesi, Karar Destek Sistemi
* Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi, Karar Destek Bileşeni
* KOSGEB Başkanlığı Kurumsal Veri Tabanları Üzerinde Çalışacak Veri ambarı Kurulumu ve Raporlama

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Bir seferde doğru iş için İzge Yazılım.

Proje İZDüşümleri Webinarları -12- Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yaklaşımlar: Erken Dönemde Kendi Kendine Yetebilen Çözümler Üretmek Ve Başarının Anahtarları

Sayın İbrahim OT ile Proje İZDüşümleri Webinar serisinin 12. Bölümü Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yaklaşımlar: Erken Dönemde Kendi Kendine Yetebilen Çözümler Üretmek Ve Başarının Anahtarları ile sizlerleydik!

PROJE YÖNETİMİ 2021 DİJİTAL ZİRVESİ’nden: Jeff Sutherland ile Scrum’dan Maksimum Etki İçin Ölçeklendirme

PMI TR tarafından gerçekleştirilen dijital zirvede alanlarında isim yapmış ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımları ile proje yönetiminde dönüşüm, yeni trendler, değerlerin değişimi ve dönüşümünün bize kazandırdıkları konuşuldu.

YAZILIM PROJELERİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ

Düzenli olarak yayınlanan ve yapılan araştırmalar çerçevesinde BT projelerinin başarı/başarısızlık durumlarının raporlandığı Standish Group tarafından hazırlanan Chaos raporu, BT projelerinin uluslararası düzeyde irdelenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

BİR BAKIŞTA ÇEVİK YÖNTEMLER

Farklı sektörlerde projelerin başarısı sürekli sorgulanmıştır, ancak bilişim sektöründe, özellikle yazılım projeleri bu sorgulamaya daha fazla maruz kalmıştır. Bu durumun gayet geçerli sebepleri var tabi, birkaçına şöyle genel bakalım: teknoloji, rekabet, kurumsal yetkinlik sorunları, ilk sayabileceklerimiz.

Numaranızı bırakın sizi arayalım

İletişim formuna numaranızı ve bilgi almak istediğiniz konuyu belirtin, konuda uzman arkadaşlarımız sizi hemen arasın.

    Hangi konuda bilgi almak istiyorsunuz?


    EnglishTürkçe